Skip to main content

Klasszikusbalett-művész mesterképzési szak

Azok az MTE-n diplomát szerzett, magas fokú mesterségbeli tudással rendelkező, pályájuk csúcsán lévő balettművészek, akik a hazai és a nemzetközi táncéletben sikeres hivatásos balettművészi tevékenységet folytatnak, tanulmányaikat a mesterképzésben folytathatják. Itt elméleti és művészi ismereteik bővítésével nemcsak előadói pályafutásukat gazdagíthatják, de megnyithatják az utat saját maguk számára a doktori tanulmányok és a DLA fokozatszerzés előtt is.

KLASSZIKUSBALETT-MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉS SZAK:
A mesterképzési szak megnevezése:

klasszikusbalett-művész (Classical Ballet)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
  • szakképzettség: okleveles klasszikusbalett-művész
A képzési idő félévekben:
4 félév
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

120 kredit

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja balettművészek képzése, akik a magas szintű technikai felkészültségüket az elméleti tudásukkal egységben kezelni tudják, és mindezekre építve komplex művészi megnyilatkozásra képesek vezető együttesi tagként és szólóművészként a hazai és a nemzetközi művészeti életben egyaránt. A kulturális élet intézményeiben kezdeményező szerepet tudnak betölteni, képviselve a táncművészet sajátos értékeit és pedagógiai elhivatottság birtokában – a tanári mester szak elvégzésével kiegészítve – a jövendő fiatal táncművészek képzésében is részt tudnak venni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásra.

Megszakítás