Skip to main content

A Magyar Táncművészeti Egyetem Tánctudományi Kutatóközpontja

A MTE Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánctudományi Kutatóközpont a rektor irányítása alá tartozó szervezeti egység, élén a Kutatóközpont igazgatójával. Ezen belül a Tánctudományi Kutatóközpont közvetlen rektori vezetés alatt áll, stratégiai irányító szerve az MTE Tudományos Tanácsa.

  1. A Tánctudományi Kutatóközpont célja, hogy az egyetem oktatási-szervezeti egységei, az intézményben működő oktatók-kutatók a szélesebb táncszakma és a magyar tudományos közélet felé szervezetten képviseljék a tánctudomány ügyét.

Feladata az egyéni kutatások integrálása és szintetizálása, a kutatási főirányok kialakítása, munkacsoportok létrehozása és koordinálása, az egyetem kutatási prioritásainak megvalósítása, kapcsolattartás az MTA Tánctudományi Munkabizottságával, együttműködés hazai tudományos műhelyekkel, kapcsolatépítés nemzetközi kutatóközpontokkal, csatlakozás nemzetközi kutatóprogramokhoz, kutatási pályázati lehetőségek kihasználásának elősegítése, valamint a kutatói utánpótlás nevelése.

Felhívás

A Tánctudományi Kutatóközpont igazgatója:

Dr. habil. Lanszki Anita
Columbus u. 87-89. D épület, D225 iroda
email: lanszki.anita@mte.eu
telefon: +36 1 273 3453

A Tánctudományi Kutatóközpont tudományos titkára:

Ledniczky Bea
Columbus u. 87-89. E épület, könyvtár-kutatószoba
e-mail: ledniczky.bea@mte.eu
telefon: +36 1 800-9564

Megszakítás