Táncművész alapképzés

Klasszikus balett szakirány

Néptánc szakirány

Klasszikus balett szakirány

Táncművész klasszikus balett

A táncművész alapképzési szak klasszikus balett szakirány első évfolyamára jelentkezhetnek:

az Nftv. 101. § (3) bekezdése alapján a középiskolában folytatott tanulmányok alatt, az érettségi vizsgát megelőzően azok, akik

 1.     a MTE előkészítő képzésében utolsó előkészítő évfolyamot végzik,
 2.     a jelentkezéskor a köznevelésben legalább 10. évfolyamon folytatják tanulmányaikat és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak,

vagy érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében megszerzik és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak, ha a képzés indulásának évében nem töltik be a 20. életévüket.

A táncművész alapképzési szak klasszikus balett szakirány felvételi vizsgája szakmai gyakorlati vizsga. A klasszikus balett gyakorlati felvételi vizsga követelményei a Vaganova-metodika VI. évfolyam anyagának felelnek meg. Az irányított egyéni/csoportos gyakorlatok pontos tartalmi követelményeit az www.mte.eu honlapon a Felvételi2023 menüpontban teszi közzé az MTE.

A felvételi vizsga bizottsága a felvételizőt az irányított egyéni/csoportos gyakorlat során bemutatott gyakorlata alapján értékeli.

A klasszikus balett tréning során kötelező viselet:

lányok: harisnya, balettdressz (ujjatlan vagy rövid ujjú), gyakorló- és spicc cipő, konty.

fiúk: teljes balettdressz, vagy hosszú lábtrikó és testhez simuló trikó, gyakorlócipő.

 

Felvételi vizsga: 2023. Május 6.

 

Intézményi felvételi vizsga eljárási díja : 4.000 Ft
Befizetéshez számlaszám: MKB 10300002-13267508-00024901. Közleménybe kérem beleírni: Jelentkező neve és szakirány, és “Felvételi” !
A befizetést követően levélben, a gazdasagi@mte.eu címre a következő adatokat kell megküldeni:  igazoló bizonylatot csatolva, számlakéréshez számlakérő neve, lakcíme és adóazonosító jele.

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon  2023. február 15.
(A dokumentumok – szükség esetén – postai úton is beküldhetők.  Erről tájékoztatás a felvi.hu oldalon. )

Néptánc szakirány

Néptánc specializáció

Alkalmassági vizsgálat (megfelelt, nem felelt meg)

 •         testalkat (táncművész esztétikai elvárásainak való megfelelés: karcsú, arányos test, kidolgozott izomzat, szép tartás).
 •         fizikai adottságok (ízületek mozgásterjedelme, tágság, hajlékonyság, rugalmasság felmérése),
 •         ritmusérzék (megadott ritmussor visszatapsolása)
 •         muzikalitás (két versszakos népdal éneklése)

 

Gyakorlati vizsga

 1.   Klasszikus balett: a Vaganova módszer 1-3 évfolyamos tananyag alapos ismerete.
 2.   Moderntánc alapokban jártasság:
 •         limon
 •         graham
 •         európai modern
 •         jazz
 •         kontakt technikák
 1.   A vizsgáztató bizottság tagja által bemutatott gyakorlatok, gyakorlatsorok,

kombinációk lehető leghitelesebb megismétlése, valamint rögtönzés az alábbi táncanyagokból, melyet  vizsgabizottság határoz meg.

A klasszikus balett és moderntánc vizsgán megjelenés tréningruhában, lehetőség szerint balettcipőben. 

Néptánc:

 •         Sárközi ugrós, lassú és friss csárdás
 •         Rimóci lassú és friss csárdás, sarkantyús
 •         Rábaközi dus, lassú és friss csárdás, szili karéj
 •         Széki táncrend
 •         Szilágysági (fenthangsúlyos) csárdás, ugrálós, zsibai
 •         Szatmári verbunk, lassú és friss csárdás
 •         Nyugati palóc verbunk és lassú és friss csárdás
 •         Mezőségi (visai) lassú csárdás és szapora
 •         Székelyföldi alapok
 •         Méhkeréki aprózó
 •         eszköz használat készség szinten (üveg, bot)

 

A néptánc vizsgán megjelenés próbaruhában és karaktercipőben. A fiúknak csizma és félcipő vagy bakancs. 

Felvételi vizsga: 2023. Május 13. 

 

Intézményi felvételi vizsga eljárási díja : 4.000 Ft
Befizetéshez számlaszám: MKB 10300002-13267508-00024901. Közleménybe kérem beleírni: Jelentkező neve és szakirány, és “Felvételi” !
A befizetést követően levélben, a gazdasagi@mte.eu címre a következő adatokat kell megküldeni:  igazoló bizonylatot csatolva, számlakéréshez számlakérő neve, lakcíme és adóazonosító jele.

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon  2023. február 15.
(A dokumentumok – szükség esetén – postai úton is beküldhetők.  Erről tájékoztatás a felvi.hu oldalon. )