Skip to main content

Tánctanár mesterszak - Társastánc szakirány

Intézet:

Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet

Szakképzettség:

okleveles tánctanár

Végzettségi szint:

mesterfokozat (MSc/MA)

Nyelv:

magyar

Tagozat:

esti

Finanszírozás:

államilag támogatott / költségtérítéses

Képzési idő:

2 félév (60 kredites), illetve 4 félév (120 kredites)

Megszerzendő kreditek száma:

60, illetve 120

Bementi követelmény:

táncos és próbavezető BA diploma

A képzés célja:

A képzés célja olyan táncosok tanárok képzése, akik elkötelezettek a táncművészet és a társművészetek iránt és képesek a tanult táncművészeti ismeretek, a tanult formanyelvek magas szintű átadására. Képesek a tánc tanulása, kivitelezése során megnyilvánuló problémák felismerésére és javítására, a kamaszkori társas, nemek közötti kommunikációs problémák oldására tánc által, és a kiemelkedő tehetségek gondozására. Felkészültek a problémás és hátrányos helyzetű gyermekek közösségbe illesztésére, felzárkóztatására tánc révén.

Alkalmasak a tánc közösségformáló szerepének felhasználása által iskolai és iskolán kívüli táncművészeti, valamint kulturális események létrehozására, megszervezésére, és saját formanyelvén túl, más táncművészeti szakirányok és a társművészetek ismeretének segítségével, eredményesebb és szélesebb spektrumú táncoktatási módszerek alkalmazására.

2 éves (4 féléves) mesterképzés, melyben a korábban megszerzett táncos tudásra épülve esti rendszerű oktatásban történik a társastánc formanyelvének fejlesztése, illetve a pedagógus pályához szükséges elméleti, pedagógiai és pszichológiai eszköztár kialakítása. A szak kiemelkedő feladata, hogy elősegítse, tudatossá tegye a szocializációs folyamatokat, melyeket a leendő tanítványok könnyedén interpretálnak.

A társastánc-formanyelv technikailag pontos kivitelezése, mozdulatainak elemzése jelenti a pedagógusképzés fő szakmai részét. A társ fogalma, az együttműködés szabályai a különböző improvizációs feladatok segítségével létrejött Flow érzésen keresztül a zene és a mozgás együttes lüktetésével a latin-amerikai és standard táncok könnyedén, szinte észrevétlenül beépülnek a táncosok már technikailag tudatosan felépített mozgáskultúrájába. Felszabadulnak, önfeledtebben és bátrabban fejezik ki érzéseiket, és a tapasztalati úton szerzett tudást hatékonyan át tudják örökíteni a jövő nemzedéknek pályájukon.

A végzett hallgatók versenyképes tudást kapnak, amelyet továbbadhatnak az alapfokú művészeti oktatásban vagy a tánciskolai képzés rendszerében. Mindezek birtokában képzett táncosaink jóval nagyobb eséllyel indulnak a munkaerőpiacon is.

Nyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Az okleveles modern társastánc tanár sajátos szakmódszertani (tantárgy- pedagógiai) ismeretei:
  • A standard és latin-amerikai táncok módszertanának elsajátítása, kiegészítve a speciális páros táncok, a „vonalak és pózok”, a „partnering”, valamint a formáció módszertanának ismeretével és a 20. századi tánczenék ismeretével.
  • A művészeti oktatás-nevelés helye, szerepe, a táncművészet módszerei, a tánc köznevelésbe való bekapcsolása, az élettani és pedagógiai sajátosságok figyelembe vételével a gyermekek egészségre nevelése, továbbá a nemzeti tudat ápolása a tánc, a táncművészet által.
  • A művészeti nevelés személyre gyakorolt pozitív hatásának ismerete, a kamaszkori társas és kommunikációs problémák ismerete, valamint ezek feloldásának módszere a táncoktatás által.
  • Felkészülés a tehetséggondozásra, a professzionális táncművészi pályára történő előkészítésre és oktatására, valamint a kiemelkedő művészi tehetségek egyéni kibontakoztatásának feladataira.
  • A táncformanyelv ismerete, technikájának elemzése, módszertana, az ismeretek pedagógiai alkalmazása, és a tanítási gyakorlatba történő átültetésére vonatkozó tudás, a táncoktatás didaktikája révén.
  • Saját formanyelvén túl, más táncművészeti szakirányok és a társművészetek ismeretének segítségével, eredményesebb, illetve szélesebb spektrumú táncoktatási módszerek alkalmazása.
Megszakítás