Skip to main content

Koreográfus mesterképzési szak

A kis létszámú képzés lehetőséget biztosít a mester és tanítvány kapcsolat kialakítására, valamint az adott kurrikulumon belül lehetőség nyílik a személyre szabott oktatás megvalósítására a hallgatók alaptudásának, keresendő illetve választott művészi útjaiknak megfelelően. Ehhez az egyetem a szakterületek legkiválóbb hazai művészeit, oktatóit biztosítja a hallgatók számára. Az egyetem a hallgatók tanulási folyamatait gazdag multimédia tartalmakkal és tanulás-támogató keretrendszerrel is segíti. A hallgatók tudásának, tájékozottságának kiszélesítését szolgálja a képzés gazdag elméleti háttére, de emellett a hallgatók a „learning by doing” elvén keresztül fejleszthetik a koreográfusi pályához ma feltételül szükséges olyan kompetenciáikat is, mint amilyen például a digitális műveltség. A kurzusok során előtérbe kerülnek a reflexióra és művészi önrelfexióra alapozó, valamint a kritikai gondolkodást fejlesztő korszerű tanulási-tanítási módszerek.

KOREOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
A mesterképzési szak megnevezése:

koreográfus (Choreography)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
  • szakképzettség: okleveles koreográfus
A képzési idő félévekben:
4 félév
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120 kredit
A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja koreográfusok képzése, akik magas szintű szakmai tudásuk és művészi adottságaik kibontakoztatásával képesek alkotói gondolataikat a tánc formanyelvein megfogalmazni önálló, eredeti koreográfiák készítésével. Művészi és értelmiségi felkészültségüknél fogva képesek aktív szerepet betölteni az ország kulturális életében, alkalmasak táncművészeti intézmények vezetésére, vezetőkoreográfusi tevékenység ellátására. Magas színvonalú alkotásaik megfelelnek a nemzetközi elvárásoknak is. Felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásra.

Megszakítás