Táncművész szak - Néptánc szakirány (BA)

A táncművész szak néptánc szakirány képzés a hivatásos táncművész pályára készít fel. A szak elsősorban a felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre épül. Becsatlakozási lehetősé, azok számára biztosított, akik a felvételi követelményekben előírt technikai, gyakorlati készséggel rendelkeznek

A képzés második ciklusa során a hallgatók a néptánc, klasszikus balett mellett tanulnak, modern technikákat (mint: Graham, Limón, jazz, kontakt) színészi játékot, modern társastáncot, sztepp technikát is. A szakmai felkészítés fontos állomásai a kisebb évközi előadások, évente kb. 20 előadás, amelyek hozzájárulnak az életkornak és technikai tudásnak megfelelő színpadi gyakorlat megszerzéséhez. A képzés 5. félévének végén a hallgatók termi képesítő vizsgát tesznek. A képzés a 6. félévben szakdolgozattal, valamint nyilvános színpadi gyakorlati vizsgával zárul.

A képzés három évente indul.

Az MTE oktatói folyamatosan a legkorszerűbb elvárásokhoz igazítják a képzést; az egyetem kiváló balett és néptánc mesterei pedig a szakma legismertebb és legmagasabban képzett szakemberei közül kerülnek ki.

TÁNCMŰVÉSZ ALAPKÉPZÉSI SZAK:
Az alapképzési szak megnevezése:
táncművész (Dance Artist)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat
  • szakképzettség: táncművész (magyar néptánc)
A képzési idő félévekben:
6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
180 kredit
Az alapképzési szak célja, általános és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja táncművészek képzése, akik képesek személyes adottságaik kibontakoztatásával a táncművészet aktív művelésére, továbbá a régi és az új táncművészeti alkotások egyéni feldolgozásával azok interpretálására. Megszerzett technikai és elméleti ismereteik birtokában képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben. A végzettek alkalmasak a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő bemutatására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.