Intézményi testületek

Esélyegyenlőségi Bizottság

jogalap:

A Magyar Táncművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet (SZMR) 101. § (1)
időtartam: 2022. október 27. – 2025. október 26.

Tagok:
–  Juhász Zoltán egyetemi adjunktus
–  Konkolyné Dr. Kovács Ilona egyetemi tanár
–  Pataki-Tóth Eszter művésztanár
–  Solczi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
–  HÖK delegált

Egészségügyi Csoport Szakmai Tanácsadó Testülete

Tagok:
– Macher Szilárd egyetemi tanár
– Végh Krisztina címzetes egyetemi docens
– Szitt Melinda egyetemi tanársegéd

Etikai Bizottság

 jogalap: Etikai Kódex VII/1. és IX./2. pont

időtartam: 2022. december 14. – 2024. december 14.

Belső tagok:

–Hortobágyi Gyöngyvér egyetemi tanár ( a Bizottság elnöke )
– Kovács Péter munkaügyi ügyintéző
– Kalmár Attila egyetemi docens
– Volf Katalin főiskolai docens
–  HÖK delegált

Külső tagok:

– Imre Ildikó pedagógus
– Ertl Péter színház igazgató
– Czene-Bánhidi Petra versenytáncos, táncpedagógus
– Pál István népzenész

Póttagok:  

– Csizmadia Tamás művésztanár
–  Bajári Levente egyetemi adjunktus
–  HÖK delegált

Kutatásetikai Bizottság

jogalap: Kutatásetikai eljárás rendjéről szóló szabályzat III. 1. pont
időtartam: 2021. február 01. – 2024. január 31.

Elnök: Dr. habil. Lanszki Anita egyetemi docens

Tagok:
– Fügedi János egyetemi tanár
– Krakkóné Szászi Beáta egyetemi tanársegéd
– Széll Rita egyetemi docens
– Szitt Melinda mesteroktató

Kreditátviteli Bizottság

jogalap: HKR 140.§ (3) bek.
időtartam: 2022. július 1. – 2023. július 31.

Elnök: Kovács Henrik egyetemi docens

Tagok:
– Csillag Pál mesteroktató
– Horváthné Major Rita főiskolai tanár
– Dr. habil. Lanszki Anita egyetemi docens
– Dr. Lőrinc Katalin egyetemi tanár

Titkár: hivatalból a tanulmányi igazgató

Minőségfejlesztési Bizottság

jogalap: Minőségfejlesztési Program 3.3. pont
időtartam: 2022. július 1. – 2023. július 31.

Elnök: Gáspár Emese rektorhelyettes

Tagok:
–  Dr. Lőrinc Katalin egyetemi tanár
– Macher Szilárd egyetemi tanár
– Szőnyi Eleonóra egyetemi tanár
–  HÖK delegált

Művészeti Tanács

jogalap: A Magyar Táncművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet (SZMR) 101. § (1)
időtartam: 2022. október 27. – 2025. október 26.

Elnök: Nagy Tamás Zoltán egyetemi docens

Tagok:

– Bozsik Yvette egyetemi tanár
– Brieber Éva mesteroktató
– Fodorné Molnár Márta egyetemi tanár
– Hájas Katalin mesteroktató
– Kalmár Attila főiskolai docens
– Kulcsár Noémi főiskolai docens
– Dr. Macher Szilárd egyetemi tanár
– Ónodi Béla egyetemi tanár
– Volf Katalin főiskolai docens

Titkár: Bartha Zsófia művészeti menedzser

Tudományos Diákköri Tanács

jogalap: Tudományos diákköri szabályzat 2. § (5. bek.)
időtartam: 2020. november 04. – 2023. október 31.

Elnök: Szente Dorina

Tagok:
– Kazinczy Eszter címzetes egyetemi docens
– Kovács Henrik egyetemi docens
– Nagy Péter Miklós egyetemi docens
– HÖK delegált

Titkár: Ledniczky Bea tudományos titkár

Tanulmányi Bizottság

jogalap: A Magyar Táncművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet (HKR) 115. §
időtartam: 2022. október 27. – 2025. október 26.

Elnök:  Macher Szilárd egyetemi tanár
Társelnök: Rácz Máté hallgató

Oktatói Tagok:

– Brieber Éva mesteroktató
– Dr. habil. Lanszki Anita egyetemi docens
– Topolánszky Tamás egyetemi docens

Hallgató Tagok:
– Szepsi Dóra hallgató

Titkár:
– Salát Magdolna tanulmányi igazgató

Tudományos Tanács

jogalap: SZMSZ 133. §
időtartam: 2023. július 01. – 2026. június 30.

Elnök: – Dr. Lanszki Anita egyetemi docens

Tagok:

– dr. Bolvári-Takács Gábor egyetemi tanár
– Dr. Fügedi János egyetemi tanár
– Dr. Gara Márk egyetemi docens
– Dr. Lőrinc Katalin egyetemi tanár
– Dr. Macher Szilárd egyetemi tanár

Titkár: Ledniczky Bea tudományos titkár

Oktatásinformatikai és Módszertani Bizottság

Elnök: dr. Lanszki Anita egyetemi docens

Tagok:
– Csillag Pál mesteroktató
– Fügedi János egyetemi tanár
– Lévai Péter mesteroktató
– Pándi Dóra könyvtárvezető
– Salát Magdolna tanulmányi igazgató
– Székely-Gyökössy Szabolcs. gazdasági főigazgató

Titkár: Ledniczky Bea tudományos titkár