Skip to main content

Szabályzatok és stratégiák

Küldetésnyilatkozat

Intézményfejlesztési terv

Az Intézményfejlesztési Terv (a továbbiakban: IFT) az Egyetem stratégiai alapdokumentuma. Az IFT nem kötelezően betartandó normákat rögzít, hanem terveket, elképzeléseket, melyek az intézmény pályázati tevékenységének alapját képezik. A Magyar Táncművészeti Egyetem intézményfejlesztési tervének keretei között látja el fejlesztési feladatait, beruházást indíthat, illetve a rendelkezésére bocsátott, továbbá a tulajdonában lévő vagyonnal részt vehet beruházások megvalósításában.

A Magyar Táncművészeti Egyetem elkészítette a 2021-2024-ig érvényes, középtávú terveket tartalmazó intézményfejlesztési tervét, amelyhez a Konzisztórium 2021. március 22-i ülésén előzetes egyetértését megadta, és amelyet a Szenátus 2021. március 24-án fogadott el.

Az Intézményfejlesztési Terv letölthető itt.

 

Archívum

A Magyar Táncművészeti Egyetem 2016-2020 időszakra vonatkozó Intézményfejlesztési Terve letölthető itt.

Az egyetem működése és szervezete szempontjából a legfontosabb szabályozó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SzMSz). Ez az a normaanyag, ami konkrét intézmény szintjén képezi le a felsőoktatási törvény rendelkezéseit. Ebben nevesíti az intézmény minden egyes szabályozási témakörben azokat az eljárásokat, részletszabályokat, amelyek meghatározzák az intézmény gyakorlati működésének kereteit és rendjét. Az SzMSz részei: a szervezeti és működési rend, a foglalkoztatási követelményrendszer és a hallgatói követelményrendszer.

A Szervezeti és Működési szabályzat és mellékletei:

I. kötet Szervezeti és Működési Rend

II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer

III. kötet Hallgatói Követelményrendszer

  1. számú melléklet MTE Organogram

Szabályzatok:

A fizikai érintekezés szabályai a Magyar Táncművészeti Egyetemen folyó táncos képzésben
Alkalmassági vizsgálatok rendje
A Képernyő Előtti Munkavégzéshez Éleslátást Biztosító Szemüveg Juttatásának Rendjéről Szóló Szabályzat
A Magyar Táncművészeti Egyetem-Professos Emeritus cím adományozásának szabályzata
A szervezeti integritást sértő események kezelésének rendje
Adatkezelési szabályzat MTE_2022 10 26
Ajándékok meghívások elfogadásának rendjére vonatkozó szabályzat
Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat
Az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló szabályzat
Belső kontrollrendszer szabályzata
Beszerzési szabályzat
Bizonylati rend
Egyéni védőeszközök juttatásának rendje

Erasmus Szabályzat
Esélyegyenlőségi Terv
Eszközök és források értékelési szabályzata 
MTE Etikai Kódex
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
Gazdálkodási Szabályzat
Gépjármű-üzemeltetési és Használati Szabályzat
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat
Házirend a pedagógusképzéshez 2023.
Házirend a szakmai képzéshez
MTE Információátadási Szabályzat_2022_06_29
Informatikai és informatikai biztonsági szabályzat
Integrált kockázatkezelési szabályzat
Iratkezelési szabályzat
Katasztrófavédelmi szabályzat
Kegyeleti szabályzat
Kiküldetési szabályzat
Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat
Kötelezettségvállalás Rendjére Vonatkozó Szabályzat
Követeléskezelési szabályzat
Közbeszerzési szabályzat
Kutatásetikai Eljárásrendje
Leltárkészítési és leltározási szabályzat
Minőségfejlesztési Program
Minőségirányítási szabályzat
MTE Minőségpolitikája
Mobiltelefonok használatának rendjéről szóló szabályzat
MTE Campusán működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzat
Magyar Táncművészeti Egyetem Honlapjának Működtetési Rendjéről szóló szabályzat
MTE Irattári és levéltári helyiségek használatáról szóló szabályzat
MTE Szabályzat a tankönyvellátás rendjéről_2021
Munkába Járás Költségtérítésének Szabályzata
Munkavédelmi szabályzat
Nemdohányzók_védelméről_szóló_szabályzat
Önköltségszámítás Rendjére Vonatkozó Szabályzat
Parkolási Szabályzat
Pályázatkezelési szabályzat
Pénz-és Értékkezelési Szabályzat
Reprezentációs Kiadások Szabályzata
Stipendium Hungaricum Szabályzat
Számlarend
Számviteli politika
Teljesítményértékelési Szabályzat
Teljesítményértékelési Szabályzat___
Tudományos Diákköri Szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat
Vagyongazdálkodási szabályzat
Vagyonnyilatkozzattételi szabályzat 

 

Stratégiák

Esélyegyenlőségi Stratégia

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, semmilyen módon hátrányos megkülönböztetés ne érhesse. A Magyar Táncművészeti Egyetem az egyenlő bánásmód érvényesítése céljából elkészítette Esélyegyenlőségi Stratégiáját.

A Stratégia célja, hogy kiküszöbölje a diszkrimináció megnyilvánulásának bármely formáját. Amennyiben valamely munkavállalót, vagy hallgatót hátrányos megkülönböztetés ér, panasszal élhet, melyet az Esélyegyenlőségi Bizottság kivizsgál.

Archív szabályzatok

Belső szabályzatok:

Hatályon kívül helyezett szabályzatok:

2021. október 27.:

Alapító okirat hatályos: 2021. február 01.
Alapító okirat hatályos: 2020 augusztus 01

Gazdálkodási dokumentumok

SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI BESZÁMOLÓK

2023. év (Kiegészítő melléklet)
2023. év (Közhasznúsági melléklet)
2023. év (Üzleti jelentés)
2022. év (Kiegészítő melléklet)
2022. év (Közhasznúsági melléklet)
2022. év (Üzleti jelentés)
2021. év (Kiegészítő melléklet)
2021. év (Közhasznúsági melléklet)
2021. év (Üzleti jelentés)
2021. év
2020. év
2019. év
2018. év
2017. év
2016. év
2015. év
2014. év
2013. év
2012. év
2011. év
2010. év

A nettó ötmillió forintot meghaladó szerződések adatai 2017 – 2018

Az alábbi mellékletben megtekinthetőek az intézményünk ötmillió forintot meghaladó szerződései:
Megtekintés

A nettó ötmillió forintot meghaladó szerződések adatai 2019 – 2020

Az alábbi mellékletben megtekinthetőek az intézményünk ötmillió forintot meghaladó szerződései:
Megtekintés

A Magyar Táncművészeti Egyetem 2021. évi nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződései május 15-i fordulónappal bezárólag

Az alábbi mellékletben megtekinthetőek az intézményünk ötmillió forintot meghaladó szerződései:
Megtekintés

Archívum

A Magyar Táncművészeti Egyetem költségvetési alapokmánya pdf formátumban letölthető innen.

Beszámoló

A hároméves fenntartói megállapodás keretében biztosított 2010. évi támogatásokhoz kapcsolódó szakmai beszámoló letölthető innen.

A Magyar Táncművészeti Főiskola vezetősége és testületei rendszeresen értékelik az intézményi célkitűzések megvalósulását. A főiskola 2009/2010. tanévi oktatási és kutatási tevékenységére vonatkozó beszámoló letölthető innen.

A Magyar Táncművészeti Főiskola vezetősége és testületei rendszeresen értékelik az intézményi célkitűzések megvalósulását. A főiskola 2008/2009. tanévi oktatási és kutatási tevékenységére vonatkozó beszámoló letölthető innen.

A Magyar Táncművészeti Főiskola vezetősége és testületei rendszeresen értékelik az intézményi célkitűzések megvalósulását. A főiskola 2007/2008. tanévi oktatási és kutatási tevékenységére vonatkozó beszámoló letölthető innen.

 

Közbeszerzési közlemények

A Magyar Táncművészeti Főiskola és a GENÉPSZER Generál Építő és Szerelőipari Kft. 2011. augusztus 8-án egyösszegű átalányáras vállalkozási szerződést között az „Energiafelhasználás és üzemeltetési költség csökkentése a Magyar Táncművészeti Főiskolán” (projekt azonosító száma: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0027) tárgyú projekt megvalósítására a Magyar Táncművészeti Főiskola Megrendelő részére” tárgyban.
A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ 2012. szeptember 25-i tájékoztatása szerint a GENÉPSZER KFT. részére kifizetésre került a vállalkozási díj.

A Szerződés teljesítéséről a tájékoztató letölthető itt.

A Magyar Táncművészeti Főiskola Előadóterme és a Szakmai Épület klimatizálása és légtechnikai kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatója letölthető itt.

Az ötmillió forintot elérő értékű szerződések

Közbeszerzési terv

Éves statisztikai összegzés

2016 Statisztikai Összegzés
2016 Statisztikai Összegzés
2015 Statisztikai Összegzés
2014 Statisztikai Összegzés
2013 Statisztikai Összegzés
2012 Statisztikai Összegzés
2011 Statisztikai Összegzés
2008 Statisztikai Összegzés

Közbeszerzési eljárások

KÉ7032-2009

Hirdetmény – MTF táncművészeti előadóterem bővítése, és korszerűsítése

Ajánlatkérő: Magyar Táncművészeti Főiskola
Nyertes ajánlattevő:
Teljesítés helye: Magyar Táncművészeti Főiskola, 1145 Budapest, Columbus u. 87-89. Hrsz: 29803/5
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Eljárás fajtája: Tárgyalás nélküli
Hirdetmény típusa: 3. Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
CPV kód: 45000000-7;45214800-8;45212321-2;45110000-1
Közzététel dátuma: 2009/04/17/
Iktatószám: 7032/2009
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2009/05/05/
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás
Rövid tartalom: MTF táncművészeti előadóterem bővítése, és korszerűsítése

Tartalom letöltése PDF-ben

Tájékoztató az eljárás eredményéről (feladott)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (közzétett)

Vállalkozási szerződés

Tájékoztató a szerződés módosításáról (feladott)
Tájékoztató a szerződés módosításáról (közzétett)
Szerződés teljesítéséről szóló hirdetmény

KÉ2090/2010

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 19

Ajánlatkérő: Magyar Táncművészeti Főiskola

Nyertes ajánlattevő:

Teljesítés helye: Magyarország, Budapest

Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Eljárás fajtája: Tárgyalás nélküli

Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

CPV kód: 15000000-8 15000000-8; 15000000-8; 15000000-8; 15000000-8; 15000000-8; 15000000-8; 15000000-8; 15000000-8

Közzététel dátuma: 2010/02/15

Iktatószám: 2090/2010

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2010/03/10

Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás

Rövid tartalom: Magyar Táncművészeti Egyetem konyhájának ellátásához szükséges élelmiszer beszerzés

Tartalom letöltése PDF-ben

Portaszolgálati tevékenység ellátása a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) által működtetett épületekben

közbeszerzési dokumentumok

MTE, EFOP 3.2.6-16-2016-00001 projekt megvalósításához kapcsolódó versenyújranyitások:

Összegzés az ajánlatok elbírásáról hddpendrivetablet2018

irisz 01hdd Adásvételi szerződés aláírt woss 02pendrive szerződés_aláírt_mands_03tablet

Összegzés laptop Összegzés az ajánlatok elbírálásáról laptop2018 mod

szerződés aláírt aloha 01laptop

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról mobil2018

szerzodes alairt mobil2018

Megszakítás