Skip to main content

Táncos és próbavezető szak – Klasszikus balett szakirány (BA)

A cél olyan táncosok és próbavezetők képzése, akik képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére, és a magyar balettművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő reprezentálására is. Megszerzett technikai és elméleti ismereteik birtokában alkalmasak az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben való részvételre, képesek professzionális balettegyüttesekben illetve táncegyüttesekben táncművészként a koreográfus elképzeléseihez, valamint az együttes szelleméhez igazodva különböző stílusú és jellegű táncművekben való közreműködésre. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek ahhoz, hogy a klasszikus balett formanyelvén alapuló koreográfiák próbáit vezessék, valamint tanulmányaikat a mesterképzésben folytassák.
TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK:
Az alapképzési szak megnevezése:
táncos és próbavezető (Dance and Rehearsal Coaching)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: alap- (bachelor, rövidítve: BA-) fokozat
  • szakképzettség: táncos és próbavezető (klasszikus balett)
A képzési idő félévekben:
6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
180 kredit
Az alapképzési szak célja, általános és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja táncosok és próbavezetők képzése, akik képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére és a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő reprezentálására is. Megszerzett tánctechnikai és elméleti ismereteik birtokában alkalmasak az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben való részvételre akár táncosként, akárpróbavezetőként, akár koreográfusi asszisztensként. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Megszakítás