Skip to main content

Oktatási-kutatási egységek és oktatók

Táncművészképző Intézet

1145 Budapest Columbus u. 87-89.
Postacím: 1592 Budapest, Zugló 1., Pf. 472.

Intézeti titkár: Barabás Katalin
Tel: 273-27-84, fax: 273-34-53
E-mail: barabas.katalin@mte.eu

Igazgató: Macher Szilárd DLA
Szakmai épület II. emelet
Fogadóórája: egyeztetés szerint

A Táncművészképző Intézetben folyó képzés elsődleges célja mindhárom szakirányon (klasszikus balett, néptánc és modern, színházi tánc) sokoldalúan és a korszerű szakmai elvárásoknak megfelelően képzett táncművészek felnevelése, akik pályafutásuk során a különböző együttesek és alkotók elvárásainak színvonalas szakmai és művészi teljesítménnyel képesek megfelelni. Az Intézet feladata a kiválasztástól az előkészítő évfolyamok munkáján keresztül az egyetemi diploma megszerzéséig a személyre szabott tehetséggondozás, mely a pályát választó táncművész jelöltek technikai és szellemi felkészítését és személyiségük kibontását egyaránt magába foglalja. A Táncművészképző Intézet biztosítja a színpad megismerésének és a színpadi gyakorlat megszerzésének lehetőségét is iskolai, hazai és külföldi fellépések által, illetve a magyarországi kiemelkedő együttesek munkájában, előadásain való részvételen keresztül. A kiemelkedő hallgatók versenyekre való felkészítése a kivételes tehetségek ápolását, nemzetközi megmérettetését és pályájuk elindítását szolgálja.

Klasszikus Balett Tanszék

Tanszékvezető
Brieber Éva

Tanszéki fogadóóra: előzetes telefonos egyeztetés alapján
Columbus utca, Szakmai épület II. emelet

A Klasszikus balett Tanszék legfontosabb célja, szakmai feladata, hogy olyan sokoldalúan képzett táncművészeket képezzen, akik a táncművészet értékeinek birtokában, magas fokú mesterségbeli tudásuk alapján alkalmasak a hazai és a nemzetközi táncéletben az előadóművészi tevékenységre.

A Tanszék feladata a balettművész előkészítő, a táncművész alapképzés (klasszikus balett szakirányon), valamint a klasszikus balettművész mesterképzés szakmai irányítása és felügyelete. A Tanszék tevékenységét rendkívül széles spektrumon látja el, hiszen a 9-10 éves balett növendékek pályára történő felkészítése, a főiskolai hallgatók művészi tanulmányainak és színpadi gyakorlatának szakmai irányítása, a pályájuk csúcsán lévő mesterszakon tanuló balettművészek továbbképzése igencsak eltérő feladatokat jelent.

A Tanszék kiemelt feladatának tekinti a tehetséggondozást, a hallgatók hosszú távú, sérülésmentes művészi munkára történő felkészítését, a magas szintű technikai tudás és előadó képesség kialakítását.

A tanszék a következő szakok szak-gazdája

táncművész alapszak klasszikus balett szakirány
klasszikus balettművész mesterszak

A tanszék oktatói

professor emeritus
Dózsa Imre

egyetemi tanár
Fodorné Molnár Márta PhD

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel kedd 12:00 – 14:00

Macher Szilárd DLA

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő 11:00-13:00

egyetemi docens
Túri Sándor

főiskolai docens

Oláh Zoltán

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel kedd 10:00-12:00

Volf Katalin címzetes főiskolai tanár

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő 11:00 – 12:00, szerda 11:20-12:20

egyetemi adjunktus

Sóthy Virág

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel szerda és péntek 9:40-10:40

mesteroktató
Barna Mónika címzetes egyetemi docens

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő 16:00-17:00, péntek 11:30-12:30

Brieber Éva

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel kedd 10:00-12:00

Csillag Pál

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő 7:00-8:00 és csütörtök 10:45-11:45

Murányi Judit

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel szerda 12:00-14:00 és 15:20-16:20

Dorkó Edina

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel kedd és csütörtök 12:30-13:30

Szitt Melinda

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel kedd és csütörtök 12:30-13:30

főiskolai adjunktus
Castillo Dolores

művésztanár


Medvecz József

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel kedd 9:30-10:30

művésztanár
Bakó Máté
Csizmadia Tamás

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő 12:00-14:00

Homolya Patrícia
Krajczár Balázs

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel szerda 9:30-11:30

Moldován Zsuzsanna

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő és szerda 13:00-14:00

Németh Nikolett
Pőcze Eszter
Sinthavong Zsófia

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő 12:30-14:30

Pataki-Tóth Eszter

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel kedd 12:20-13:20 és 15:20-16:20

Vdovicheva Tatiana

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő és szerda 16:10-17:10

A tanszék óraadó oktatói

Horváth Adrienne Beáta

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel kedd 10:00-11:00 és szerda 11:30-12:30

Kazinczy Eszter mesteroktató

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel kedd 11:40-12:40 és csütörtök 10:00 – 11:00

Varasdy Ernőné Bérczes Mária nyugalmazott egyetemi docens
Végh Krisztina egyetemi docens

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő 11:30-13:30

Címzetes egyetemi tanárok

Kaszás Ildikó balettművész
Hűvösvölgyi Ildikó
Mák Magda balettművész
Orosz Adél balettművész
Téri Evelyn balettművész
Uhrik Dóra balettművész

Címzetes főiskolai tanárok

Aradi Mária balettművész
Harangozó Gyula balettművész
Kiss István balettművész
Pándi Gyula balettművész
Simon Mottram balettművész
Vámos György balettművész

Oktatott tárgyak

Klasszikus balett
Klasszikus balett módszertan
Pas de deux
Repertoire
Spicc technika
Előkészítő gimnasztika
Karaktertánc
Képességfejlesztés
Színészi játék
Történelmi társastánc

Modern Tánc és Színházi Tánc Tanszék

Tanszékvezető: Kalmár Attila

A Magyar Táncművészeti Egyetemen 1996 óta folyik modern szakirányú pedagógus képzés, 2007 óta pedig modern szakirányú felsőfokú művészképzés is. Utóbbival párhuzamosan a klasszikus balett szakon is kialakult a didaktikusan felépített modern / kortárs táncművészeti oktatás. A megnövekedett feladatok ellátására 2011-ben megalakult az önálló modern tánc tanszék.

A tanszék feladata, hogy a nemzetközi alkotó- és előadó művészeti igényeknek és az ezekhez naprakészen igazodó képzési trendeknek megfelelő tudással gazdagítsa a felsőfokú képzésben résztvevő művész- valamint pedagógus jelölteket.

Olyan technikai és stílus irányzatokkal ismerkedhetnek itt a hallgatók, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy bárhol, bármilyen műfajban és struktúrában versenyképes szakemberekké váljanak.

Így találkoznak a táncművész képzésben

 • modern tánc szakirányon: magas (heti átlag 20) óraszámban a 20. századi modern technikákkal (Graham, Limón, Cunningham, Art Jazz), kreatív módszerekkel (improvizáció, kontakt), valamint kortárs koreográfiákkal (repertoár);
 • klasszikus balett szakirányon: (heti 1-4 órában) modern alapozó technikákkal (IV., V. évfolyam), jazz és Limón irányzatokkal (VI.-VIII. évfolyam), valamint kortárs tánc repertoárral (VII-IX. évfolyam);
 • néptánc szakirányon: (heti 4 órában) általános modern és kortárs tánctechnikai ismeretekkel;

a táncos és próbavezető, valamint pedagógus képzésben:

 • BA képzésen (a modern szakirányon félévi átlag 72, színpadi tánc szakirányon 56, a klasszikus és divattánc szakirányokon 28 órában) modern technikák (Graham, Limón, Art Jazz), kortárs módszerek (kontakt, európai modern improvizáció) és kiegészítő technikák (jóga, Pilates, kreatív gyermektánc) sorával;
 • MA képzésen előbbiek módszertani és didaktikai vonatkozásaival.
A tanszék oktatói

egyetemi tanár
dr. Lőrinc Katalin DLA

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő 13:00-14:00 és péntek 10:00-11:00

egyetemi docens
Topolánszky Tamás

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő és kedd 8:30-9:30

Szigeti Oktávia

egyetemi docens
Kalmár Attila

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő és szerda 13:00-14:00

egyetemi docens
Kulcsár Noémi

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel csütörtök 12:00-14:00

egyetemi adjunktus

művésztanár
Kelemen Dorottya

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel kedd 11:20 -13:20

tanársegéd
Gaál Mariann

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő 13:00-15:00

egyetemi gyakornok
Újvári Milán

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel kedd 14:00-16:00

A tanszék óraadó oktatói

Buday Melinda

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel szerda 12:40-13:40 és péntek 11:30-12:30

Csere Zoltán művésztanár

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő 11:00-13:00

Hajszán Kitti művésztanár

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel csütörtök 17:00-19:00

Mádi-Horváth Adrienn óraadó

Mészáros Máté művésztanár

Lakatos János óraadó

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel csütörtök 17:00-19:00

Ujvári Milán művésztanár

Szarvas Krisztina óraadó

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő és szerda 14:10-15:10

Szöllősi Krisztina óraadó

Címzetes főiskolai tanárok

 

 

Néptánc Tanszék

Tanszékvezető: Ónodi Béla

A Néptánc Tanszék feladata valamennyi néptánc szakirányon is képzést nyújtó szak esetében a néptánc oktatás szakmai irányítása és felügyelete, a szakelméleti és szakgyakorlati tárgyak oktatásához szükséges személyi feltételek biztosítása, valamint az oktatás folyamatos tartalmi és minőségi fejlesztése a kutatótevékenység által. A Tanszék kifejezett célja a magyar néptánc alapjainak megismertetése mindazon hallgatókkal, akik más szakirányokon végzik tanulmányaikat.

A tanszék a következő szakok szak-gazdája

Táncművész alapszak néptánc szakirány
Néptáncművész mesterszak
Táncos-és próbavezető alapszak néptánc szakirány
Tánctanár mesterszak (120 kredit, 60 kredit) néptánc szakirány

A tanszék oktatói

professor emeritus
Brieber János professor emeritus

egyetemi tanár
Dr. Fügedi János
Dr. Ónodi Béla

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel szerda és csütörtök 13:00-14:00

főiskolai tanár
Szurmayné Hortobágyi Gyöngyvér

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő és kedd 13:30-14:30

egyetemi docens
Dr. Kovács Henrik
Dr. Sándor Ildikó

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel kedd és csütörtök 16:30-17:30

Dr. Dóka Krisztina

Fogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel kedd 11:30-12:30

főiskolai docens
Juhász Zoltán

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel kedd és csütörtök 16:30-17:30

mesteroktató
Lévai Péter

egyetemi adjunktus

Dudás Dávid

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel kedd 17:00-19:00

Rémi Tünde

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel csütörtök 13:00-15:00

Szilágyi Zsolt

főiskolai adjunktus
Appelshoffer János

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel csütörtök 13:00-15:00

egyetemi tanársegéd
Héjja Bella

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel csütörtök 16:45-18:45

Művésztanár

Egyetemi gyakornok
Oláh Nóra

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel kedd 17:00-19:00

A tanszék óraadó oktatói

Harsányi-Sulyom László
Kővágó Zsuzsanna címzetes egyetemi docens
Nagy Tímea
Mikulics Ádám
Szilágyiné Ujlaki Marianna
Vári Bertalan

Címzetes egyetemi tanárok

Novák Ferenc koreográfus címzetes egyetemi tanár
Timár Sándor néptáncpedagógus, koreográfus címzetes egyetemi tanár

Címzetes főiskolai tanárok

Dr. Felföldi László néptánckutató címzetes főiskolai tanár

Oktatott tárgyak
 • A táncoktatás didaktikájának gyakorlata
 • Alkotók-műhelyek-alkotások
 • Csoportos tanítási gyakorlat
 • Egybefüggő iskolai blokkgyakorlat
 • Esetmegbeszélő gyakorlat módszertani szempontok szerint
 • Folklórismeret
 • Hungarian folkdances
 • Kiegészítő tánctechnikák (Molnár technika)
 • Koreográfia elemzés
 • Kutatásmódszertan
 • Magyar néptánc
 • Mozdulatelemzés
 • Népi ének – népzene
 • Népi gyermekjátékok
 • Néptánc
 • Néptánc alapismeretek
 • Néptánc elemzésre felkészítő tréning
 • Néptánc módszertan
 • Népzene
 • Nemzetiségi táncok
 • Portfólió
 • Próbavezetési és koreográfiai ismeretek
 • Repertoár
 • Ritmusgyakorlat
 • Táncfolklorisztika
 • Táncgyakorlat
 • Zeneelmélet-, zenetörténet
 • Táncjelírás
 • Színpadi ismeretek
 • Szakdolgozati szeminárium
 • Szokások
 • Viselettörténet

Zongorakísérő Csoport

Tanszékvezető

dr. Kuruczné Teszter Nelli mesteroktató

Mesteroktató

Reich Margit
címzetes egyetemi docens
reich.margit@mte.eu

Sipos Iveta
sipos.iveta@mte.eu

Mestertanár

Kovács Györgyi
kovacs.gyorgyi@mte.eu

Zongorakísérő művésztanár

Takács Nóra Luca
takacs.nora@mte.eu

Tóth Sándor

Kunné Szőnyei Erzsébet
szonyei.erzsebet@mte.eu

Tóth Kamilla
toth.kamilla@mte.eu

Kárpinszky Katalin
karpinszky.katalin@mte.eu

Iaryshkina Zlata
iaryshkina.zlata@mte.eu

Klement Karola
klement.karola@mte.eu

Klement János
klement.janos@mte.eu

Hirling Bettina
hirling.bettina@mte.eu

Nyári Gyula
nyari.gyula@mte.eu

Kiss Sándor
kiss.sandor@mte.eu

Bojkova-Kovács Marina
bojkova.marina@mte.eu

Takuya Niinomi
takuya.niinomi@mte.eu

Fánczi-Tóth Marianna
toth.marianna@mte.eu

Kalinits Riko
hosomi.riko@mte.eu

Turós Eszter
turos.eszter@mte.eu

Mugi Katsumata

katsumata.mugi@mte.eu

Boros Tibor
boros.tibor@mte.eu

Nyári Gyula

nyari.gyula@mte.eu

A tanszék óraadó oktatói
Laufer Szilvia Erzsébet
laufer.szilvia@mte.eu
Ács-Dantas Beáta

Akito Goto

Jean Klára

Foskolos Bettina

Eszes Kinga

Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet

1145 Budapest Amerikai út 96.

Intézeti titkár: Lázár Krisztina
E-mail: lazar.krisztina@mte.eu

Igazgató: Topolánszky Tamás

A Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet felelős a kétszintű (bolognai) képzési rendszer alapján átalakult pedagógusképzés teljes vertikumáért.

A táncos és próbavezető alapképzési szak (BA) hat szakirányán (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, modern társastánc, divattánc, színházi tánc) a cél olyan szakemberek képzése, akik a gyakorlati táncos feladatok színházi vagy együttesbeli ellátása mellett elméleti ismereteik birtokában alkalmasak az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben való részvételre is. A szak elvégzése megnyitja a lehetőséget a két éves tánctanár mesterképzés elvégzése előtt azok számára, akik a táncművészet oktatását önálló hivatásként kívánják gyakorolni.

A 2013-ban indult koreográfus alapképzési szak (BA) kis létszámú évfolyamán az általános táncnyelvi felkészítés mellett az alkotói tehetség tudatos kibontakoztatásán van a fő hangsúly.

A tánctanár mesterképzési szakon (MA) folyó képzés feladata, hogy az erre a pályára elhivatottaknak biztosítsa a legmagasabb szintű, friss és naprakész módszertani tudás elsajátításának lehetőségét, emellett támogassa a tanári személyiség fejlődését és a felelős értelmiségivé válás folyamatát. Mindehhez kiváló pedagógusok és művészek nyújtanak segítséget.

Koreográfus Tanszék

Tanszékvezető: Bozsik Yvette

A Tanszék célja olyan koreográfusok, alkotóművészek képzése, akik képesek eredeti és személyes hangvételű táncművészeti alkotások megtervezésére és gyakorlati megvalósítására, alkotói elképzeléseik személyes megértetésére és elfogadtatására, valamint az előadóművészekkel való kreatív együttműködésre.

A koreográfusképzés mellett a Tanszék kiemelten foglalkozik a más szakokon (táncművész, táncpedagógus, táncos és próbavezető) tanulók koreográfiai ismereteinek bővítésével, hiszen mind a táncművészek, mint a gyakorló pedagógusok esetében elengedhetetlen, hogy színvonalas gyakorlatokat, vizsgaelőadásokat állítsanak össze saját maguk, illetve tanítványaik számára.

Ahhoz, hogy valaki sikeres koreográfussá váljon nem szükséges diploma, ám a koreográfusi mesterség alapvető törvényszerűségeinek megismerése, az alkotás során hasznosítható széles körű ismeretek elsajátítása, más alkotók kompozícióinak tudatos, elemző megismerése és megtapasztalása minden művész számára inspiráló lehet.

A tanszék a következő szakok szak-gazdája

koreográfus főiskolai szak
koreográfus alapszak
koreográfus mesterszak

A tanszék oktatói
Bozsik Yvette egyetemi tanár
Fogadóóra, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő 14:00-16:00
Blaskó Borbála egyetemi adjunktus
Fogadóóra, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő 16:45-18:45
Földi Béla főiskolai adjunktus
Fogadóóra, előzetes időpont egyeztetéssel csütörtök 9:30-11:30
Fülöp Tímea művésztanár
Fogadóóra, előzetes időpont egyeztetéssel kedd 15:00-17:00
Hörcher Noémi művésztanár
Fogadóóra, előzetes időpont egyeztetéssel kedd 9:30-11:30
Kiss-Balbinát Judit művésztanár
Németh Ákos egyetemi docens
Fogadóóra, előzetes időpont egyeztetéssel csütörtök 13:00-15:00
Maurer Milán egyetemi gyakornok
Varga Nóra egyetemi tanársegéd
Fogadóóra, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő 15:00-17:00
A tanszék óraadó oktatói

Bozóki Mara DLA

Dr. Fabényi Júlia

Farkas Gábor

Fodor Zoltán

Harsányi Sulyom László

Hűvösvölgyi Ildikó címzetes egyetemi tanár

Juronics Tamás

Khell Zsolt

Krausz Alíz

Rideg Zsófia

Zsuráfszky Zoltán

Oktatott tárgyak

A koreográfia művészete
A koreográfia elmélete műelemzés
A koreográfia gyakorlata
Koreológia
Koreográfiai ismeretek
Koreográfiai alapismeretek
Próbavezetési ismeretek

Művészetelméleti Tanszék

Tanszékvezető: Konkolyné Dr. habil. Kovács Ilona Krisztina

A tanszék a hallgatók elméleti képzéséért felelős a művész- és pedagógusképzésben, a BA és MA szakokon egyaránt. Feladata a hallgatók általános és szakmai műveltségének megalapozása, fejlesztése, továbbá felkészítésük a zene- és táncművek, képzőművészeti alkotások értő befogadására és elemzésére, az önálló véleményalkotásra és tájékozódásra a művészetek világában.

A tanszék szak-gazdája a MA tánctörténet tanár szaknak, amely 2014-ben először indult Magyarországon.

A tanszék tanárai a különböző művészetelméleti (tánc, zene, képzőművészet, irodalom, színház, film) ismeretek átadása mellett művelődéstörténeti valamint mozgásbiológiai, és kulturális menedzsment kurzusokat is tartanak és kutatás-módszertani jártasságot nyújtanak a hallgatóknak. A nemzetközi csoportoknál angol nyelven folyik az oktatás.

A tanszék fontos feladata a szakdolgozatok és portfoliók gondozása és irányítása, illetve a hallgatók bevonása a táncelméleti kutatásokba. A tanszéken oktató tanárok saját tudományos kutatásaik mellett részt vesznek az oktatásfejlesztésben, szakakkreditációs anyagok elkészítésében, a tankönyvírásban, illetve Tánctudományi Kutatóközpont munkájában. A tanszékhez tartozik a főiskola tudományos folyóirata a Tánctudományi Közlemények.

Az Elméleti tanszék rendszeresen szervez műhelykonferenciákat, szakmai találkozókat, szimpóziumokat.

A tanszék a következő szakok szak-gazdája

tánctörténet tanár MA képzés

A tanszék oktatói

egyetemi tanár
Dr. Bolvári-Takács Gábor

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel csütörtök 12:00-14:00

Konkolyné Dr. habil.Kovács Ilona

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő 11:00-13:00

Dr. Lőrinc Katalin

főiskolai tanár
Dr. Gelenczey-Miháltz Alirán

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel péntek 12:00-14:00

Horváthné Major Rita

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel kedd 12:00-14:00

egyetemi docens

dr. Gara Márk phd

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel péntek 15:00-17:00

Dr. Nagy Péter Miklós

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel péntek 11:30-13:30

Dr. Retkes Attila

Dr. Sirató Ildikó

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő 10:30-12:30

Dr. Széll Rita

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel csütörtök 9:00-11:00 és 15:00-17:00

dr. Radák Judit

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel kedd 16:00-17:30

egyetemi adjunktus

Szögi Csaba

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő 14:00-16:00

egyetemi tanársegéd

Daru Andrea

Rákos Katalin

Fogadóóra: csütörtök 13:30-15:30

A tanszék óraadó oktatói

Kővágó Zsuzsanna címzetes egyetemi docens

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő és csütörtök 15:00-17:00

Címzetes egyetemi tanár

Patrizia Veroli

Oktatott tárgyak
 • A 20. század képzőművészete
  A 20–21. század zenéje
  Alkotók – műhelyek – alkotások
  Bevezetés a kutatás módszertanába
  Díszlet- és jelmeztörténet
  Drámatörténet
  Formatan és formaanalízis
  Kulturális menedzsment
  Művelődéstörténet
  Művészettörténet
  Szakdolgozati szeminárium
  Szakralitás a táncművészetben
  Színháztörténet
  Tánctörténet
  Tánctörténet és táncműelemzés
  Tánc- és tánczene-történet
  Társulatmenedzsment
  Tendenciák a 20–21. századi koreográfia művészetébenCompany Managment
  History of Arts
  History of Culture
  History of Dance
  History of Dance/ Dance Work
  History of Music
  Introduction to Research Methodology
  Thesis seminar

Pedagógia és Pszichológia Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Lanszki Anita

A Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék alapvető feladata a táncos és próbavezető alapszak, valamint a 120 és 60 kredites tánctanár mesterszakok pedagógiai és szakmódszertani képzési tartalmainak összehangolása. A Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék az MA tánctanár szak szak-gazdájaként ellátja a neveléstudomány és a pszichológia területéhez tartozó tárgyak oktatását nagy figyelmet fordítva a kurzusok folyamatos módszertani és tartalmi megújítására.

Tanszékünk felelős a köznevelési partnerintézmények hálózatának kiépítéséért és a mesterképzésen hallgató tanárjelöltek hospitálásának megszervezéséért is. Oktatóink mentorálják a tanárszakos hallgatók blokkgyakorlatának és vizsgatanításának teljes folyamatát.

A tanszék feladatai közé tartozik mindemellett az alapképzésen tanulók idegennyelv-oktatása. Hallgatóink angol és német nyelvórákon vehetnek részt a BA-képzés teljes időtartama alatt.

Tanszékünk tanárai a neveléstudomány, pszichológia és a tánctudomány diszciplináris határterületein készítenek elő kutatásokat, illetve segítik a hallgatókat portfóliójuk, szakdolgozatuk összeállításában. Oktatóink részt vesznek továbbá akkreditációs anyagok, egyetemi jegyzetek és kurzustervek összeállításában.

A tanszék a következő szakok szak-gazdája

tánctanár mesterszak
táncos és próbavezető alapszak

A tanszék oktatói

Professor emeritus
Dr. Németh András

Egyetemi tanár
Dr. Bernáth László

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő 12:45-14:15

Egyetemi docens
Dr. Eck Júlia

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel  kedd 14:00-15:00

Dr. habil. Lanszki Anita

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel  kedd 13:00-14:00

Egyetemi adjunktus
Dr. Gaál Ildikó

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel  hétfő 9:30-10:30

Dr. Sebestyén Nóra

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpontegyeztetéssel, hétfő 15:00-16:00

Dr. Szente Dorina Eszter

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel  szerda 11:00-13:00

Dr. Tongori Ágota

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő 15:00-16:00

Egyetemi tanársegéd
Daru Andrea

Ügyfélfogadási idő, csütörtök 12:00-13:00

Krakkóné Szászi Beáta
Medveczné Atinay Dorottya

Mesteroktató
Gáspár Emese

A tanszék óraadó oktatói

A Tanszék óraadó oktatói

Almásy Csilla

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel  szerda 17:00-19:00

Dr. Brannstetter Gabriella

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel szerda 11:30-13:30

Dr. Papp-Danka Adrienn

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel  szerda 8:00-10:00

Szabó Bence

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel kedd 09:00-11:00

 

Tóth-Káli Dominika

Oktatott tárgyak

Táncos és próbavezető (BA)

 • Alkalmazott mozgásegészségtan
 • A nevelés elmélete és gyakorlata
 • Angol nyelv
 • Bevezetés a kutatás módszertanába
 • Bevezetés a nevelés történetébe
 • Bevezetés a pszichológiába
 • Bevezetés az iskola világába
 • Drámapedagógia
 • Drámatörténet
 • Fejlődéspszichológia
 • Kommunikáció
 • Mozgásbiológia táncosoknak

Tánctanár (MA)

 • A megismerő folyamatok és a mozgás pszichológiája
 • A nevelés elméleti és antropológiai alapjai
 • A személyiségfejlesztés alapjai
 • A tanári hatékonyság fejlesztése
 • A tánc mint vizuális inger
 • A táncoktatás didaktikájának elmélete
 • A táncpedagógia speciális iskolai problémái
 • Edzéselmélet táncpedagógusoknak
 • Művészetpedagógia
 • Művészetpszichológia
 • Pedagógiai mérés-értékelés
 • Pedagógiai szociálpszichológia
 • Pedagógus személyiségfejlesztés és csoportépítés – tréning
 • Személyiség és egészségpszichológia
 • SNI
 • Tánc a terápiában
 • Táplálkozástudomány

Társastánc és Divattánc Tanszék

Tanszékvezető: Hájas Katalin 

A tanszék céljai és feladatai

A társastánc képzésben a tanszék célja cél, hogy az alapfokú művészetoktatás számára szakmailag, pedagógiailag és pszichológiailag felkészült társastánc-pedagógusokat képezzen. További célja emellett, hogy megalapozza a ritmus tér-térforma fogalmainak kialakítását és tudatosítását, ezzel fejlesztve a tanulók, hallgatók mozgáskészségét, önfegyelmét, kommunikációs képességét, játékbátorságát – mindezt a társastánc formanyelvén keresztül.

A szak kiemelkedő feladata, hogy elősegítse a szocializációs folyamatokat, melyeket a leendő tanítványok könnyedén interpretálnak. A társastánc-formanyelv technikailag pontos kivitelezése, mozdulatainak elemzése jelenti a pedagógusképzés fő részét. A társ fogalma, az együttműködés szabályai a különböző improvizációs feladatok segítségével létrejött Flow érzésen keresztül a zene és a mozgás együttes lüktetésével a latin-amerikai és standard táncok könnyedén, szinte észrevétlenül beépülnek a táncosok már technikailag tudatosan felépített mozgáskultúrájába, felszabadulnak, önfeledtebben és bátrabban fejezik ki érzéseiket. A végzett hallgatók versenyképes tudást kapnak, amelyet továbbadhatnak a művészeti oktatásban, valamint a hazai és nemzetközi társastánc-versenytánc mozgalomban résztvevőknek. Mindezek birtokában képzett táncosaink jóval nagyobb eséllyel indulnak a munkaerőpiacon is.

A divattánc képzésben a tanszék feladata, hogy naprakész, a trendekhez igazodó tudást adjon, megfelelve a munkaerőpiac aktuális elvárásainak. Ahhoz, hogy versenyképes táncos és próbavezető hallgatókat képezzünk, több táncstílus, technikai egység, strukturált, fuzionált, naprakész alkalmazása szükséges. Így az oktatás egyik fő célkitűzése, hogy a hallgatók megismerjék, és elsajátítsák a modern-, utcai táncok, színpadi és társastáncok rendszerébe tartozó táncstílusokat és táncformanyelveket. Mindezek együtt biztosítják a táncos képességének, készségeinek fejlesztését, ismereteinek bővítését. Fontos a különböző alkotások tudatos értelmezése, és az is, hogy legyen igény a társművészetek megismerése iránt. Mindemellett elengedhetetlen, hogy a táncos törekedjen a különböző táncstílusok technikai, testtudatos elsajátítására, valamint önmaga fejlesztésére. Az alkalmazott tudás, a motivált ismeretbefogadás és a művészi önkifejezés együtt biztosítják az utcai táncok, színpadi táncok és speciális páros táncok fuzionálási lehetőségét. Célunk, hogy a diploma megszerzése után hallgatóink hazai és nemzetközi szinten egyaránt felvegyék a versenyt.

 

A tanszék a következő szakok, illetve szakirányok szakgazdája:

táncos és próbavezető alapszak, divattánc specializáció

táncos és próbavezető alapszak, társastánc specializáció

tánctanár mesterszak, divattánc szakirány

tánctanár mesterszak, társastánc szakirány

A tanszék oktatói

egyetemi docens
Dr. Széll Rita

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel csütörtök 9:00-11:00 és 15:00-17:00

mesteroktató
Hájas Katalin Szilvia tanszékvezető

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel szerda 12:00-14:00

Zsámboki Marcell mesteroktató

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel csütörtök 15:00-17:00

mesteroktató
Kézér Gabriella

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő 13:00-15:00

művésztanár
Kósa Roland

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel hétfő és kedd 13:00-14:00

Óraadó oktatók

Késmárki Kálmán címzetes egyetemi docens
Baráth Károly Zsolt  művésztanár

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel csütörtök 11:00-12:00 és 14:00-15:00

Bokor Attila mesteroktató

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel péntek 9:30-11:30

Dalotti Tibor címzetes egyetemi docens

Ügyfélfogadási idő, előzetes időpont egyeztetéssel szerda 10:30-12:30

Safranka-Peti Zsófia

Schaub Ingrid

Radóci Lilla

Oktatóink

Az egyetem oktatói

Dr. Tongori Ágota
Pedagógia és Pszichológia Tanszék

Ács Dantas Beáta művésztanár Zongorakísérő Csoport
Appelshoffer János főiskolai adjunktus Néptánc Tanszék
Bakó Máté művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Barna Mónika főiskolai docens Klasszikus Balett Tanszék
Bernáth László egyetemi tanár Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Blaskó Borbála egyetemi adjunktus Koreográfus Tanszék
Bojkova-Kovács Marina művésztanár Zongorakísérő Csoport
Bozsik Yvette egyetemi tanár Koreográfus Tanszék
Brieber Éva mesteroktató Klasszikus Balett Tanszék
Castillo Dolores főiskolai adjunktus Klasszikus Balett Tanszék
Csurák ldikó Néptánc Tanszék
Csillag Pál mesteroktató Klasszikus Balett Tanszék
Csizmadia Tamás művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
dr.Dóka Krisztina egyetemi adjunktus Néptánc Tanszék
Dorkó Edina mesteroktató Klasszikus Balett Tanszék
dr. Bolvári-Takács Gábor egyetemi tanár Művészetelméleti Tanszék
dr. Gelenczey-Mihaltz Alirán főiskolai tanár Művészetelméleti Tanszék
dr. Lőrinc Katalin egyetemi tanár Művészetelméleti Tanszék
dr. Nagy Péter Miklós egyetemi docens Művészetelméleti Tanszék
dr. Németh András egyetemi tanár Pedagógia és Pszichológia Tanszék
dr. Széll Rita egyetemi docens Társastánc- és Divattánc Tanszék
dr.habil. Lanszki Anita egyetemi docens Pedagógia és Pszichológia Tanszék
dr.Macher Szilárd egyetemi tanár Klasszikus Balett Tanszék
dr.Retkes Attila egyetemi adjunktus Művészetelméleti Tanszék
dr. Sándor Ildikó egyetemi docens Néptánc Tanszék
dr. Sirató Ildikó egyetemi docens Művészetelméleti Tanszék
Dr. Szente Dorina egyetemi adjunktus Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Eck Julia egyetemi docens Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Erdős Andrea művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Fánczi-Tóth Marianna művésztanár Zongorakísérő Csoport
Farkas Yuki művésztanár Zongorakísérő Csoport
Fodorné Molnár Márta egyetemi tanár Klasszikus Balett Tanszék
Földi Béla főiskolai adjunktus Koreográfus Tanszék
dr. Fügedi János főiskolai tanár Néptánc Tanszék
Gaál Marianna tanársegéd Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Gara Márk egyetemi docens Művészetelméleti Tanszék
Gáspár Emese mesteroktató Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Gátas-Aubej Katalin főiskolai adjunktus Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Gyarmati Zsófia művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Gyetvai Júlia művésztanár Néptánc Tanszék
Hájas Katalin mesteroktató Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Héjja Bella Emerencia tanársegéd Néptánc Tanszék
Homolya Patricia művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Horváthné Major Rita főiskolai tanár Művészetelméleti Tanszék
Hosomi Riko művésztanár Zongorakísérő Csoport
Iaryshkina Zlata művésztanár Zongorakísérő Csoport
Juhász Zoltán egyetemi adjunktus Néptánc Tanszék
Juhász-Hörcher Noémi művésztanár Koreográfus Tanszék
Kalmár Attila egyetemi adjunktus Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Kárpinszky Katalin művésztanár Zongorakísérő Csoport
Kézér Gabriella mesteroktató Társastánc és Divattánc Tanszék
Kiss Sándor művésztanár Zongorakísérő Csoport
Kiss-Balbinát Judit művésztanár Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Klement Karola művésztanár Zongorakísérő Csoport
Konkolyné Dr. habil. Kovács Ilona egyetemi tanár Művészetelméleti Tanszék
Kósa Roland művésztanár Társastánc- és Divattánc Tanszék
dr.Kovács Henrik egyetemi docens Néptánc Tanszék
Kováts Tibor főiskolai docens Klasszikus Balett Tanszék
Kövessy Angéla főiskolai adjunktus Klasszikus Balett Tanszék
Krajczár Balázs művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Krakkóné Szászi Beáta tanársegéd Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Kulcsár Noémi főiskolai docens Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Kunné Szőnyei Erzsébet művésztanár Zongorakísérő Csoport
Kuruczné Teszter Nelli mesteroktató Zongorakísérő Csoport
Lévai Péter mesteroktató Néptánc Tanszék
Márton Róbert művésztanár Zongorakísérő Csoport
Matsunaga Minami művésztanár Zongorakísérő Csoport
Medvecz József egyetemi gyakornok Klasszikus Balett Tanszék
Menyhei Ádám művésztanár Zongorakísérő Csoport
Mikes Anna óraadó oktató
Moldován Zsuzsanna művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Murányi Judit mesteroktató Klasszikus Balett Tanszék
Muruev Denis művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Nagy Grácia egyetemi adjunktus Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Németh Nikolett művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Okazaki Misa művésztanár Zongorakísérő Csoport
Oláh Nóra asszisztens Néptánc Tanszék
Oláh Zoltán egyetemi adjunktus Klasszikus Balett Tanszék
dr.Ónodi Béla egyetemi docens Néptánc Tanszék
Pataki-Tóth Eszter művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Pőcze Eszter művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Reich Margit mesteroktató Zongorakísérő Csoport
Rémi Tünde egyetemi adjunktus Néptánc Tanszék
Sáfrán Balázs művésztanár Néptánc Tanszék
Sinthavong Zsófia művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Siposa Iveta mesteroktató Zongorakísérő Csoport
Somai Valér egyetemi gyakornok Klasszikus Balett Tanszék
Sóthy Virág egyetemi adjunktus Klasszikus Balett Tanszék
Szabó Eszter tanársegéd Koreográfus Tanszék
Szigeti Gábor művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Szigeti Oktávia egyetemi adjunktus Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Szitt Melinda mesteroktató Klasszikus Balett Tanszék
Szögi Csaba egyetemi adjunktus Művészetelméleti Tanszék
Szurmayné Hortobágyi Gyöngyvér főiskolai tanár Néptánc Tanszék
Takács Nóra művésztanár Zongorakísérő Csoport
Tálos Vivien művésztanár Zongorakísérő Csoport
Topolánszky Tamás egyetemi docens Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Túri Sándor egyetemi docens Klasszikus Balett Tanszék
Vdovicheva Tatiana művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Végh Krisztina főiskolai docens Klasszikus Balett Tanszék
Végső Miklós főiskolai adjunktus Néptánc Tanszék
Vincze Andrea egyetemi adjunktus Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Volf Katalin főiskolai docens Klasszikus Balett Tanszék
Yajima Arisa művésztanár Zongorakísérő Csoport
Zsámboki Marcell címzetes egyetemi docens Koreográfus Tanszék

Az egyetem óraadó oktatói

Baráth Károly művésztanár Társastánc és Divattánc Tanszék
Barta Dóra Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Baumgartner Krisztina Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Bíró István
Bokor Attila óraadó oktató Társastánc és Divattánc Tanszék
Boros Tibor
Buday Melinda Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Csere Zoltán Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Dalotti Tibor címzetes egyetemi docens Társastánc és Divattánc Tanszék
Dr. Mády Ferenc Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Farkas Gábor
Ferencziné Dr. Ács Ildikó
Fodor Zoltán Koreográfus Tanszék
Fuchs Lívia Művészetelméleti Tanszék
Gergely Petronella
Györke Tímea Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Harsányi-Sulyom László Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Hegedűs Sándor Művészetelméleti Tanszék
Horváth Adrienn Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Horváth Adrienne Beáta Klasszikus Balett Tanszék
Hűvösvölgyi Ildikó
János István
Karádi Zsolt
Katonka Zoltán
Késmárki Kálmán óraadó oktató Társastánc és Divattánc Tanszék
Kővágó Zsuzsa Művészetelméleti Tanszék
Lakatos János Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Lőrinczyné Velich Rita Veronika Koreográfus Tanszék
Medveczné Atinay Dorottya Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Mikulics Ádám Néptánc Tanszék
Nagy Emese Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Nagy Tímea Néptánc Tanszék
Nemes Szilvia Néptánc Tanszék
Németh Ákos Koreográfus Tanszék
Papp Csaba óraadó oktató
Papp Judit
Pénzeli László Társastánc és Divattánc Tanszék
Petravichné dr. Matyaczkó Olga óraadó oktató Társastánc és Divattánc Tanszék
Radák Judit Művészetelméleti Tanszék
Safranka-Peti Zsófia Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Schaub Ingrid óraadó oktató Társastánc és Divattánc Tanszék
Sebestény Katalin Klasszikus Balett Tanszék
Szakály Viktória
Szarvas Krisztina Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Szemessy Kinga Művészetelméleti Tanszék
Szilágyiné Ujlaki Marianna Néptánc Tanszék
Szőnyi Eleonóra Klasszikus Balett Tanszék
Tomcsányi Katalin Társastánc és Divattánc Tanszék
Vattai Dzsenifer Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Zachár Lóránd Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Zoltán Áron Klasszikus Balett Tanszék
Megszakítás