Skip to main content

Az intézmény kiadásában vagy közreműködésével megjelent tankönyvek

Bólya Anna Mária: Interdiszciplináris kitekintések a táncról. Lektorálta: Bartha Elek, Kavecsánszki Máté. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2018. 72 o. ISBN 978-615-5852-02-2

Bretus Mária – Zórándi Mária: A balett-technika alapjai. Készült a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke által összeállított tanjegyzet alapján. Lektorálta: Sebestény Katalin. Harmadik kiadás. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2003. 180 o. ISBN 963-9014-97-4

Dóka Krisztina: Bevezetés a néprajzba. Alapfogalmak, kutatás, folklórműfajok. Lektorálta: Fügedi János, Ratkó Lujza. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest. 2023. 146 o. ISBN:  978-615-5852-29-9

Dudich Endréné (összeáll.): Mozgásanatómia. Lektorálta: Kerényi Károly, Fajth Blanka. Második kiadás. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2007. 44 o. ISBN 978-963-9414-13-6

Dudich Endréné (összeáll.): Mozgásanatómia a Magyar Táncművészeti Főiskola zenésznövendékei részére. Lektorálta: Kerényi Károly. Magyar Táncművészeti Főiskola – Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 34 o. ISBN 963-379-130-8

Fodor Antal: A koreográfia művészetének elmélete és gyakorlata. Magyar Kultúra Kiadó, Budapest. 2018. 198 o. ISBN: 978615574608

Fügedi János: Forrásleírás a digitális korban. Az MLA-ajánlás. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2019   95 o., ISBN 978-615-5852-05-3

Ilona Kovács: Ernst von Dohnányi in a New perspective L’Harmattan, Paris, 2023. 362 o. ISBN: 978-2-14-034323-0 EAN: 97822140343230

Károly Róbert: Zeneelmélet és zenei formatan. Lépj közelebb a zenéhez! Lektorálta: Láng István. Második, javított kiadás. Planétás Kiadó, Budapest, 2003. 152 o. ISBN 963-9014-96-6

Kézér Gabriella: Test, szépség, harmónia, pedagógia. Berczik Sára életműve. Szerkesztette: Fügedi János. Lektorálta: Fügedi János. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest. 2023. 228. o. ISBN: 978-615-5852-31-2

Körber Tivadar: Az európai zene története a középkortól a 20. századig. Második, javított kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997. 116 o. J 18-148/1

Körtvélyes Géza: Művészet, tánc, táncművészet. Planétás Kiadó, Budapest, 1999. 164 o. ISBN 963-9014-63-X

Kővágó Zsuzsa – Bólya Anna Mária (szerk.): Magyar néptánctörténeti szöveggyűjtemény. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2020. 190 o. ISBN 978-615-5852-21-3

Kővágó Zsuzsa – Kővágó Sarolta: A magyar amatőr néptáncmozgalom története a kezdetektől 1948-ig. Szöveggondozó szerkesztő: Perger Gábor. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2016. 112 o. ISBN 978-615-80297-2-8

Krombholz, Gertrude – Leis-Haase, Astrid: Társastáncok. Az alapformáktól a versenytáncig. Fordította: Mika Zsuzsanna. Lektorálta: Módy Júlia, László Attila. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, é. n. (2007). 298. o. ISBN 978-963-286-198-2

Lanszki Anita (szerk.): Bevezetés a tánccal kapcsolatos kutatások módszertanába. Írták: Bolvári-Takács Gábor, Herke Péter, Kerekes Kristóf, Lanszki Anita, Medveczné Atinay Dorottya, Papp-Danka Adrienn, Sándor Ildikó, Sirató Ildikó, Tóvay Nagy Péter. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2020. 186 o. ISBN 978-615-5852-22-0

Lázár Katalin: Énekes, táncos népi gyermekjátékok. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 1996. 120 o. ISBN 963-9014-02-8

L. Merényi Zsuzsa: A klasszikus balett módszertana III. rész. A VI., VII., VIII. évfolyam számára. A tananyagot az Állami Balett Intézet klasszikus balett munkaközössége készítette. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. J 18-127

L. Merényi Zsuzsa: A klasszikus balett módszertana II. rész. A IV–V. évfolyam számára. A tananyagot az Állami Balett Intézet klasszikus balett munkaközössége készítette. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. J 18-128

L. Merényi Zsuzsa: A klasszikus balett módszertana I. rész. Az I., II., III. évfolyam számára. A tananyagot az Állami Balett Intézet klasszikus balett munkaközössége készítette. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. J 18-126

Lőrinc György (szerk.): A klasszikus pas de deux metodikája. Készítették: Gál Jenő, L. Merényi Zsuzsa, Lőrinc György, Nagy Zoltán, Sterbinszky László. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. J18-129

Lőrinc Katalin: Martha Graham nyomában. A szöveget ellenőrizte: Hegedűs Sándor. Második, javított kiadás. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2011. 126 o. ISBN 963-85144-3-1

Mády Ferenc: Egészségről táncosoknak. Lektorálta: Vízkelety Tibor. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 1998. 112 o. ISBN 978-963-9014-37-0

Mády Ferenc: Mozgásbiológia és egészségtan. Élettani ismeretek a táncművészeti felsőoktatás számára. Tankönyv. Lektorálta: Szendrői Miklós. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2013. 256 oldal. ISBN 978-963-85144-7-9

Major Rita – Gara Márk: Az európai színpadi tánc története. Az előzményektől a 19. század végéig. Lektorálta: Fuchs Lívia. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2014. 164 o. ISBN 978-963-89842-7-2

Major Rita – Tóvay Nagy Péter (szerk:): A „Nyugat” és a tánc. Szöveggyűjtemény a folyóirat tánctémájú cikkeiből (1908–1941). Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2017. 176 o. ISBN 978-615-80297-6-6

Melis Béláné (szerk.): Idegen nyelvű szöveggyűjtemény. Összeállította: Benyő Hedvig, Imre Ildikó, Tóth Barnabásné, Melis Béláné, Mika Zsuzsanna. Lektorálta: Christina Swainson, Catherine Montagnése, Perta Schubert. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 1997. 208 o. ISBN 978-963-9014-18-4.

Papp-Danka Adrienn: Oktatásmódszertani kézikönyv – Tanárszakos hallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2021. 91 o. ISBN 978-615-5852-24-4 ISSN 2676-8011

Pónyai Györgyi: A klasszikus balettművészet magyarországi történetéből. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2009. 160 o. ISBN 978-963-9414-15-0

Sebestény Katalin: A klasszikus balett módszertana. I. évfolyam. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 1997. 132 o. ISBN 963-9014-14-1

Sebestény Katalin: A klasszikus balett módszertana. II. évfolyam. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 1997. 148 o. ISBN 963-9014-20-6.

Sebestény Katalin: A klasszikus balett módszertana. III. évfolyam. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 1997. 120 o. ISBN 963-9014-20-6

Sebestény Katalin: A klasszikus balett módszertana. IV. évfolyam. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária, Boros Erzsébet. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2005. 126 o. (ISBN-szám nélkül)

Sebestény Katalin: A klasszikus balett módszertana. V. évfolyam. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária, Boros Erzsébet. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2005. 126 o. (ISBN-szám nélkül)

Sebestény Katalin: A klasszikus balett módszertana. VI. évfolyam. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária, Boros Erzsébet. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2009. 72 o. ISBN 963-9414-22-8

Sebestény Katalin: A klasszikus balett módszertana. VII–IX. évfolyam. Lektorálta: Bretus Mária, Macher Szilárd. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2013. 70 o. ISBN 963-85144-9-3

Sebestény, Katalin: The Methodology of Classical Ballet. Year 1. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária, Boros Erzsébet. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Fordította: Melis Hanna. Nyelvi lektor: Victoria Sarah Adams. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2013. 140 o. ISBN 978-963-89842-0-3

Sebestény, Katalin: The Methodology of Classical Ballet. Year 2. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária, Boros Erzsébet. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Fordította: Melis Hanna. Nyelvi lektor: Sunny Isaac Nygaard. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2014. 152 o. ISBN 978-963-89842-2-7

Sebestény, Katalin: The Methodology of Classical Ballet. Year 3. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária, Boros Erzsébet. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Fordította: Melis Hanna. Nyelvi lektor: Sunny Isaac Nygaard. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2014. 124 o. ISBN 978-963-89842-5-8

Sebestény, Katalin: The Methodology of Classical Ballet. Year 4. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária, Boros Erzsébet. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Fordította: Sunny Isaac Nygaard. Nyelvi lektor: Melis Hanna. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2015. 116 o. ISBN 978-963-89842-6-5

Sebestény, Katalin: The Methodology of Classical Ballet. Year 5. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária, Boros Erzsébet. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Fordította: Melis Hanna. Nyelvi lektor: Sunny Isaac Nygaard. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2015. 116 o. ISBN 978-963-89842-8-9

Sebestény, Katalin: The Methodology of Classical Ballet. Year 6. Konzulens: Éhn Éva. Lektorálta: Bretus Mária, Boros Erzsébet. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Fordította: Melis Hanna. Nyelvi lektor: Sunny Isaac Nygaard. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2016. 80 o. ISBN 978-963-89842-9-6

Sebestény, Katalin: The Methodology of Classical Ballet. Year 7–9. Lektorálta: Bretus Mária, Macher Szilárd. A tananyagot a Magyar Táncművészeti Főiskola Klasszikus Balett Tanszéke állította össze Lőrincné Merényi Zsuzsa könyve alapján. Fordította: Melis Hanna. Nyelvi lektor: Sunny Isaac Nygaard. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2016. 72 o. ISBN 978-615-80297-0-4

Zórándi Mária (szerk.): Néptáncaink tanítása. Ugrós táncaink. Írta: Kiss Zsuzsanna, Lévai Péter, Szilágyi Zsolt, Zórándi Mária, Vörös Árpád. Lektorálta: Antal László. Tánclejegyzés: Fügedi János, Lányi Ágoston, Lévai Péter, Rácz Attila. Második kiadás: Planétás Kiadó, 2005. ISBN 963-286-245-7. Második kiadás, DVD-melléklettel. A dvd-t szerkesztette: Fügedi János, Lévai Péter. Planétás Kiadó, 2008. ISBN 963-9414-19-8

MÁR NEM ÁRUSÍTOTT TANKÖNYVEK

(elérhetők a Vályi Rózsi Könyvtárban)

Banes, Sally: Terpszikhoré tornacsukában. Az amerikai posztmodern tánc. Fordította: Galamb Zoltán. Planétás Kiadó, Budapest, 2000. 260 o. ISBN 963-9014-86-9

Dudich Endréné (összeáll.): Mozgásanatómia a Magyar Táncművészeti Főiskola V. balettévfolyama részére. Lektorálta: Kerényi Károly, Fajth Blanka. Magyar Táncművészeti Főiskola – Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 44 o. ISBN 963-379-129-4

Fügedi János: Lábán-kinetográfia balett-táncosoknak. Alapfok. Konzulens: Jakabné Zórándi Mária. Lektorálta: Nagy Andrea. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 1998. 108 o. ISBN 963-9014-40-0

Humphrey, Doris: A koreografálás művészete. Fordította: Urbán Mária. Planétás Kiadó, Budapest, 2000. 132 o. ISBN 963-9014-82-6

Lewis, Daniel: José Limón tánctechnikája. Fordította: Dienes Gedeon. Planétás Kiadó, Budapest, 2000. 228 o. ISBN 963-9014-83-4

Mády Ferenc: Élettani ismeretek táncosoknak, koreográfusoknak és táncpedagógusoknak. Lektorálta: Vízkelety Tibor. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2007. 256 o. ISBN 978-963-9414-11-2

Mády Ferenc: Mozgásbiológia. Jegyzet. Lektorálta: Vízkelety Tibor. Magyar Táncművészeti Főiskola – Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 156 o. ISBN 963-379-131-6

Németh András: Bevezetés a nevelés történeti és elméleti kérdéseibe táncpedagógusok számára. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 1997. 136. o. ISBN 963-9014-22-2

Neuwirth Annamária: Táncjelírás és -olvasás alapfokon. Lábán-kinetográfia. Lektorálta: Fügedi János. Planétás Kiadó – Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2005. 96 o. ISBN 963-286-242-2

P. Vas János: Magyar népcsoportok, néprajzi tájak. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2008. 164 o. ISBN 978-963-9414-18-1

Szécsényiné Fekete Irén: Művészi gimnasztika táncosoknak. Szerkesztette: Zórándi Mária. Planétás Kiadó, Budapest, 1999. 104. o. ISBN 963-9014-66-4

Megszakítás