Skip to main content

Koreográfus szak (BA)

A képzés során a hallgatók megismerkednek a koreográfia művészetnek elméletével és gyakorlatával. Ezen belül a jövendő alkotók megismerik a táncművészet játszóhelyeit, az ott alkalmazható táncnyelvi lehetőségeket. Ezen túl a képzés megismerteti a hallgatókat a magyar koreográfiai művészet legkiemelkedőbb eredményeivel – a múlttal és a jelennel – összehasonlítva a világ táncművészeti tendenciáival. A gyakorlati képzés mellett fontos hangsúlyt kap az elméleti képzés is, ahol többek között tánctörténetet és táncműelemzést, zeneelméletet és -történetet, színpadi alapismereteket és dramaturgiai bevezetést is tanulnak a hallgatók, ami hozzájárul ahhoz, hogy a képzés végén a kiváló technikai tudás megszerzése mellett széles látókörű, kreatív és szenzibilis alkotókká váljanak. A képzés szakdolgozattal, elméleti és színpadi gyakorlati vizsgával zárul.

KOREOGRÁFUS ALAPKÉPZÉSI SZAK:
Az alapképzési szak megnevezése:
koreográfus
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat
  • szakképzettség: koreográfus
A képzési idő félévekben:
6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
180 kredit
Az alapképzési szak célja, általános és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja koreográfusok képzése, akik képesek eredeti és személyes hangvételű táncművészeti alkotások megtervezésére és gyakorlati megvalósítására, alkotói gondolataik megértetésére és elfogadtatására, akár önálló táncalkotás, akár alkalmazott koreográfia készítése keretében, a tánc különböző formanyelveit használva. Megszerzett technikai és elméleti ismereteik birtokában képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben, valamint a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő reprezentálására is. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Megszakítás