Skip to main content

Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánctudományi Kutatóközpont

1. Hírek, információk

A könyvtár és a kutatóközpont hírei

Kedves Olvasóink!

2024.06.26-án, szerdán a könyvtár szakmai rendezvény miatt zárva tart.

Köszönjük a megértésüket!

A következő folyóiratok az egyetem területén elérhetőek online (a Dance Europe csak a könyvtárban, belépést követően):

Ajánljuk figyelmükbe a Human Kinetics Dance Technique e-könyveit.

Az előfizetés részeként 31 darab, a Human Kinetics kiadó gondozásában megjelent tánccal kapcsolatos szakkönyv olvasható.  A szolgáltatás az egyetem területéről érhető el.

Nyitvatartás, elérhetőség, kapcsolat

Nyitvatartás

1145 Budapest, Columbus u. 87-89. (MTE campus) E épület, ún. Kisház
Megközelítés (Google Maps)

Könyvtár: E épület (úgynevezett Kis Ház)

FIGYELEM! A könyvtár 2024.06.26-án, szerdán zárva tart!

hétfő-csütörtök: 8:30-15:30
péntek: 8:30-13:30

Levéltár és Kutatóközpont:

A szaklevéltári kutatáshoz és a kutatóközpont használatához előzetes egyeztetés szükséges!

Levéltárba való bejelentkezéshez kérjük, írjon email-t a kovacs.csaba@mte.eu e-mail címre.

Elérhetőség, kapcsolat

E épület, ún. Kisház

KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR és TÁNCTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
▫ Dr. habil. Lanszki Anita igazgató, e-mail: lanszki.anita@mte.eu

KÖNYVTÁR (E épület, ún. Kisház)
tel.: (+36-1) 273-2781, e-mail: konyvtar@mte.eu
▫ Pándi Dóra Edit könyvtárvezető, email: pandi.dora@mte.eu
▫ Fucskár Erika könyvtáros, email: fucskar.erika@mte.eu

LEVÉLTÁR
tel.: (+36-1) 273-3441
▫ Kovács Csaba levéltáros, email: kovacs.csaba@mte.eu

KUTATÓKÖZPONT (E épület, ún. Kisház)
tel.: (+36-1) 800-9564, e-mail: ledniczky.bea@mte.eu
Ledniczky Bea tudományos titkár

Információk a könyvtárról, a levéltárról és a kutatóközpontról

A Magyar Táncművészeti Egyetem Vályi Rózsi Könyvtára jogelődjei az Állami Balett Intézet Általános Iskolája és Gimnáziuma Szakkönyvtára (alapítva: 1961) és az Állami Balett Intézet Metodikai Kabinetje (alapítva: 1968) voltak.

A szakkönyvtár vezetői: 1961-65 Berecz Lászlóné, 1966-70 dr. Dudich Endréné, 1970-87 dr. Dudich Endréné és Tálasi István. A Metodikai Kabinet vezetői: 1968-81 dr. Lugossy Emma, 1981-83 Balogh Andrásné Bozóki Lilla, 1983-87 Konrád Ludovika Gabriella. A két gyűjtemény egyesítéséből 1987-ben Konrád Ludovika Gabriella vezetésével hoztak létre főiskolai könyvtárat. 1993-2010-ig Bíróné Tóth Irén volt, 2011-től Herke Péter a könyvtár vezetője.

A gyűjtemény kezdetektől az egyetem (korábban főiskola) székhelyén, az Andrássy út 25. szám alatti Dreschler-palotában működött. 2001-ben a főiskolával együtt költözött a Columbus utcai campus főépületének alagsorába. 2011 novemberében a könyvtár teljes állományát a campuson belül új épületbe, s azon belül szakmai szempontok szerint kialakított, korszerű környezetbe helyeztük át. A könyvtár 2011. december 9-én felvette Vályi Rózsi tánctörténész, az Állami Balett Intézet alapító tanára nevét. 2016. február 1-től egyetemi könyvtár.

A Vályi Rózsi Könyvtár középiskolai, felsőoktatási és szakkönyvtári feladatokat ellátó nyilvános intézményi könyvtár. Alapfeladata a Magyar Táncművészeti Egyetem oktatóinak, kutatóinak, hallgatóinak, diákjainak és dolgozóinak dokumentumokkal és információkkal való ellátása, de a könyvtárba beiratkozhat bárki, aki a könyvtárhasználat szabályait elfogadja.

A könyvtár teljes állománya több mint 35 ezer dokumentumot ölel fel. Gyűjtőköre elsősorban a táncművészettel és tánctudománnyal,táncpedagógiával, illetve az egyetemen folyó oktatás egyéb területeivel (zene- és művészettörténet, színház- és filmművészet, médiatudomány, esztétika, pedagógia, pszichológia, szociológia, néprajz, élettani ismeretek stb.) kapcsolatos szak- és szépirodalmi könyvek, kézikönyvek, tankönyvek és -jegyzetek, évkönyvek, szakdolgozatok, szakmai folyóiratok, kották, hanglemezek, hang- és videó-kazetták, CD-k, DVD-k, fotóalbumok körére terjed ki.

A könyvtár több neves táncművész és táncművészeti szakíró ajándékát illetve hagyatékát őrzi. Ezek közül is kiemelkedik Lőrinc György (balett-táncos, koreográfus, balettmester, az Állami Balett Intézet alapító igazgatója, a Magyar Állami Operaház balett-igazgatója), dr. Körtvélyes Géza(tánctörténész, esztéta, a filozófiai tudományok kandidátusa, a zenetudományok doktora, a Magyar Táncművészek Szövetségének főtitkára, főiskolai tanár), valamint Hézső István (Hollandiában élő tánctörténész, tánckritikus) hagyatéka.

A könyvtár 2018. augusztusától egy szervezeti egységet alkot az egyetem tánctudományi kutatóközpontjával, 2019. februárjától pedig az újonnan alakult szaklevéltár is ebbe a szervezeti egységbe tartozik.

A Magyar Táncművészeti Egyetem Levéltára őrzi és feltárja az egyetem és jogelődjei történeti értékű iratanyagát, melyet megfelelő feltételek mellett a történeti kutatások rendelkezésére bocsát. A levéltár fond- és állagjegyzéke itt megtekinthető.

A szaklevéltári kutatáshoz előzetes egyeztetés szükséges.

A Magyar Táncművészeti Egyetem Tánctudományi Kutatóközpontja egyrészt helyszínt biztosít az egyetemen folyó tánctudományi kutatások számára (beleértve ebbe a levéltári kutatást is), másrészt aktív részt vállal a tudományos programok (szimpóziumok, konferenciák stb.) szervezésében és lebonyolításában.

A tánctudományi kutatóközpont igénybevételéhez előzetes egyeztetés szükséges.

A Tánctudományi Kutatóközpontról itt olvashat bővebben

A Magyar Táncművészeti Egyetem Vályi Rózsi Könyvtárának Alapító okirata
A Magyar Táncművészeti Egyetem Vályi Rózsi Könyvtárának Küldetésnyilatkozata
A Magyar Táncművészeti Egyetem Vályi Rózsi Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

2. Könyvtárhasználati információk

Beiratkozás

Könyvtárunkba minden iskoláskorú, vagy idősebb magyar állampolgár és Magyarországon tanulói, hallgatói, illetve munkavállalói jogviszonnyal rendelkező külföldi állampolgár beiratkozhat, aki érvényes regisztrációs lappal rendelkezik és kitölti a beiratkozási nyilatkozatot.

1. A Beiratkozási nyilatkozat (a Regisztrációs lappal együtt) letölthető innen. Enrollment Stetement (with Registration Form) can be downloaded here.
A Beiratkozási nyilatkozathoz (és a Regisztrációs laphoz) kitöltési minta letölthető innen. Filling Pattern to Enrollment Statement (and to Registration Form) can be downloaded here.

A Beiratkozási nyilatkozat a Regisztrációs lappal együtt érvényes.

14 éven aluliak beiratkozásához a törvényes képviselő (szülő, nevelő) személyes jelenléte, 14-18 év közöttiek beiratkozásához a törvényes képviselő (szülő, nevelő) írásbeli hozzájárulása (vagy jelenléte) szükséges.  Consent of the Legal Representative can be downloaded here.

A beiratkozás a beiratkozástól számított 1 naptári évre szól. (Az egyetemmel tanulói, hallgatói jogviszonyban álló könyvtárhasználók beiratkozását az egyetemen folytatott tanulmányaik végéig, az egyetemmel munkavállalói jogviszonyban állók beiratkozását munkaviszonyuk végéig nem szükséges megújítani.)

A Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat kivonata (egyetemi hallgatók, gimnáziumi tanulók és törvényes képviselőik részére) letölthető innen.

2. Beiratkozási díj

a) A Magyar Táncművészeti Egyetemmel tanulói, hallgatói illetve munkavállalói jogviszonyban nem álló személyek részére a beiratkozás díja:

  • felnőtt ………………………………………………… 4.000 Ft/év
  • diák és 70 év alatti nyugdíjas ……..2.500 Ft/év
  • 70 év feletti nyugdíjas,
    könyvtári, levéltári, múzeumi
    és oktatásban dolgozó részére……..ingyenes

b) A Magyar Táncművészeti Egyetem tanulói, hallgatói, oktatói és dolgozói részére: ingyenes

Könyvtári térítési díjak

A könyvtári térítési díjak összesítve letölthetők innen.

Adatvédelem (GDPR)

A Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánctudományi Kutatóközpont egységes Adatkezelési tájékoztatója letölthető innen.

3. Katalógus, adatbázisok, folyóiratok

Előfizetett adatbázisok

 

Magyarország legnagyobb, folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa a teljesség igényével tartalmazza több száz hazai tudományos- és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap minden lapszámát. EduID-val otthonról is hozzáférhető.

 

 

E-könyvek EBSCO platformon

Az egyetem területéről érhető el.

E-könyveink címjegyzéke

A Human Kinetics Kiadó tematikus, tánccal kapcsolatos e-könyv gyűjteménye. 

31 darab e-könyvet tartalmaz.

Az egyetem területéről érhető el.

 

Több más tudományterület mellett elsősorban bölcsészet- és társadalomtudományi folyóiratcikkekhez biztosít túlnyomórészt teljes szövegű hozzáférést. EduID-val otthonról is hozzáférhető.

 

 

Az 1999-ben alapított L’Harmattan Könyvkiadó az elmúlt 21 évben mintegy 1900 tudományos szakmunkát adott ki, számos egyetemi és kutatóintézeti kiadvány, sorozat jelenik meg gondozása alatt, elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományi szak- és tankönyvek területén. Az elmúlt években évi mintegy 150-170 kötetet tett közzé, jelenleg több mint 150 könyvsorozatot gondoz. EduID-val otthonról is hozzáférhető.

 

 

Több mint 4000 hangversenyt, balett-és operaelőadást, dokumentumfilmet és mesterkurzust tartalmaz. MTE-s belépőkártyával rendelkezők számára lehetőség van távoli elérésre is! (A megjelenő ablakba a belépőkártya utolsó 5 számjegyét beírva érhető el a szolgáltatás.)

 

 

A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) 2006 óta digitálisan rögzíti, feldolgozza és online hozzáférhetővé teszi a magyarországi közszolgálati csatornák és a legnagyobb lefedettségű kereskedelmi televíziók magyar gyártású, magyar vonatkozású műsorait törvényi szabályozás keretében. Az egyetem területéről érhető el.

 

968 darab, a Gondolat Kiadó gondozásában megjelent szakkönyvet tartalmaz, olyan témakörökben, mint: filozófia, média-kommunikáció, művelődéstörténet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem. EduID-val otthonról is hozzáférhető.

 

1817 darab, az Osiris Kiadó gondozásában megjelent szakkönyvet tartalmaz, olyan témakörökben, mint: film-színház, filozófia, média-kommunikáció, néprajz-antroplógia, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem. EduID-val otthonról is hozzáférhető.

 

TIT Gondolat Kiadó

A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén. EduID-val otthonról is hozzáférhető.

Nyomtatott folyóiratok

A könyvtárban található kurrens nyomtatott hazai folyóiratok:

A könyvtárban található kurrens nyomtatott külföldi folyóiratok (hamarosan érkeznek az első számok):

Dance Education in Practice

Dance Europe

Journal of Dance Education

Dance Research Journal

Research in Dance Education

Online folyóiratok

A könyvtárban található kurrens online elérhető külföldi folyóiratok. 

A Taylor&Francis kiadó platformján előfizetett folyóiratok EduID azonosítást követően otthonról is elérhetőek! A Dance Europe belépést követően, csak a könyvtárban.

4. Hasznos források

Repertóriumok, bibliográfiák

A Magyar Táncművészeti Egyetem jogelődje, a Magyar Táncművészeti Főiskola kutatási programja keretében, Tóvay Nagy Péter gondozásában készült repertóriumok:

A Magyar Táncművészeti Egyetem jogelődje, a Magyar Táncművészeti Főiskola kutatási programja keretében, Fuchs Lívia, dr. Macher Szilárd és Tóvay Nagy Péter gondozásában, illetve szerkesztésében készült bibliográfiák:

Fuchs Lívia műveinek válogatott bibliográfiája: összeállította Tóvay Nagy Péter (In.: Tánctudományi Közlemények, (2022) 14. évf. 1 .sz., p. 47-85.)

Digitális könyvtár

A TANULÓK KÉPESSÉG-KIBONTAKOZTATÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (EFOP 2016-2020)
BARBARICS ZSÓFIA – SZABÓ ESZTER – SZENT-IVÁNY KINGA – SZIGETI OKTÁVIA: Moderntánc. Módszertani ismertetés tematikus tervekkel az alapfokú művészeti iskolák számára (MTE, 2020)
BARNA MÓNIKA – BOMBICZ BARBARA – SZITT MELINDA: Klasszikus balett. Módszertani ismertetés tematikus tervekkel az alapfokú művészeti iskolák számára  (MTE, 2020)
BETTENBUK KRISZTINA: Játék és néptánc, tanulási zavarokkal küzdő tanulóknak. Tanítási, módszertani segédlet 1-2. osztályosok részére  (MTE, 2019)
DEMARCSEK ZSUZSA – KOVÁCS HENRIK – LÉVAI PÉTER – SZILÁGYI ZSOLT: Néptánc. Módszertani ismertetés tematikus tervekkel az alapfokú művészeti iskolák számára (MTE, 2020)
F. MOLNÁR MÁRTA: A koncentrációs készség fejlesztése és az egészséggel összefüggő életminőség javítása a táncoktatás által. A klasszikus balett mint az európai jóga (MTE 2019)
– HÁJAS KATALIN – CZENE-BÁNHIDI PETRA: Társastánc. Módszertani ismertetés tematikus tervekkel az alapfokú művészeti iskolák számára (MTE, 2020)
– KÁRPÁTI BERNADETT – KÉZÉR GABRIELLA – VIRÁGHNÉ VAJDA GYÖNGYVÉR: Divattánc. Módszertani ismertetés tematikus tervekkel az alapfokú művészeti iskolák számára (MTE, 2020)
SZITT MELINDA: Képességfejlesztő eszközök használata a különböző tánctechnikák tanításában (MTE, 2019)

TEHETSÉGGONDOZÁS
A tehetség kézikönyve / főszerkesztő: Győryné Csomó Ildikó, Kollár-Farsang Kitti (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, cop.2019) benne: DEMARCSEK ZSUZSA: 2.6.11. A táncos tehetség felismerése és fejlesztése és link a digitális kiadáshoz

OKTATÁS-INFORMATIKA
– DRINGÓ-HORVÁTH IDA – M. PINTÉR TIBOR – PAPP-DANKA ADRIENN etc.: Az oktatásinformatika módszertana a felsőoktatásban (Károli G. Ref. Egyetem IKT Kutatóközpontja, 2020)
BERECZKI ENIKŐ ORSOLYA – HORVÁTH LÁSZLÓ – KÁLMÁN ORSOLYA etc.: Távolléti oktatást támogató módszertani segédanyag az ELTE PPK oktatói számára (ELTE PPK, 2020. március 16.)
OLLÉ JÁNOS – PAPP-DANKA ADRIENN – LANSZKI ANITA etc.: Interaktív oktatásinformatika
/ szerkesztette Lévai Dóra, Papp-Danka Adrienn (Eszterházy Károly Főiskola, 2015)
PAPP-DANKA ADRIENN: Korszerű környezet, korszerű eszköztár. Oktatástechnika és média (Oktatás-Informatika, 2013/3)

KUTATÁSMÓDSZERTAN
Bevezetés a tánccal kapcsolatos kutatások módszertanába / szerkesztette Lanszki Anita (MTE, 2020)
KÖRTVÉLYESI ZSOLT: Bevezetés a tudományos szöveg írásába – szakdolgozatírók kézikönyve (ELTE Eötvös K., cop.2018)

TÁNCTUDOMÁNY
BÓLYA ANNA MÁRIA: Interdiszciplináris kitekintések a táncról (MTE, 2018)

TÁNCTÖRTÉNET
MAJOR RITA – GARA MÁRK: Az európai színpadi tánc története. Az előzményektől a 19. század végéig (MTF, 2014)

TÁNCMÓDSZERTAN
Tánc és módszer táncmódszertani kutatások / szerkesztette Bólya Anna Mária, Windhager Ákos (MMA MMKI, 2021)

NÉPTÁNC, NÉPI GYERMEKJÁTÉK
– ÁBRAHÁM NÓRA: A 20. századi néptáncművészet táncantropológus szemmel. Zórándi Mária „A bartóki út. Pályaképek a színpadi táncművészet 20. századi történetéből” című könyve alapján (Kultúra és Közösség 2020. IV. p.89-99)
BÓLYA ANNA MÁRIA: Tánc a macedón szakrális hagyományban doktori disszertáció és tézisei magyarul and in English (Debreceni Egyetem BTK, 2015)
– DÓKA KRISZTINA: A magyar táncfolklór átalakulása (1896-1945) – doktori disszertáció (ELTE BTK, 2011)
JAKABNÉ ZÓRÁNDI MÁRIA: A “Magyar Iskola” – doktori disszertáció (Színház- és Filmművészeti Egyetem, 2009)
– KAVECSÁNSZKY MÁTÉ: A hagyományos táncműveltség antropológiája (Részlet kitekintéssel a “Tánc és közösség” című kötetből, Kultúra és Közösség 2020. IV. p.79-87)
– KOVÁCS HENRIK: Néptánc, társadalmi szerep, változás. A néptánc funkciójának vizsgálata a XX-XXI. század hagyományos és revival közegében
doktori disszertáció és tézisei magyarul and in English (Debreceni Egyetem, 2019)
– KŐVÁGÓ ZSUZSA – KŐVÁGÓ SAROLTA: A magyar amatőr néptáncmozgalom története a kezdetektől 1948-ig (MTF, 2016)
Martin György emlékezete. Visszaemlékezések és tanulmányok születésének hatvanadik évfordulójára / összeállította és szerkesztette: Felföldi László; közreadja az MTA Zenetudományi Intézete (Magyar Művelődési Intézet, 1993)
Mezőföldi ugrósok – táncelemzések / szerkesztette: Fügedi János, Kovács Henrik (Az európai régi táncréteg – Ugrós monográfiák, L’Harmattan, 2014)
– MIKULICS ÁDÁM: „Az eredeti tánc ösztönzött arra, hogy magam is formáljam a táncnyelvet”. Adalékok a magyar színpadi néptáncművészet egy lehetséges útvonalának kibontakozásához – interjú Timár Sándorral
– NÉMETH LILI: A szatmárököritói “fergeteges” keletkezése (Táncművészeti Értesítő 1975/3.)
– ÓNODI BÉLA: Molnár István, a magyar néptáncművészet egyik iskolateremtője – doktori disszertáció és tézisei magyarul and in English (Színház- és Filmművészeti Egyetem, 2017)
PESOVÁR FERENC: Táncmesterek a szatmári falvakban (Tánctudományi Tanulmányok 1959-60 p.309-332)
– VERA PROCA-CIORTEA: Az erdélyi forgatós táncok hagyományos és új formái
RATKÓ LUJZA: Női szerepek a magyar néptánchagyományban (2001)
SZILVAY GERGELY: Hungarian folk dance movement. Nationalism or opportunity for reconciliation between nations? (22nd Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, New York, 2017)
TAMÁSINÉ DSUPIN BORBÁLA: A népi játékok és a mozgás relációja és funkciója a 3-7 éves gyermekek személyiségfejlődésében – doktori disszertáció [magyar  és részben angol nyelven] (Jyväskylä, 2010) és szinopszisa magyarul
– MARY N. TAYLOR: Does folk dancing make Hungarians? Táncház, folk dance as mother tongue, and folk national cultivation (Hunter College, City University of New York)
VARGA SÁNDOR: Végvár tánckultúrája a változó időben 2. javított kiadás (MTA BTK Zenetudományi Intézet – Szegedi Tudományegyetem BTK Kulturális Antropológiai Tanszék, 2018)

EGÉSZSÉGTAN, ORVOSLÁS
– MÁDY FERENC: A növekedés során jelentkező csontosodási zavarok (osteochondrosisok) I-II.

TRAINING (Franklin Method etc.)
– ERIC FRANKLIN: Conditioning for Dance – training for peak performance for all dance forms (Human Kinetics, 2004)

KOREOGRÁFIA
– MAÁCZ LÁSZLÓ: Shakespeare a táncszínpadon I. Irodalom és koreográfia  (Tánctudományi Tanulmányok 1992 p.17-52)

MOZGÁSMŰVÉSZET, GIMNASZTIKA
– KÉZÉR GABRIELLA: Berczik Sára életpályája (Theatron 16.évf. 2.sz. p.47-59, 2022)

KLASSZIKUS BALETT
MACHER SZILÁRD: A balett formanyelvének változásai a XX-XXI. században. Szintézisteremtés a színpadon és a balettoktatásban – doktori disszertáció, és tézisei magyarul and in English (Színház- és Filmművészeti Egyetem, 2015)
HORVÁTH KÁROLYNÉ: A klasszikus balett francia nyelvű szakmai szókincse – szószedet az Állami Balett Intézet növendékei számára (ÁBI, 1980)
NÜBL TAMARA: A klasszikus balett francia nyelvű szakkifejezései betűrendben, kiejtéssel és értelmezéssel
NÜBL TAMARA: A francia szakkifejezések szó szerinti fordítása (UHRIK DÓRA: Klasszikus balett képeskönyv ELTE Eötvös K., 2004 )

PEDAGÓGIA, PSZICHOLÓGIA
BREDÁCS ALICE: A pozitív pedagógia fejlesztési területei – a pszichológiai immunkompetencia és a rezilicencia fogalmainak tükrében – tanulmány (Pécsi Tudományegyetem, 2018)
BREDÁCS ALICE: A pozitív pszichológia pedagógiai és művészetpededagógiai aspektusai és a szemléletváltás igénye a közoktatásban – tanulmány (Pécsi Tudományegyetem, 2017)
BURIÁN MIKLÓS: Dilemmák a tudásról, a tanulásról, a szimpátia és antipátia kapcsolatának miértjeiről
– KISS VIRÁG: A művészet mint nevelés, a nevelés mint művészet (Neveléstudomány 2014/1.)
N. KOLLÁR KATALIN, SZABÓ ÉVA: Pszichológia pedagógusoknak – tankönyv (2004)
LANSZKI ANITA: A digitális történetmesélés mint tanulásszervezési eljárás tanulástámogató és kompetenciafejlesztő hatása az oktatási folyamatban – doktori disszertáció és tézisei magyarul and in English (Eszterházy Károly Egyetem, 2018)
MEZEI KATALIN: A spirituális intelligencia szerepe a művészeti nevelésben – szakdolgozat (Debreceni Egyetem, 2017)
– NÉMETH ANDRÁS: Emberi idővilágok. Pedagógiai megközelítések (2010, jav.2014)
PAPP-DANKA ADRIENN: Az online tanulási környezettel támogatott oktatási formák tanulásmódszertanának vizsgálata – doktori disszertáció és tézisei magyarul and in English (ELTE BTK, 2013) 
Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyv / szerk. Cziboly Ádám (InSite Drama, 2017)
TASNÁDI ÁGNES: A pszichés fejlődés zavaraival küzdők nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet)

FILOZÓFIA, MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET
– PLATÓN: Az állam (fordította Jánosy István)
– PLATÓN: Kritiasz (fordította Kövendi Dénes)
– PLATÓN: Lakoma (fordította Jánosy István)
– PLATÓN: Szókratész halála (Phaidón, LXIII-LXVII.)
PLATÓN: Timaiosz (VI–XLIV. 29e–92c, fordította Kövendi Dénes)

IRODALOM
– KEREKES PÁL, KISZL PÉTER: Magyar irodalom @ világhálón
(Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2018)

SZÍNHÁZ, SZÍNPAD, ELŐADÁS
– BORSA MIKLÓS: Színpadi előadások műszaki alapjai – főiskolai tananyag (MTF, 2008)
GARA MÁRK: A zenés színpad bűvöletében. Oláh Gusztáv életműve doktori disszertáció és tézisei magyarul and in English (Színház- és Filmművészeti Egyetem, 2021)
– KOÓSZ ISTVÁN: A japán színház Magyarországon – bibliográfia (Budapest, 2019)
– LŐRINC KATALIN: A test szövege – doktori disszertáció és tézisei magyarul and in English (Színház és Filmművészeti Egyetem, 2014)
SIRATÓ ILDIKÓ: Összehasonlító színháztörténeti modell a XVIII-XX. századi Európa nemzeti színház központú színházstruktúráinak vizsgálatára doktori disszertáció (Szegedi Tudományegyetem, 2005)

FILM, MÉDIA
Mozgóképkultúra és médiaismeret szöveggyűjtemény

ZENE és RITMUS
– FORRAI JUDIT: Az élet, az erotika és a ritmus, avagy A szerelem zenéje (Kaleidoscope 2016/6)
– KOVÁCS ILONA: A zeneoktatás módszertana az Állami Balett Intézetben 1958 és 1970 között
– SZIRÁNYI BORBÁLA: Kreatív énekes-játékok ritmikus mozgással /Aktív zenetanulás énekléssel és mozgással 1. modell/
– tanári kézikönyv (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, cop.2021)

MINDEN MÁS
Tudomány határok nélkül. Magyar kutatóhelyek a Kárpát-medencében (MTA Könyvtár és Információs Központ, 2020)

Ingyenesen elérhető ONLINE FOLYÓIRATOK

Az alábbi tánc vonatkozású periodikumok analitikus feldolgozása megtörtént, melynek eredményeként a bennfoglalt cikkekre lehet keresni a MATARKA katalógusában. Amennyiben egy cikk, illetve periodikum teljes szöveggel olvasható az interneten, hozzáadott link visz a letöltési helyre.


TÁNC és NEVELÉS (2020- )
TÁNCMŰVÉSZET (1951- )
TÁNCMŰVÉSZETI ÉRTESÍTŐ (1956, 1963-1976)

TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (2009- )
TÁNCTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK (1958-2003)

Folyóiratok ingyenes online elérhetősége

Alkalmazott Pszichológia 10(2008)-19(2019)
http://real-j.mtak.hu/view/journal/Alkalmazott_Pszichol=F3gia.html

Ethnographia 125(2014)-128(2017)
http://real-j.mtak.hu/view/journal/Ethnographia.html

Folklór Archívum 1(1973)-18(1989)
http://real-j.mtak.hu/view/journal/Folkl=F3r_Arch=EDvum.html

Kritika 1(1963)-9(1971)
http://real-j.mtak.hu/view/journal/Kritika.html

Kultúra és Közösség 12(2008)-13(2009), 1(2010)-10(2019)
http://real-j.mtak.hu/view/journal/Kult=FAra_=E9s_K=F6z=F6ss=E9g.html

Magyar Pszichológiai Szemle 1(1928)-74(2019)
http://real-j.mtak.hu/view/journal/Magyar_Pszichol=F3giai_Szemle.html

Magyar Zene 55(2017)-57(2019)
http://real-j.mtak.hu/view/journal/Magyar_Zene.html

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 5(2004)-20(2019)
http://real-j.mtak.hu/view/journal/Ment=E1lhigi=E9n=E9_=E9s_Pszichoszomatika.html

Tánctudományi Tanulmányok 1(1958)-22(2005)
http://real-j.mtak.hu/view/journal/T=E1nctudom=E1nyi_Tanulm=E1nyok.html

Zenetudományi Dolgozatok 1979-2009
http://real-j.mtak.hu/view/journal/Zenetudom=E1nyi_Dolgozatok.html

KIZÁRÓLAG INTERNETEN elérhető oldalak

1. TÁNCCAL, SZÍNHÁZZAL, ZENÉVEL KAPCSOLATOS PORTÁLOK
Dancing Times (UK) [2022. őszén a kiadó beszüntette a nyomtatott változat megjelentetését. Ingyenesen csak néhány szám tartalomjegyzéke, viszont sok aktualitás olvasható az interneten.]
tánckritika.hu [Kritika – Interjú – Jegyzet – Esszé – Gonzó]
Táncélet.hu – A magyar táncművészeti és táncszínházi élet online magazinja
TáncHírek.info [Elsősorban a versenytánc és a táncsport magazinja.]
fidelio – tánc [A FIDELIO programmagazin tánccal foglalkozó internetes oldala.]
fidelio – zenés színház [A FIDELIO programmagazin zenés színházzal foglalkozó internetes oldala.]
Papageno – tánc [A PAPAGENO programmagazin tánccal foglalkozó oldala.]
Színház.hu – Magyar Színházi Portál
Színház online – tánc [A Színház online portál tánccal foglalkozó oldala.]
Muzsika online [1958-2018 között nyomtatásban jelent meg. Ezek a számok olvashatók az Arcanum Digitális Tudománytárban]
Parlando – Zenepedagógiai folyóirat

2. PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI FOLYÓIRATOK ONLINE
Magyar Pedagógia – a Magyar Tudományos Akadémia [MTA] Pedagógiai Bizottságának folyóirata [A cikkek teljes szövege olvasható.]
Neveléstudomány – Oktatás / Kutatás / Innováció – az Eötvös Loránd Tudományegyetem [ELTE] Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének online folyóirata [Minden lapszám teljes szöveggel olvasható.]
iskolakultúra – a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar folyóirata [Minden lapszám teljes szöveggel olvasható.]
Új Köznevelés – az oktatási kormányzat hivatalos lapja [Minden lapszám teljes szöveggel olvasható.]
Új Pedagógiai Szemle (Archívum 1994-1996, 2001-2019) – az Eszterházy Károly Egyetem [EKE] Oktatásfejlesztő és Kutató Intézet [OFI] folyóirata, szakmai közreműködő a Magyar Pedagógiai Társaság [A jelzett időszak minden lapszáma teljes szöveggel olvasható.]
Új Pedagógiai Szemle – a Miskolci Egyetem folyóirata, szakmai közreműködő: Magyar Pedagógiai Társaság [A 62. évfolyamtól (2015) a legfrissebbig minden lapszám teljes szöveggel olvasható.]
Könyv és Nevelés – az Eszterházy Károly Egyetem [EKE] Oktatásfejlesztő és Kutató Intézet [OFI] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeok [OPKM] folyóirata [Minden lapszám teljes szöveggel olvasható.]
Educatio (Archívum 1992-2016) [Minden lapszám teljes szöveggel olvasható.]
Educatio – Interdiszciplináris áttekintés az oktatás társadalmi vonatkozásainak témakörében [A 26. évfolyamtól (2017) a legfrissebbig minden lapszám teljes szöveggel olvasható.]
modern iskola – Oktatási szakportál naprakész ötletekkel, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. [KELLO] online folyóirata
Alkalmazott Pszichológia – Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar [PPK] Pszichológiai Intézet online folyóirata, megjelenik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem [BME], az Eötvös Loránd Tudományegyetem [ELTE] és a Debreceni Egyetem [DE] együttműködésének keretében, a Magyar Tudományos Akadémia [MTA] támogatásával [A 2008-tól megjelent lapszámok teljes szöveggel olvashatók online.]

3. VIZUÁLIS ÉS ÖSSZMŰVÉSZETI ONLINE FOLYÓIRATOK
Filmvilág – filmművészeti folyóirat online [Minden cikk PDF-ben olvasható, letölthető.]
Médiakutató – negyedévente megjelenő médiatudományi folyóirat online [Minden cikk PDF-ben olvasható, letölthető.]
Apertúra – Film / Vizualitás / Elmélet – negyedéves online folyóirat [A cikkek teljes szöveggel és képekkel nyílnak meg.]
Filmszem – Filmelméleti, filmtörténeti online folyóirat a Facebbook-on [A korábbi számok teljes szöveggel olvashatók az Elektronikus Periodika Adatbázis (EPA) Arcívumban.]
Magyar FilmAdatbázis – Magyarország legnagyobb és legmodernebb filmes adatbázisa, óránként frissített tartalommal, tévé-, VOD- és moziajánlóval
Mozinet – Online kortárs mozgóképmagazin. 1998-2015 között online magazinként, illetve 2004-2011 között a Mozinet Magazin honlapjaként üzemelt. 2015 decemberében megszűnt [A 2012. január és 2015. február között publikált cikkek teljes szöveggel és képpel nyílnak meg.]
Kortárs – Irodalom / Film / Színház / Zene / Képzőművészet [A cikkek teljes szöveggel és képpel nyílnak meg.]

A Magyar Táncművészeti Egyetem által nem járatott, de
OLVASÁSRA AJÁNLOTT FOLYÓIRATOK
online változata

1. TÁNCCAL, SZÍNHÁZZAL, ZENÉVEL KAPCSOLATOS FOLYÓIRATOK
Dance Magazine (USA) [Interneten a cikkek teljes terjedelemben olvashatók, de kevesebb a képmelléklet – viszont több az aktualitás és kevesebb a reklám.]
tanz (Deutschland) [2005-től mutatja a TANZ folyóirat és jogelődje, a BALETTANZ számainak címlapját és tartalomjegyzékét, valamit ízelítőt ad a cikkek szövegéből.]
Opernwelt (Deutschland) [2005-től mutatja az OPERNWELT folyóirat számainak címlapját és tartalomjegyzékét, valamit ízelítőt ad a cikkek szövegéből.]
Színpad – a Magyar SzínházTechnikai Szövetség hivatalos lapja [A legfrissebb szám kivételével teljes szöveggel olvasható.]
Gramofon – Klasszikus zene / Jazz / Népzene / Világzene [A negyedévente megjelenő folyóirat lapszámai – a legfrissebbek kivételével – teljes szöveggel és képanyaggal olvashatók, letölthetők.]

2. VIZUÁLIS MŰVÉSZETI FOLYÓIRATOK
Új Művészet [A nyomtatott számok nagy késéssel ugyan, de teljes egészben olvashatók, letölthetők.]
Magyar Művészet [A legutolsó lapszám kivételével a cikkek letölthetők, olvashatók.]
Filmvilág – filmművészeti folyóirat online [Minden cikk PDF-ben olvasható, letölthető.]
Médiakutató – negyedévente megjelenő médiatudományi folyóirat online [Minden cikk PDF-ben olvasható, letölthető.]

3. IRODALMI, KULTURÁLIS-KÖZÉLETI FOLYÓIRATOK
Élet és Irodalom [Az online és a nyomtatott lap elérése is előfizetéshez kötött. Regisztrációt követően a nyomtatott változat, valamint a korábbi lapszámok is olvashatók online, illetve PDF-ben letölthetők. Egy-egy cikk – rövid reklámvideó megnézése után – regisztráció nélkül is olvasható.]
Mozgó Világ [Az online kiadás lapszámai 2017. májustól teljes szöveggel olvashatók a portálon. A korábbi számok az 1971. évi indulástól a tavalyi évig olvashatók az az Arcanum Digitális Tudástárban. ]
Könyvhét [Az online kiadás eltér a nyomtatott verziótól, de mindkettő elérhető a honlapról. A korábbi évek nyomtatott kiadásának lapszámai teljes szöveggel és képekkel PDF-ben letölthetők.]

DIGITÁLIS KÖNYVTÁRAK itthon és a nagyvilágban

Néptánc Tudástár

Több, mint fél éves adósságunkat törlesztjük azzal, hogy fölhívjuk könyvtárunk és honlapunk látogatóinak figyelmét a http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/ webcímen online elérhető Néptánc Tudástárra.

A kétnyelvű Néptánc Tudástár a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Néptánc Archívumának adatait és egyes dokumentumait adja közre Fügedi János szerkesztésében.

A Néptánc Tudástár folyamatos fejlesztés alatt áll (a Koreográfiák, Népi játékok, Táncdallamok menüpontok még nem érhetők el), de aLabanGraph, e-Könyvek, Történeti források, Táncszók, Filmek, Táncok, Fotók, Kéziratok, Táncírások, Motívumok, Adatmutató, Lexikon, Bibliográfia menüpontokban már kereshetünk a föltöltött adatok, illetve dokumentumok között.

A Néptánc Tudástár linkje megtalálható könyvtárunk honlapján az Online katalógusok és adatbázisok > Ingyenesen elérhető KATALÓGUSOK, ADATBÁZISOK >> Internacionális, Országos és budapesti katalógusok, adatbázisok >>> ORSZÁGOS ÉS BUDAPESTI katalógusok, adatbázisok menüpont alatt.

Pécsi Balett Online Archívum – újdonság!

3500 fotó, 362 balettmű, 9000 előadás és 65 külföldi turné dokumentációja az 1959-2018 közötti időszakból… A  Nemzeti Kulturális Alap támogatásával elkészült Magyarország első modern balettegyüttese, a közel 60 éve működő Pécsi Balett online archívuma. A Pécsi Balett Archívum megjelenéséről szóló hír itt olvasható: https://www.pecsibalett.hu/hirek/2018-09-28/21-szazadi-ertekmentes-elkeszuelt-a-pecsi-balett-online-archivuma/1042

Az Országgyűlési Könyvtár által fenntartott Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy virtuális gyűjteményein keresztül online hozzáférhetővé tegye a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető kultúrkincseket, történeti dokumentumokat:
HUNGARICANA Közgyűjteményi Portál adatbázisainak közös keresője
– Könyv- és Dokumentumtár
– Levéltár (benne: A Magyar Táncművészeti Egyetem jegyzőkönyvei, 1953-1963)
– Térképek és Építészeti Tervek
– Budapest Időgép
– Képcsarnok
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont [BTK] Zenetudományi Intézet [ZTI] Népzenei Gyűjtemény (hangarchívum)

VILÁGKÖNYVTÁR [Könyvtári és könyves portálok, tudományos keresők, elektronikus könyvtárak és digitális dokumentumtárak, repozitórium- és intézményi publikációtárak, szövegtárak és könyvmegosztók, szótár- és fordítóoldalak, tankönyv-, tanjegyzet- és egyéb tanulási segédlet gyűjtemények, online könyvesboltok és könyv-antikváriumok, hangoskönyvtárak, könyves közösségi oldalak linkgyűjteménye]
Magyar Elektronikus Könyvtár [MEK] > > > > > > > > > > a MEK ismertetése
A magyar sajtó lelőhelyjegyzéke 1850-1952 – A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent, valamint a külföldi hungarica hírlapok és folyóiratok lelőhelyjegyzéke a magyar és külföldi könyvtárakban.
Országos Széchényi Könyvtár Digitális Könyvtár [OSZKDK]
Arcanum Kézikönyvtár [Bibliatéka, lexikonok, helységnévtárak, verstár, Nyugat és más fontos alapművek]
Petőfi Irodalmi Múzeum – Digitális Irodalmi Akadémia [DIA]
Oktatási Hivatal [OH] Digitális Tankönyvtár [DTK] – A több, mint 13500 letölthető könyvből, illetve folyóiratból álló, dinamikusan bővülő és megújuló gyűjtemény célja, hogy hiánypótló és színvonalas szakkönyvek, tankönyvek, jegyzetek közzétételével támogassa a felsőoktatásban résztvevők tanulmányait, tudományos munkáját.
REAL-J – A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának repozitóriuma saját állományának digitalizált folyóirataiból. Többségük tudományos,  de találhatók a gyűjteményben népszerűsítő, nem tudományos jellegű periodikumok is.
Europeana Collections – Hozzáférési lehetőséget biztosít digitalizált irodalmi, művészeti, tudományos, politikai, történelmi, építészeti, zenei, illetve vizuális kultúrával kapcsolatos művekhez. Több millió könyvet, képet, térképet, festményt, zeneművet, filmet tartalmaz, amit folyamatosan bővítenek.
World Digital Library [WDL] – Közel 20 ezer kötetes világkönyvtár az UNESCO kezdeményezésére, a washingtoni Library of Congress gondozásában.
Project Gutenberg – Folyamatosan bővülő internetes könyvtár, amely olyan digitalizált irodalmi művekhez biztosít online hozzáférést, amelyek nem esnek a szerzői jog korlátozása alá. (Az ingyenesen olvasható, illetve letölthető, főleg idegen nyelvű alkotások száma már meghaladta a 60 ezret.)

A Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma [MTDA]

Fortrepan– Szabad felhasználású, közösségi fotóarchívum 170 ezernél is több böngészhető és letölthető képpel.
Digitális Képarchívum [DKA] – Több mint 120 ezer képdokumentum az Országos Széchényi Könyvtár [OSZK] gyűjtéséből és gondozásában.
Magyar Digitális Képkönyvtár [MDK]
Képzőművészet Magyarországon [KM] a kezdetektől a XX. század közepéig
WEB Gallery of Art [WGA] – Az európai képzőművészet 1996 óta folyamatosan bővülő virtuális múzeuma és kereshető online adatbázisa.

INTERNET ARCHIVE – 1996 óta folyamatosan bővülő, szabad hozzáférésű online digitális archívum. A főként angol nyelvű gyűjteményben már több, mint 36 millió könyv és egyéb szöveges dokumentum, 2,3 millió e-könyv, 14,8 millió hangfelvétel (köztük 250,000 élő hangverseny), 8,8 millió videó, 4,4 million kép és 920,000 letölthető program érhető el ingyenesen. Regiszrált felhasználók maguk is tölthetnek föl digitális tartalmakat.
– Az Internet Archíve portálról érhető el pl. a Solomon R. Guggenheim Museum képzőművészeti könyvgyűjteménye

INTERNACIONÁLIS KÖZÖS katalógusok és adatbázisok

The European Library [Európa 48 nemzeti, és vezető tudományos könyvtárának – köztük az Országos Széchényi Könyvtárnak – a katalógusaihoz biztosít ingyenes online hozzáférést. A feltöltés, illetve a bővítés 2016. december 31-én lezárult. Addig több, mint 109 millió bibliográfiai rekord, továbbá digitalizált szövegek, térképek, fotók stb. kerültek a gyűjteménybe.]
Google Tudós  [Google Scholar. Tudományos cikkek, publikációk, illetve hivatkozások nagyszabású gyűjteménye. Számos dokumentum PDF-ben letölthető.]

ORSZÁGOS ÉS BUDAPESTI katalógusok, adatbázisok

Országos Széchényi Könyvtár [OSZK]
– Központi Katalógus [NEKTÁR]

– Mozgókép kötelespéldány gyűjtemény
– Magyar Nemzeti Bibliográfia [MNB]
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet [OSZMI] adattárak, katalógusok
Színház- és Filmművészeti Egyetem [SZFE] Könyv-, Kotta- és Médiatár
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem [LFZE] Központi Könyvtár katalógusa
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet [MTA BTK ZTI] katalógusai, adatbázisai
– Néptánc Tudástár
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár [FSZEK] Központi Katalógus [SÁMÁN]
Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zenei Gyűjtemény [OIK] katalógusai és adatbázisai
Hagyományok Háza adatbázisai és katalógusai
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem [MTSE] Könyvtár és Levéltár
Oktatási Hivatal [OH] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum [OPKM] Pedagógiai Adatbázis [PAD]
Petőfi Irodalmi Múzeum [PIM] katalógusok, adatbázisok
Gyerekirodalmi adatbázis (OSZK Könyvtári Intézet – Magyar Olvasástársaság)
Magyar Képzőművészeti Egyetem [MKE] Könyvtár katalógusa
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem [MOME] Könyvtár könyvkatalógus
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem [MOME] Könyvtár folyóiratkatalógus
Magyar Nemzeti Digitális Archívum [MaNDA] keresője
Könyvtári információ, könyvtári katalógusok Magyarországon [HUNOPAC]

Pécsi Balett Archívum

 

Szakdolgozatok címjegyzéke

A Magyar Táncművészeti Egyetemen, illetve jogelődjein (Magyar Táncművészeti Főiskola, Állami Balett Intézet) készült szakdolgozatok jegyzéke letölthető innen:
Szakdolgozatok ÁBI összes (1954-1985) (Excel)
Szakdolgozatok MTF összes (1986-2016) (Excel)
Szakdolgozatok MTE összes (2017-2021) (Excel)

Minden szakdolgozat megtalálható könyvtárunk KATALÓGUSÁBAN. (A ‘Dokumentumtípus’ sorában a jobb oldali nyíllal legördülő menüből válasszuk a ‘speciális dokumentum’ opciót!)

A szakdolgozatok kizárólag helyben olvashatók a könyvtárban.

A szakdolgozatok és diplomamunkák egy része (egyetemi polgárok számára) elérhető a Neptunban is: útmutató szakdolgozatok és dipolmamunkák megtekintéséhez 

Legfrissebb híreink

Egyetem

Szűnni nem akaró taps a Nemzeti Táncszínházban a Színházi tánc szakirány hallgatóinak!

Hatalmas sikert aratott a Magyar Táncművészeti Egyetem végzős Színházi tánc szakirány hallgatóinak vizsgaelőadása a Nemzeti…
Egyetem

Lőrinc Katalin a Halhatatlanok Társulatának egyik új tagja

Idén is a közönség választhatta ki azt a nyolc művészt, akik a Halhatatlanok Társulatának új…
Egyetem

Nagy lépés a Kiskalózzal! Párosinterjú Dobra Jankával és Kökény-Hámori Kamill-lal

A hétvégén Dobra Janka és Kökény-Hámori Kamill főszerepet táncolt az Opera Kiskalóz című előadásában. A…
Megszakítás