Táncos és próbavezető alapképzés

Modern-tánc szakirány – Pécs (esti)

Néptánc szakirány – Budapest (esti)

Társastánc szakirány – Budapest (esti)

Színházi tánc szakirány – Budapest ( nappali )

Moderntánc szakirány – Pécs

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon
2023. Február 15. 

Táncos és próbavezető szak modern tánc szakirány
(esti képzés Pécs)

A táncos és próbavezető alapképzési szak modern tánc szakirány esti tagozatának első évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében megszerzik és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak.

A táncos és próbavezető alapképzési szak modern tánc szakirány felvételi vizsgája alkalmassági és szakmai gyakorlati vizsga. A felvételi vizsga bizottsága a felvételizőt irányított egyéni/csoportos gyakorlat során bemutatott gyakorlata alapján értékeli.

Modern tánc szakirány felvételi vizsga követelményei: 

A jelentkező a felvételi vizsgán az alábbi feladatokat teljesíti

 1. forduló

a.) Klasszikus balett gyakorlatok, valamint modern- és kortárs tánc gyakorlatok és kombinációk bemutatás utáni eltáncolása.

b.) Előre betanult szabadon választott koreográfia bemutatása (max. 2 perc) zenekísérettel ( a jelentkező által adathordozón hozott hanganyagra).

 

 2.  forduló
a.) Klasszikus balett gyakorlatok, valamint modern- és kortárs tánc gyakorlatok és kombinációk bemutatás utáni eltáncolása.

b.) Előre betanult szabadon választott koreográfia (amely nem lehet azonos az 1. fordulóban bemutatott koreográfiával) bemutatása (max. 2 perc) zenekísérettel ( a jelentkező által adathordozón hozott hanganyagra).

c.) Táncszakmai elbeszélgetés, általános műveltségi kérdések. A vizsga során az általános műveltséget, a szakmai tájékozottságot, a beszédkészséget és az egyéni célokat is figyelembe veszi a bizottság.

A vizsga során a vizsgáztató bizottság a jelentkező kombinációs készségét, stílusérzékét, mozgáskultúráját és táncmemória-készségét értékeli.

 

A klasszikus balett és modern- és kortárs tánc tréning során kötelező viselet:

lányok: testhez simuló trikó és nadrág, (balett) gyakorló cipő, modern- és kortárstánc tréninghez zokni,

fiúk: hosszú lábtrikó és testhez simuló trikó, (balett) gyakorlócipő, modern- és kortárstánc tréninghez zokni.

 

 Konzultációs napok: péntek, szombat

 

Felvételi vizsga első forduló: 2023. április 17.-18.-19.-20.-21.

Felvételi vizsga második forduló: 2023. május 30.-31. június 1.-2. 

Intézményi felvételi vizsga külön eljárási díja : 4.000 Ft

A külön eljárási díj befizetésének határideje 2023.04.06. A közlemény rovatban kérjük mindenféleképpen tüntesse fel a jelentkező nevét, és azt, hogy melyik szakirányra jelentkezik.

Bankszámlaszám: 10300002-13267508-00024901

IBAN szám:  HU64 10300002-13267508-00024901

SWIFT kód:  MKKB HU HB

A felvételi eljárás során befizetett külön eljárási díj összegéről a jelentkező befizetést igazoló számviteli bizonylatot kap. A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát, a választott szakirány megnevezését (pl.: TÉP moderntánc/Pécs), valamint a számlázási adatait (név és cím, cég esetén adószám) a szamlazas@mte.eu e-mail címre kell eljuttatni a befizetést követő 3 naptári napon belül.

A befizetést igazoló számviteli bizonylat kiállítását követően, annak utólagos módosítására nincs lehetőség.

A befizetett külön eljárási díj visszafizetésére az adatbekérő lapon felsorolt esetekben van lehetőség, a visszafizetési kérelem megalapozottságát igazolni kell. A visszatérítést kizárólag átutalással teljesíti az Egyetem, melyet a jelentkező az ITT található adatbekérő lap segítségével tud visszaigényelni.

Abban az esetben, ha a jelentkező érvényes, hitelesített jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolja magát és visszavonja jelentkezési kérelmét, a külön eljárási díj visszafizetésére nincs mód!

Néptánc szakirány – Budapest (esti)

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon
2023. Február 15. 

Táncos és próbavezető szak

A táncos és próbavezető alapképzési szak néptánc szakirányának esti tagozat első évfolyamára azok jelentkezhetnek akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében megszerzik és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak.

 

Néptánc szakirány elsősorban néptánc együttesi és színházi  feladatok ellátására készíti fel a hallgatókat, de a magas szintű próbavezetési és koreográfiai ismeretek elsajátítása  képessé teszi a hallgatókat koreográfus asszisztensi, betanítói és próbavezetői feladatok ellátására is.

 

A táncos és próbavezető alapképzési szak néptánc szakirányán a felvételi vizsga két fordulóból áll: 1) alkalmassági vizsga, 2) táncszakmai beszélgetés. Az alkalmassági vizsga fordulója során a bizottság a felvételiző tudását az alábbi dokumentumban található tételek alapján értékeli egyéni és/vagy páros és/vagy csoportos formában. A második, táncszakmai beszélgetés fordulójába jutottak az alábbi dokumentumokban részletezett tételekre adott válaszaik alapján szerzik meg a végleges pontszámaikat.

 

 Képzési nap: csütörtök, szombat

 

Felvételi vizsga első forduló: 2023. április 17.-18.-19.-20.-21.

Felvételi vizsga második forduló: 2023. május 30.-31. június 1.-2. 

 

Intézményi felvételi vizsga külön eljárási díja : 4.000 Ft

A külön eljárási díj befizetésének határideje 2023.04.06. A közlemény rovatban kérjük mindenféleképpen tüntesse fel a jelentkező nevét, és azt, hogy melyik szakirányra jelentkezik.

Bankszámlaszám: 10300002-13267508-00024901

IBAN szám:  HU64 10300002-13267508-00024901

SWIFT kód:  MKKB HU HB

A felvételi eljárás során befizetett külön eljárási díj összegéről a jelentkező befizetést igazoló számviteli bizonylatot kap. A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát, a választott szakirány megnevezését (pl.: TÉP néptánc), valamint a számlázási adatait (név és cím, cég esetén adószám) a szamlazas@mte.eu e-mail címre kell eljuttatni a befizetést követő 3 naptári napon belül.

A befizetést igazoló számviteli bizonylat kiállítását követően, annak utólagos módosítására nincs lehetőség.

 A fizetendő külön eljárási díj visszatérítendő, ha a jelentkező

 • legkésőbb a jelentkezési határidő lejártáig (2023.02.15.) írásban visszavonja jelentkezési kérelmét;
 • jelentkezési kérelme elutasításra kerül;
 • a meghatározott külön eljárási díjnál magasabb összeget fizetett be – a különbözet erejéig;
 • az adott eljárásban nem nyújtott be jelentkezési kérelmet.

A visszatérítést kizárólag átutalással teljesíti az Egyetem, melyet a jelentkező az ITT található adatbekérő lap segítségével tud visszaigényelni.
A visszatérítést átutalással teljesíti az Egyetem.

Abban az esetben, ha a jelentkező érvényes, hitelesített jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolja magát és visszavonja jelentkezési kérelmét, a külön eljárási díj visszafizetésére nincs mód!

Társastánc szakirány – Budapest (esti)

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon
2023. Február 15. 

TÁRSASTÁNC SZAKIRÁNY – BUDAPEST

A táncos és próbavezető alapképzési szak társastánc szakirányának első évfolyamára azok jelentkezhetnek akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében megszerzik és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak.

A táncos és próbavezető alapképzési szak  társastánc szakirány felvételi vizsgája alkalmassági és szakmai gyakorlati vizsga.

társastánc szakirány alkalmassági vizsgája:

 1.     A tánckészségek és képességek vizsgálata. Ritmusgyakorlat. A tanár által tapsolt ritmus visszatapsolása.
 2.     Mozgásmemória. A vizsgabizottság tagja által bemutatott mozgássor utánzás általi visszatáncolása.
 3.     Standard és latin-amerikai táncok koreográfiának eltáncolása zenére, szólóban, saját nemnek megfelelően, tételhúzás alapján.

Ajánlott figurák és összeállítás:

–   Standard táncok (angolkeringő, tangó, slowfox, quickstep) bemutatása zenére. The Ballroom Technique: Student teacher figurákból 24-32 ütemes összeállítás

–   Latin-amerikai táncok (samba, rumba, cha-cha-cha, Paso doble, jive) bemutatása zenére. Technique of Latin Dancing (Walter Laird): Associate 24-32 ütemes összeállítás

A koreográfia tartalmazhat más, nehezebb figurákat is, de a felvételi bizottság csak a felsorolt figurák ritmikailag és technikailag pontos eltáncolását értékeli.

 

társastánc szakirány gyakorlati vizsga:

A felvételiző a gyakorlati vizsgán az alábbi feladatokat teljesíti:

 1.     Standard és latin-amerikai táncok koreográfiának eltáncolása zenére, szólóban, tételhúzás alapján saját nemnek megfelelően.

Ajánlott figurák és összeállítás:

-Standard táncok (angolkeringő, tangó, slowfox, quickstep) bemutatása zenére. The Ballroom Technique: Student teacher figurákból 24-32 ütemes összeállítás.

-Latin-amerikai táncok (samba, rumba, cha-cha-cha, Paso doble, jive) bemutatása zenére. Technique of Latin Dancing (Walter Laird): Associate 24-32 ütemes összeállítás

A koreográfia tartalmazhat más, nehezebb figurákat is, de a felvételi bizottság csak a felsorolt figurák ritmikailag és technikailag pontos eltáncolását értékeli.

 1.                 Szóbeli vizsga tételhúzás alapján a verseny- és társastáncok történetéből

Ajánlott irodalom: Gertrud Kromholz – Astrid Leis – Haase: Társastáncok

 

A társastánc alkalmassági és gyakorlati vizsgán kötelező viselet:

lányok: táncnak megfelelő, fekete vagy fehér, illetve ennek kombinációjából álló elegáns gyakorló ruha és gyakorlócipő, (térd felett érő szoknya),

fiúk: fekete vagy fehér, illetve ennek kombinációjából álló elegáns gyakorló ruha, gyakorlócipő.

A standard és a latin táncok között a cipő cseréjére nincs lehetőség!

 

Képzési nap: csütörtök, péntek

 

Felvételi vizsga első forduló: 2023. április 17.-18.-19.-20.-21.

Felvételi vizsga második forduló: 2023. május 30.-31. június 1.-2. 

 

Intézményi felvételi vizsga külön eljárási díja : 4.000 Ft

A külön eljárási díj befizetésének határideje 2023.04.06. A közlemény rovatban kérjük mindenféleképpen tüntesse fel a jelentkező nevét, és azt, hogy melyik szakirányra jelentkezik.

Bankszámlaszám: 10300002-13267508-00024901

IBAN szám:  HU64 10300002-13267508-00024901

SWIFT kód:  MKKB HU HB

A felvételi eljárás során befizetett külön eljárási díj összegéről a jelentkező befizetést igazoló számviteli bizonylatot kap. A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát, a választott szakirány megnevezését (pl.: TÉP társastánc), valamint a számlázási adatait (név és cím, cég esetén adószám) a szamlazas@mte.eu e-mail címre kell eljuttatni a befizetést követő 3 naptári napon belül.

A befizetést igazoló számviteli bizonylat kiállítását követően, annak utólagos módosítására nincs lehetőség.

A befizetett külön eljárási díj visszafizetésére az adatbekérő lapon felsorolt esetekben van lehetőség, a visszafizetési kérelem megalapozottságát igazolni kell. A visszatérítést kizárólag átutalással teljesíti az Egyetem, melyet a jelentkező az ITT található adatbekérő lap segítségével tud visszaigényelni.

Abban az esetben, ha a jelentkező érvényes, hitelesített jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolja magát és visszavonja jelentkezési kérelmét, a külön eljárási díj visszafizetésére nincs mód!

Színházi tánc szakirány – Budapest ( nappali )

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon
2023. Február 15. 

Táncos és próbavezető szak színházi tánc szakirány
(nappali képzés)

A táncos és próbavezető alapképzési szak színházi tánc szakirány nappali tagozatának első évfolyamára azok jelentkezhetnek akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében megszerzik és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak.

A táncos és próbavezető szakra az érettségivel rendelkezők jelentkezését várjuk korhatár nélkül.

A táncos és próbavezető alapképzési szak színházi tánc szakirány felvételi vizsgája alkalmassági és szakmai gyakorlati vizsga. A felvételi vizsga bizottsága a felvételizőt irányított egyéni/csoportos gyakorlat során bemutatott gyakorlata alapján értékeli.

A színházi tánc szakirány felvételi vizsga követelményei:

A jelentkező a felvételi vizsgán az alábbi feladatokat teljesíti:

 1. forduló

 

1.)  Klasszikus balett gyakorlatok, valamint modern tánc gyakorlatok és kombinációk bemutatás utáni eltáncolása.

 

 1. ) Előre betanult, szabadon választott táncműfajú koreográfia bemutatása (max. 2 perc) zenekísérettel.

 A szabadon választott táncműfaj lehet klasszikus balett, modern- és kortárs tánc, sztepp, hip-hop, rock & roll, mambo, salsa, argentin tangó, boogie-woogie, electric boogie, disco tánc, show-tánc, street dance, musical, swing. A páros táncoknál hozott partner közreműködése lehetséges.

 

2. forduló

  1.) Ének-zenei készségek felmérése.

2.) Klasszikus balett gyakorlatok, valamint modern tánc gyakorlatok és kombinációk bemutatás utáni eltáncolása.

 

3.) Előre betanult, szabadon választott táncműfajú koreográfia (amely nem lehet azonos az 1. fordulóban bemutatott koreográfiával) bemutatása (max. 2 perc) zenekísérettel.

 

A szabadon választott táncműfaj lehet klasszikus balett, modern- és kortárstánc, sztepp, hip-hop, rock & roll, mambo, salsa, argentin tangó, boogie-woogie, electric boogie, disco tánc, show-tánc, street dance, musical, swing. A páros táncoknál hozott partner közreműködése lehetséges.

 

 4.) Táncszakmai elbeszélgetés, általános műveltségi kérdések.

A vizsga során a vizsgáztató bizottság a jelentkező kombinációs készségét, stílusérzékét, mozgáskultúráját, táncmemória készségét, valamint ének-zenei készségét értékeli.

 

A klasszikus balett és modern tánc tréning során kötelező viselet:

lányok: testhez simuló trikó és nadrág, (balett) gyakorló cipő, modern tánc tréninghez zokni,

fiúk: hosszú lábtrikó és testhez simuló trikó, (balett) gyakorló cipő, modern tánc tréninghez zokni.

 

 Képzési nap: hétfőtől péntekig

 

Felvételi vizsga első forduló: 2023. április 17.-18.-19.-20.-21.

Felvételi vizsga második forduló: 2023. május 30.-31. június 1.-2. 

 

Intézményi felvételi vizsga külön eljárási díja : 4.000 Ft

A külön eljárási díj befizetésének határideje 2023.04.06. A közlemény rovatban kérjük mindenféleképpen tüntesse fel a jelentkező nevét, és azt, hogy melyik szakirányra jelentkezik.

Bankszámlaszám: 10300002-13267508-00024901

IBAN szám:  HU64 10300002-13267508-00024901

SWIFT kód:  MKKB HU HB

A felvételi eljárás során befizetett külön eljárási díj összegéről a jelentkező befizetést igazoló számviteli bizonylatot kap. A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát, a választott szakirány megnevezését (pl.: TÉP színházi tánc), valamint a számlázási adatait (név és cím, cég esetén adószám) a szamlazas@mte.eu e-mail címre kell eljuttatni a befizetést követő 3 naptári napon belül.

A befizetést igazoló számviteli bizonylat kiállítását követően, annak utólagos módosítására nincs lehetőség.

A befizetett külön eljárási díj visszafizetésére az adatbekérő lapon felsorolt esetekben van lehetőség, a visszafizetési kérelem megalapozottságát igazolni kell. A visszatérítést kizárólag átutalással teljesíti az Egyetem, melyet a jelentkező az ITT található adatbekérő lap segítségével tud visszaigényelni.

Abban az esetben, ha a jelentkező érvényes, hitelesített jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolja magát és visszavonja jelentkezési kérelmét, a külön eljárási díj visszafizetésére nincs mód!