Skip to main content

Táncos és próbavezető szak – Színházi tánc szakirány (BA)

A képzés során a hallgatók elsajátítják a színházi tánc szakirányhoz kapcsolódó különböző színházi- és táncműfajok, továbbá tánctechnikák formai- és stílusjegyeit, valamint technikai elemeit (sztepp, kortárstánc, társastánc, jazz, musical, operett, zenés színházi mesterség, hangképzés stb.). A képzés megismerteti a hallgatókat a tánc-, zene- és színháztörténet alapvető folyamatairól, azok a mai kor művészetére történő hatásaikról. Megismerik a próbavezetési módszerek alapjait, és részt vesznek a közös betanítási, értelmezési és elemzési feladatokban. A hallgatók közvetlen betekintést kapnak a zenés színházi műfajokba eredeti musicalek és  kortárs táncművek koreográfiáinak betanulásán keresztül. A képzés a 6. félévben szakdolgozattal, elméleti, valamint színpadi gyakorlati vizsgával zárul.

TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETŐ (SZÍNHÁZI TÁNC SZAKIRÁNY) ALAPKÉPZÉSI SZAK:
Az alapképzési szak megnevezése:
táncos és próbavezető (színházi tánc) (Dance and Rehearsal Coaching)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat
  • szakképzettség: táncos és próbavezető (színházi tánc)
A képzési idő félévekben:
6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
180 kredit
Az alapképzési szak célja, általános és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja táncosok és próbavezetők képzése, akik képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére és a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő reprezentálására is. Megszerzett tánctechnikai és elméleti ismereteik birtokában alkalmasak az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben való részvételre akár táncosként, akár próbavezetőként, akár koreográfusi asszisztensként. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Megszakítás