Skip to main content

Táncos és próbavezető alapképzés

Klasszikus balett szakirány 

Néptánc szakirány – Budapest (esti)

Társastánc szakirány – Budapest (esti)

Modern tánc szakirány – Budapest (nappali)

Klasszikus balett szakirány

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon
2024. Február 15. 

Táncos és próbavezető szak klasszikus balett szakirány

A táncos és próbavezető alapszak klasszikus balett szakirányán a képzés helye Győr vagy Budapest. 

A képzés Budapesten a jelentkezők létszámától függően nappali vagy esti képzésben indul. A győri képzés esti munkarendben folyik. 

 

Kedves Jelentkezők!

 

2024. 03. 19-én kimentek a felvi.hu-n megadott email címre a felvételi tájékoztató behívó levelek. 

Felvételi vizsgadátum: 2024. 04. 03. 

Kérjük, a jelentkezés során azt a képzési helyet és munkarendet jelölje meg első helyen, amely az Ön számára a legoptimálisabb. 

A képzések indításánál az intézmény a jelentkezők létszámát fogja mérlegelni. 

Érdeklődni a felveteli@mte.eu email címen lehet. 

A táncos és próbavezető alapképzési szak klasszikus balett szakirány esti vagy nappali tagozatának első évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében megszerzik és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak.

A táncos és próbavezető alapképzési szak klasszikus balett szakirány felvételi vizsgája alkalmassági és szakmai gyakorlati vizsga. A felvételi vizsga bizottsága a felvételizőt irányított egyéni/csoportos gyakorlat során bemutatott gyakorlata alapján értékeli.

klasszikus balett szakirány felvételi vizsga követelményei: 

A klasszikus balett alkalmassági vizsga gyakorlatai: klasszikus balett gyakorlatok.

 1. a)    irányított egyéni/csoportos klasszikus balett gyakorlatok
 2. b)    előre betanult, szabadon választott koreográfia bemutatása (max. 1,30 perc) zenekísérettel

A klasszikus balett alkalmassági és gyakorlati vizsga során kötelező viselet:

 1. a)    lányok: harisnya, balettdressz (ujjatlan vagy rövid ujjú), (balett) gyakorló cipő, konty.
 2. b)    fiúk: teljes balettdressz, vagy hosszú lábtrikó és testhez simuló trikó, gyakorlócipő.

A gyakorlati vizsga gyakorlatai:

 1. irányított egyéni/csoportos klasszikus balett gyakorlatok
 2. előre betanult, szabadon választott koreográfia bemutatása (max. 1,30 perc) zenekísérettel
 3. Táncszakmai elbeszélgetés, általános műveltségi kérdések.

 

A vizsga során a vizsgáztató bizottság a jelentkező kombinációs készségét, stílusérzékét, mozgáskultúráját és táncmemória-készségét értékeli.

 

 Konzultációs napok: 

nappali: minden hétköznap

esti: hétfő, kedd

Felvételi előkészítő 

Felvételi vizsga első forduló: 2024. április 2- 5-ig.

Felvételi vizsga második forduló: 2024. április 22-30-ig. 

Intézményi felvételi vizsga külön eljárási díja : 10.000 ft /szakirány

 

A külön eljárási díj befizetésének határideje 2024. március 25.
. A közlemény rovatban kérjük mindenféleképpen tüntesse fel a jelentkező nevét, és azt, hogy melyik szakirányra jelentkezik.

Bankszámlaszám: 10300002-13267508-00024901

IBAN szám:  HU64 10300002-13267508-00024901

SWIFT kód:  MKKB HU HB

A felvételi eljárás során befizetett külön eljárási díj összegéről a jelentkező befizetést igazoló számviteli bizonylatot kap. A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát, a választott szakirány megnevezését (pl.: TÉP moderntánc/Pécs), valamint a számlázási adatait (név és cím, cég esetén adószám) a szamlazas@mte.eu e-mail címre kell eljuttatni a befizetést követő 3 naptári napon belül.

A befizetést igazoló számviteli bizonylat kiállítását követően, annak utólagos módosítására nincs lehetőség.

A befizetett külön eljárási díj visszafizetésére az adatbekérő lapon felsorolt esetekben van lehetőség, a visszafizetési kérelem megalapozottságát igazolni kell. A visszatérítést kizárólag átutalással teljesíti az Egyetem, melyet a jelentkező az ITT található adatbekérő lap segítségével tud visszaigényelni.

Abban az esetben, ha a jelentkező érvényes, hitelesített jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolja magát és visszavonja jelentkezési kérelmét, a külön eljárási díj visszafizetésére nincs mód!

Néptánc szakirány – Budapest (esti)

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon
2024. Február 15. 

Táncos és próbavezető szak

Kedves Jelentkezők!

 

2024. 03. 19-én kimentek a felvi.hu-n megadott email címre a felvételi tájékoztató behívó levelek. 

Felvételi vizsgadátum: 2024. 04. 03 és 04. 04. 

Érdeklődni a felveteli@mte.eu email címen lehet. 

A táncos és próbavezető alapképzési szak néptánc szakirányának esti tagozat első évfolyamára azok jelentkezhetnek akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében megszerzik és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak.

 

Néptánc szakirány elsősorban néptánc együttesi és színházi  feladatok ellátására készíti fel a hallgatókat, de a magas szintű próbavezetési és koreográfiai ismeretek elsajátítása  képessé teszi a hallgatókat koreográfus asszisztensi, betanítói és próbavezetői feladatok ellátására is.

 

A táncos és próbavezető alapképzési szak néptánc szakirányán a felvételi vizsga két fordulóból áll: 1) alkalmassági vizsga, 2) táncszakmai beszélgetés. Az alkalmassági vizsga fordulója során a bizottság a felvételiző tudását az alábbi dokumentumban található tételek alapján értékeli egyéni és/vagy páros és/vagy csoportos formában. A második, táncszakmai beszélgetés fordulójába jutottak az alábbi dokumentumokban részletezett tételekre adott válaszaik alapján szerzik meg a végleges pontszámaikat.

 

 Konzultációs nap: kedd és szombat

Felvételi előkészítő

Felvételi vizsga első forduló: 2024. április 2-5-ig

Felvételi vizsga második forduló: 2024. április 22-30-ig

 

Intézményi felvételi vizsga külön eljárási díja : 10.000 ft / szakirány

 

A külön eljárási díj befizetésének határideje 2024. március 25.
A közlemény rovatban kérjük mindenféleképpen tüntesse fel a jelentkező nevét, és azt, hogy melyik szakirányra jelentkezik.

Bankszámlaszám: 10300002-13267508-00024901

IBAN szám:  HU64 10300002-13267508-00024901

SWIFT kód:  MKKB HU HB

A felvételi eljárás során befizetett külön eljárási díj összegéről a jelentkező befizetést igazoló számviteli bizonylatot kap. A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát, a választott szakirány megnevezését (pl.: TÉP néptánc), valamint a számlázási adatait (név és cím, cég esetén adószám) a szamlazas@mte.eu e-mail címre kell eljuttatni a befizetést követő 3 naptári napon belül.

A befizetést igazoló számviteli bizonylat kiállítását követően, annak utólagos módosítására nincs lehetőség.

 A fizetendő külön eljárási díj visszatérítendő, ha a jelentkező

 • legkésőbb a jelentkezési határidő lejártáig írásban visszavonja jelentkezési kérelmét;
 • jelentkezési kérelme elutasításra kerül;
 • a meghatározott külön eljárási díjnál magasabb összeget fizetett be – a különbözet erejéig;
 • az adott eljárásban nem nyújtott be jelentkezési kérelmet.

A visszatérítést kizárólag átutalással teljesíti az Egyetem, melyet a jelentkező az ITT található adatbekérő lap segítségével tud visszaigényelni.
A visszatérítést átutalással teljesíti az Egyetem.

Abban az esetben, ha a jelentkező érvényes, hitelesített jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolja magát és visszavonja jelentkezési kérelmét, a külön eljárási díj visszafizetésére nincs mód!

Társastánc szakirány – Budapest (esti)

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon
2024. Február 15. 

TÁRSASTÁNC SZAKIRÁNY – BUDAPEST

 

Kedves Jelentkezők!

 

2024. 03. 19-én kimentek a felvi.hu-n megadott email címre a felvételi tájékoztató behívó levelek. 

Felvételi vizsgadátum: 2024. 04. 04. 

Érdeklődni a felveteli@mte.eu email címen lehet. 

A táncos és próbavezető alapképzési szak társastánc szakirányának első évfolyamára azok jelentkezhetnek akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében megszerzik és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak.

A táncos és próbavezető alapképzési szak  társastánc szakirány felvételi vizsgája alkalmassági és szakmai gyakorlati vizsga.

társastánc szakirány alkalmassági vizsgája:

 1.     A tánckészségek és képességek vizsgálata. Ritmusgyakorlat. A tanár által tapsolt ritmus visszatapsolása.
 2.     Mozgásmemória. A vizsgabizottság tagja által bemutatott mozgássor utánzás általi visszatáncolása.
 3.     Standard és latin-amerikai táncok koreográfiának eltáncolása zenére, szólóban, saját nemnek megfelelően, tételhúzás alapján.

Ajánlott figurák és összeállítás:

–   Standard táncok (angolkeringő, tangó, slowfox, quickstep) bemutatása zenére. The Ballroom Technique: Student teacher figurákból 24-32 ütemes összeállítás

–   Latin-amerikai táncok (samba, rumba, cha-cha-cha, Paso doble, jive) bemutatása zenére. Technique of Latin Dancing (Walter Laird): Associate 24-32 ütemes összeállítás

A koreográfia tartalmazhat más, nehezebb figurákat is, de a felvételi bizottság csak a felsorolt figurák ritmikailag és technikailag pontos eltáncolását értékeli.

 

társastánc szakirány gyakorlati vizsga:

A felvételiző a gyakorlati vizsgán az alábbi feladatokat teljesíti:

 1.     Standard és latin-amerikai táncok koreográfiának eltáncolása zenére, szólóban, tételhúzás alapján saját nemnek megfelelően.

Ajánlott figurák és összeállítás:

-Standard táncok (angolkeringő, tangó, slowfox, quickstep) bemutatása zenére. The Ballroom Technique: Student teacher figurákból 24-32 ütemes összeállítás.

-Latin-amerikai táncok (samba, rumba, cha-cha-cha, Paso doble, jive) bemutatása zenére. Technique of Latin Dancing (Walter Laird): Associate 24-32 ütemes összeállítás

A koreográfia tartalmazhat más, nehezebb figurákat is, de a felvételi bizottság csak a felsorolt figurák ritmikailag és technikailag pontos eltáncolását értékeli.

 1.                 Szóbeli vizsga tételhúzás alapján a verseny- és társastáncok történetéből

Ajánlott irodalom: Gertrud Kromholz – Astrid Leis – Haase: Társastáncok

 

A társastánc alkalmassági és gyakorlati vizsgán kötelező viselet:

lányok: táncnak megfelelő, fekete vagy fehér, illetve ennek kombinációjából álló elegáns gyakorló ruha és gyakorlócipő, (térd felett érő szoknya),

fiúk: fekete vagy fehér, illetve ennek kombinációjából álló elegáns gyakorló ruha, gyakorlócipő.

A standard és a latin táncok között a cipő cseréjére nincs lehetőség!

 

Konzultációs nap: csütörtök és péntek

Felvételi előkészítő

Felvételi vizsga első forduló: 2024. április 2-5-ig.

Felvételi vizsga második forduló: 2024. április 22-30-ig. 

 

Intézményi felvételi vizsga külön eljárási díja : 10.000 ft/ szakirány

 

A külön eljárási díj befizetésének határideje 2024. március 25.
A közlemény rovatban kérjük mindenféleképpen tüntesse fel a jelentkező nevét, és azt, hogy melyik szakirányra jelentkezik.

Bankszámlaszám: 10300002-13267508-00024901

IBAN szám:  HU64 10300002-13267508-00024901

SWIFT kód:  MKKB HU HB

A felvételi eljárás során befizetett külön eljárási díj összegéről a jelentkező befizetést igazoló számviteli bizonylatot kap. A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát, a választott szakirány megnevezését (pl.: TÉP társastánc), valamint a számlázási adatait (név és cím, cég esetén adószám) a szamlazas@mte.eu e-mail címre kell eljuttatni a befizetést követő 3 naptári napon belül.

A befizetést igazoló számviteli bizonylat kiállítását követően, annak utólagos módosítására nincs lehetőség.

A befizetett külön eljárási díj visszafizetésére az adatbekérő lapon felsorolt esetekben van lehetőség, a visszafizetési kérelem megalapozottságát igazolni kell. A visszatérítést kizárólag átutalással teljesíti az Egyetem, melyet a jelentkező az ITT található adatbekérő lap segítségével tud visszaigényelni.

Abban az esetben, ha a jelentkező érvényes, hitelesített jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolja magát és visszavonja jelentkezési kérelmét, a külön eljárási díj visszafizetésére nincs mód!

Modern tánc szakirány – Budapest ( nappali )

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon
2024. Február 15. 

Táncos és próbavezető szak modern tánc szakirány
(nappali képzés)

 

Kedves Jelentkezők!

 

2024. 03. 19-én kimentek a felvi.hu-n megadott email címre a felvételi tájékoztató behívó levelek. 

Felvételi vizsgadátum: 2024. 04. 04. és 04. 05. 

Érdeklődni a felveteli@mte.eu email címen lehet. 

A táncos és próbavezető alapképzési szak modern tánc szakirány nappali tagozatának első évfolyamára azok jelentkezhetnek akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében megszerzik és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak.

A táncos és próbavezető szakra az érettségivel rendelkezők jelentkezését várjuk korhatár nélkül.

A táncos és próbavezető alapképzési szak modern tánc szakirány felvételi vizsgája alkalmassági és szakmai gyakorlati vizsga. A felvételi vizsga bizottsága a felvételizőt irányított egyéni/csoportos gyakorlat során bemutatott gyakorlata alapján értékeli.

A moderntánc szakirány felvételi vizsga követelményei:

A jelentkező a felvételi vizsgán az alábbi feladatokat teljesíti:

Az alkalmassági vizsga 3 részből áll.

 • Klasszikus balett
 • modern tánctechnikák bemutatás és magyarázat utáni eltáncolása.
 • Előre betanult, szabadon választott koreográfia bemutatása (max. 1,30 perc) zenekísérettel a jelentkező által hozott adathordozóról (telefon, usb).

Gyakorlati vizsga

 • Klasszikus balett
 • modern tánctechnikák bemutatás és magyarázat utáni eltáncolása.
 • Előre betanult, szabadon választott koreográfia bemutatása (max. 1,30 perc) zenekísérettel a jelentkező által hozott adathordozóról (telefon, usb).
 • Táncszakmai elbeszélgetés, általános műveltségi kérdések.

A felvételi vizsgán a bizottság értékeli a bemutatott gyakorlatokat és vizsgálja a motivációs beszélgetés mellett a jelölt táncszakmai és általános műveltségét, valamint a táncművész esztétikai elvárásainak való megfelelést is (karcsú, arányos test, szép tartás, kidolgozott izomzat)

 

 Képzési nap: hétfőtől péntekig

Felvételi előkészítő

Felvételi vizsga első forduló: 2024. április 2-5-ig. 

Felvételi vizsga második forduló: 2024. április 22-30-ig. 

 

Intézményi felvételi vizsga külön eljárási díja : 10.000 ft / szakirány

 

A külön eljárási díj befizetésének határideje 2024. március 25.
A közlemény rovatban kérjük mindenféleképpen tüntesse fel a jelentkező nevét, és azt, hogy melyik szakirányra jelentkezik.

Bankszámlaszám: 10300002-13267508-00024901

IBAN szám:  HU64 10300002-13267508-00024901

SWIFT kód:  MKKB HU HB

A felvételi eljárás során befizetett külön eljárási díj összegéről a jelentkező befizetést igazoló számviteli bizonylatot kap. A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát, a választott szakirány megnevezését (pl.: TÉP színházi tánc), valamint a számlázási adatait (név és cím, cég esetén adószám) a szamlazas@mte.eu e-mail címre kell eljuttatni a befizetést követő 3 naptári napon belül.

A befizetést igazoló számviteli bizonylat kiállítását követően, annak utólagos módosítására nincs lehetőség.

A befizetett külön eljárási díj visszafizetésére az adatbekérő lapon felsorolt esetekben van lehetőség, a visszafizetési kérelem megalapozottságát igazolni kell. A visszatérítést kizárólag átutalással teljesíti az Egyetem, melyet a jelentkező az ITT található adatbekérő lap segítségével tud visszaigényelni.

Abban az esetben, ha a jelentkező érvényes, hitelesített jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolja magát és visszavonja jelentkezési kérelmét, a külön eljárási díj visszafizetésére nincs mód!

Megszakítás