Skip to main content

Doktori képzés

A Magyar Táncművészeti Egyetem Doktori Iskolája a művészeti és művészet-tudományi területek doktori fokozatának (DLA – Doctor of Liberal Arts) megszerzését teszi lehetővé olyan egyetemi diplomával rendelkező táncművészek, alkotók és szakemberek számára, akik a táncművészet, illetve a társművészetek és a művészet-tudomány területén végeznek magas színvonalú alkotói vagy kutatói munkát. Az oktatásban a táncművészet, a színházművészet és a tánctudomány legelismertebb magyar képviselői mellett olyan külföldi meghívott óraadók is részt vesznek, akik eltérő oktatási és művészi hátterüknek köszönhetően új kontextusba helyezik a hallgatók korábbi ismereteit. A Doktori Iskola biztosítja a képzés és a kutatás kereteit, a doktori disszertáció megírásának szakmai és tudományos feltételeit. A DLA fokozat megszerzésére az előírt tanulmányi kötelezettségek és a doktori szigorlat teljesítése, illetve a disszertáció sikeres megvédése után kerülhet sor. A disszertáció egy eredeti és új elemeket tartalmazó művészi vagy tudományos kutatási projektet kísérő értekezés, mely kapcsolódhat egy önálló és eredeti alkotáshoz is, és originális szemléletmódjával és új tudástartalmak megfogalmazásával gazdagítja a művészeti ágat.

Megszakítás