Skip to main content

Táncos és próbavezető szak - Moderntánc szakirány (BA)

A képzés során a hallgatók elsajátítják a különböző modern- és kortárstánc technikák stílusjegyeit és technikai elemeit (Graham technika, Limón-technika, Laban technika, Cunningham-technika, Jazz-technika, Art-jazz, Kontakt technika, Flying Low technika, Release technika, Partnering, Gaga technika, Improvizáció). A képzés megismerteti a hallgatókat a tánc-, zene- és színháztörténet alapvető folyamataival, és azok a mai kor művészetére történő hatásaival. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatásához. A képzést a 6. félévben szakdolgozat, elméleti és gyakorlati vizsga zárja.

TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETŐ (MODERNTÁNC SZAKIRÁNY) ALAPKÉPZÉSI
Az alapképzési szak megnevezése:

táncos és próbavezető (Dance and Rehearsal Coaching)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat
  • szakképzettség: táncos és próbavezető (moderntánc)
A képzési idő félévekben:
6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
180 kredit
Az alapképzési szak célja, általános és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja táncosok és próbavezetők képzése, akik képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére és a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő reprezentálására is. Megszerzett tánctechnikai és elméleti ismereteik birtokában alkalmasak az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben való részvételre akár táncosként, akár próbavezetőként, akár koreográfusi asszisztensként. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Megszakítás