Skip to main content

Néptáncművész mesterképzési szak

A táncművész mester szak olyan komplex művészi megnyilatkozásra képes néptáncművészek képzése, akik tánctechnikai felkészültségüket megszerzett elméleti tudásukkal egységben tudják kezelni. A néptáncművészek a tánc mellett komoly énektudással, népzenei, néprajzi ismeretekkel is rendelkeznek. Együttesi tagként és szóló művészként a magyar és az egyetemes tánckultúrát szolgálják és terjesztik. A szakmai gyakorlatukat személyre szabott szakmai-színpadi gyakorlat kísér, melyet a hallgató színházban, együttesben teljesít. Felkészültségük alapján alkalmasak lesznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

NÉPTÁNCMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK:
A mesterképzési szak megnevezése:
néptáncművész (Hungarian Folk Dance)
A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
  • szakképzettség: okleveles néptáncművész
A képzési idő félévekben:
4 félév
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120 kredit
A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja néptáncművészek képzése, akik a magas szintű technikai felkészültségüket az elméleti tudásukkal egységben kezelni tudó, és mindezekre építve komplex művészi megnyilatkozásra képesek. Vezető együttesi tagként és szólóművészként a hazai és a nemzetközi művészeti életben egyaránt tudják a tánckultúrát szolgálni és terjeszteni. A kulturális élet intézményeiben kezdeményező szerepet tudnak betölteni, képviselve a néptáncművészet sajátos értékeit, ápolva a nemzeti öntudatot és pedagógiai elhivatottság birtokában – a tanári mester szak elvégzésével kiegészítve – a jövendő fiatalok és néptáncművészek képzésében is részt tudnak venni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásra.

Megszakítás