Szervezet

Intézmény

Intézményvezetés

Megbízott rektor

Fodorné Molnár Márta PhD 

egyetemi tanár, a Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet igazgatója

e-mail: rektor@mte.eu

Önéletrajz

Művészképzési rektorhelyettes

Macher Szilárd DLA

egyetemi tanár, a Táncművészképző Intézet igazgatója

tel: 06 1 273 2784
fax: 06 1 273 3453
e-mail (intézeti titkár): barabas.katalin@mte.eu

Önéletrajz

Képzésfejlesztési és innovációs rektorhelyettes

Gáspár Emese

Képzésfejlesztési és innovációs rektorhelyettes, mesteroktató

tel: 06 1 273 3447
e-mail: gaspar.emese@mte.eu

mb. Gazdasági Főigazgató

Barna Márton

tel: 06 20 562 9375
e-mail: barna.marton@mte.eu

Nádasi Ferenc Gimnázium és Kollégium

Ágoston-Vas Ottilia

igazgató

tel: 06 1 800 9495
e-mail: gimnazium@mte.eu

Konzisztórium

2016. február 10-én ünnepélyes keretek között átadták a felsőoktatási intézmények konzisztóriumi tagjainak megbízólevelét. Az újonnan megalakuló testületek előzetes egyetértése szükséges az intézményfejlesztési tervek, az éves költségvetés, beszámoló a vagyongazdálkodási terv elfogadásához. Az egyes kérdésekben a végső döntést továbbra is a szenátus hozza meg, de akkor kerülhet elé egy-egy téma, ha az egyeztetés megtörtént.

A konzisztórium tagja a rektor és a kancellár, három tagot pedig az oktatásért felelős miniszter delegál az intézmény gazdasági-társadalmi környezete, az intézmény és a hallgatói önkormányzat javaslatára. A testületekbe a felsőoktatási intézményt fontosnak tartó, de a saját területükön kiváló munkát végző szakemberek kerülhettek. A tagok megbízatása öt évre szól, újraválaszthatók és társadalmi munkában végzik a tevékenységüket.

Egyetemünk konzisztóriumi tagjai: Bán Teodóra ügyvezető, ifj. Harangozó Gyula művészeti igazgató és Ertl Péter ügyvezető igazgató. Megbízásukhoz gratulálunk, és sikeres munkát kívánunk!

Konzisztóriumi ügyrend

Konzisztóriumi Határozatok 02.22

Konzisztóriumi Határozatok 03.18

Konzisztóriumi Határozatok 06.25

Konzisztórium elnöke

Bán Teodóra

Önéletrajz
Konzisztóriumi tagja

Ertl Péter

Önéletrajz
Konzisztórium tagja

Harangozó Gyula

Önéletrajz

Szenátus

elnök

Fodorné Molnár Márta

mb. Rektor

Szenátusi titkár

Zsigmond-Slánic Réka

titkárságvezető

Szenátusi tag

Barna Márton

mb. Gazdasági Főigazgató

Szenátusi tag

Barna Mónika

címzetes egyetemi docens, mesteroktató

Szenátusi tag

Brieber Éva

mesteroktató, tanszékvezető-helyettes

Szenátusi tag

Csillag Pál

mesteroktató

Szenátusi tag

Horváth Léna

egyetemi hallgató

Szenátusi tag

Kováts Tibor

főiskolai docens

Szenátusi tag

Kulcsár Noémi

főiskolai docens

Szenátusi tag

Dr. Macher Szilárd

egyetemi tanár, intézetigazgató, rektorhelyettes

Szenátusi tag

Maurer Milán

egyetemi hallgató

Szenátusi tag

Málits András

egyetemi hallgató

Szenátusi tag

Rostás Manka

egyetemi hallgató

Szenátusi tag

Szurmainé Hortobágyi Gyöngyvér

főiskolai tanár, tanszékvezető

Szenátusi tag

Teszter Nelli

mesteroktató, a zongorakísérő csoport tanszékvezetője

A Szenátus határozatai
2021. április 21.
2021. március 16.
2021. március 2.
2021. február 19.
2020. november 04.
2020. szeptember 16.

Akkreditáció

Intézményakkreditáció megerősítés

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a 2019/2/V/4 számú határozatával megerősítette a Magyar Táncművészeti Egyetem akkreditációját.

A határozat letölthető itt.

Intézményakkreditációs önértékelés

A 2014/2015. tanévben történt a Magyar Táncművészeti Egyetemen folyó képzés, tudományos kutatás, valamint a művészeti alkotótevékenység feltételeinek értékelése. A Magyar Felsőoktatási és Akkreditációs Bizottság vizsgálta az intézmény alaptevékenységét, működését, személyi és infrastrukturális ellátottságát, valamint a minőségbiztosítást.

Intézményi önértékelés

Szakakkreditációs önértékelés

A Magyar Felsőoktatási és Akkreditációs Bizottság szempontrendszere szerint elkészült a táncművész alapszak, a koreográfus alapszak, valamint a táncos és próbavezető alapszak önértékelése.

Az önértékelések elérhetők itt:

táncművész alapszak
koreográfus alapszak
táncos és próbavezető alapszak

Intézményi testületek

Esélyegyenlőségi Bizottság

jogalap: Esélyegyenlőségi terv IV.1. pont
időtartam: 2019. február 1. – 2022. január 31.

Tagok:
–  Juhász Zoltán egyetemi adjunktus
–  Konkolyné Kovács Ilona PhD egyetemi docens
–  Pataki-Tóth Eszter művésztanár
–  Solczi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
–  HÖK jelölt: Horváth Bence egyetemi hallgató

 

Egészségfejlesztő Központ Szakmai Tanácsadó Testülete

Tagok:
– Macher Szilárd DLA egyetemi tanár, rektorhelyettes
– Végh Krisztina címzetes egyetemi docens, Kiváló Művész
– Szitt Melinda egyetemi tanársegéd, doktorandusz

 

Etikai Bizottság

jogalap: Etikai Kódex VII/1. és IX/2. pont
időtartam: 2019. január 30. – 2022. december 18.

Belső tagok:
–  Fügedi János PhD főiskolai tanár (a Bizottság elnöke)
–  Kovács Péter munkaügyi ügyintéző
–  Rémi Tünde egyetemi adjunktus, Harangozó-díjas
–  Volf Katalin főiskolai docens, művészeti vezető, Kossuth-díjas
–  HÖK jelölt: Kaszab Zoltán Bence egyetemi hallgató

Külső tagok:
– Bajári Levente Harangozó-díjas balettművész, magántáncos
– Bonifert Katalin Harangozó-díjas néptáncművész, tánckarvezető
– Czene-Bánhidi Petra versenytáncos, táncpedagógus
– Szent-Ivány Kinga Harangozó-díjas táncművész, táncpedagógus

Póttagok:
–  Csizmadia Tamás művésztanár
–  Kalmár Attila főiskolai docens, Harangozó-díjas
–  HÖK jelölt: Szabó Áron egyetemi hallgató

Kutatásetikai Bizottság

jogalap: Kutatásetikai eljárás rendjéről szóló szabályzat III. 1. pont
időtartam: 2021. február 01. – 2024. január 31.

Elnök:  Lanszki Anita PhD egyetemi docens, tanszékvezető

Tagok:
– Fügedi János PhD főiskolai tanár
– Krakkóné Szászi Beáta egyetemi tanársegéd
– Széll Rita PhD egyetemi docens
– Szitt Melinda mesteroktató

 

Kreditátviteli Bizottság

jogalap: HKR 140.§ (3) bek.
időtartam: 2019. február 1. – 2022. január 31.

Elnök:  Kovács Henrik PhD egyetemi docens

Tagok:
– Csillag Pál mesteroktató
– Horváthné Major Rita főiskolai tanár
– Lanszki Anita PhD egyetemi docens, tanszékvezető
– Lőrinc Katalin DLA egyetemi tanár, tanszékvezető
Titkár: hivatalból a tanulmányi osztályvezető

 

Minőségfejlesztési Bizottság

jogalap: Minőségfejlesztési Program 3.3. pont
időtartam: 2019. február 1. – 2022. január 31.

Elnök:   Gáspár Emese rektorhelyettes

Tagok:
– Fodorné Molnár Márta PhD egyetemi tanár, rektorhelyettes
– Lőrinc Katalin DLA egyetemi tanár, tanszékvezető
– Macher Szilárd DLA egyetemi tanár, rektorhelyettes
– Szőnyi Eleonóra egyetemi tanár

Művészeti Tanács

jogalap: Magyar Táncművészeti Egyetem szervezeti és működési szabályzata 127 §
időtartam:

Elnök: Fodorné Molnár Márta mb. rektor

Tagok:
– Barna Mónika mesteroktató, c. egy. docens
– Brieber Éva mesteroktató
– Hortobágyi Gyöngyvér főiskolai tanár
– Kalmár Attila egyetemi adjunktus
– Kováts Tibor főiskolai docens
– Lőrinc Katalin DLA, egyetemi tanár
– Macher Szilárd DLA, egyetemi tanár
– Molnár Márta PhD, egyetemi tanár
– Reich Margit mesteroktató, c. egy. docens
– Schanda Beáta művészeti menedzser, titkár

Tudományos Diákköri Tanács

jogalap: Tudományos diákköri szabályzat 2. § (5. bek.)
időtartam: 2020. november 04. – 2023. október 31.

Elnök:  Horváthné Major Rita főiskolai tanár

Tagok:
– Kazinczy Eszter címzetes egyetemi docens
– Kovács Henrik PhD egyetemi docens
– Nagy Péter Miklós PhD egyetemi docens
– Papp-Danka Adrienn PhD egyetemi docens
HÖK delegált:  Horváth Léna egyetemi hallgató
Titkár: Ledniczky Bea tudományos titkár

 

Tudományos Tanács

jogalap: SZMSZ 133. §
időtartam: 2020. január 01. – 2021. augusztus 31.

Elnök:  Fügedi János PhD főiskolai tanár

Tagok:
– Fodorné Molnár Márta PhD egyetemi tanár, rektorhelyettes
– Lanszki Anita PhD egyetemi docens, tanszékvezető
– Lőrinc Katalin DLA egyetemi tanár, tanszékvezető
– Macher Szilárd DLA egyetemi tanár, rektorhelyettes
– Németh András DSc professzor emeritus
– Nagy Péter Miklós PhD egyetemi docens
– Ónodi Béla DLA egyetemi docens
– Sándor Ildikó PhD egyetemi docens
– Sirató Ildikó PhD egyetemi docens
Titkár:  Ledniczky Bea tudományos titkár

 

Oktatásinformatikai és Módszertani Bizottság

Elnök: Papp-Danka Adrienn PhD egyetemi docens, Pedagógia és Pszichológia Tanszék

Tagok:
– Barna Márton mb. gazdasági főigazgató
– Csillag Pál mesteroktató, Klasszikus Balett Tanszék
– Fügedi János PhD főiskolai tanár, Néptánc Tanszék
– Herke Péter könyvtárvezető, Vályi Rózsi Könyvtár
– Lakatos János óraadó oktató, Moderntánc és Színházi Tánc Tanszék
– Lanszki Anita PhD tanszékvezető egyetemi docens, Pedagógia és Pszichológia Tanszék
– Lévai Péter mesteroktató, Néptánc Tanszék

Társadalmi Tanácsadó Testület

A Társadalmi Tanácsadó Testület segíti az egyetemet a társadalmi elvárások és munkaerő piaci igények megismerésében és támogatja az ezekhez való alkalmazkodásban. A rektor által első alkalommal 2018. október 1-jén felkért Társadalmi Tanácsadó Testület tagjai:

Kiss János

táncművész, Kossuth-díjas Érdemes Művész, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke, a Győri Balett volt igazgatója;

Nagy Tamás

táncművész, Harangozó Gyula-díjas, a Magyar Állami Operaház és a Holland Nemzeti Balett volt első magántáncosa

Pál István Szalonna

népzenész, Liszt Ferenc-díjas Érdemes Művész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője és prímása

Popova Aleszja 

táncművész, balettmester, Kossuth-díjas Érdemes Művész, a Magyar Állami Operaház első magántáncosa

Simon István

balettművész, táncpedagógus, a drezdai Semperoper Ballett és a Magyar Nemzeti Balett volt első magántáncosa

Török Jolán

táncművész, menedzser, Harangozó Gyula- és Bánffy Miklós-díjas, a Nemzeti Táncszínház volt igazgatója

Táncművészet folyóirat

A 2014 óta az egyetemünk kiadásában megjelenő lapról bővebb információ a Táncművészet c. folyóirat honlapján található.

Álláspályázatok

egyetemi tanársegéd/adjunktus (Pedagógia és Pszichológia Tanszék mozgásbiológia terén oktatási tevékenység ellátására)

Jelentkezési határidő: 2022.02.28
Jelentkezés: Itt

egyetemi tanársegéd/adjunktus (Pedagógia és Pszichológia Tanszék pszichológia terén oktatási tevékenység ellátására)

Jelentkezési határidő: 2022.02.28
Jelentkezés: Itt

Ápoló

Jelentkezési határidő: 2022.02.28
Jelentkezés: Itt

Levéltáros

Jelentkezési határidő: 2022.01.31
Jelentkezés: Itt

Együttműködő partnereink

Noverre Táncművészeti Alapítvány

Az egyetemi hallgatókat, valamint az egyetem általános művészeti célkitűzéseinek megvalósítását, többek között a színpadi gyakorlatok – köztük az évente megvalósuló Diótörő-sorozat – létrejöttét segíti.

Számlaszám: 10300002-20387459-00003285

Adószám: 18549809-2-42

 

Rábai Miklós Alapítvány a Néptáncművészetért

A néptánc-színházi tánc előkészítőn, valamint a táncművész szak néptánc szakirányán tanulók tanulmányi munkáját, szakmai felszereltségét és életkörülményeik javítását szolgálja.

Számlaszám: 11707024-20407698-00000000

Adószám: 18767476-1-42

 

Lurdy-ház

Web: http://lurdyhaz.hu

A Nagy Táncválasztó szóösszetétel védjegyet a Lurdy Ház bocsátotta rendelkezésünkre.

 

ARLITECH Kft.

web: http://arlitech.hu

A Magyar Táncművészeti Egyetem informatikai támogatását biztosítja.

 

Revoltade Kft

web: http://www.idancestore.eu

Az egyetemen folyó szakmai munkát segíti táncos kellékek és felszerelések, valamint spicc- és gyakorlócipők, fellépő- és gyakorlóruhák biztosításával.

 

Goodwill Communications Kft

web: https://www.goodwillcom.hu

Az egyetem részére tanácsadói, valamint közösségi márkakommunikációs, sajtókommunikációs, kríziskommunikációs és belső kommunikációs feladatokat lát el.

Dokumentumok

Alapító okirat

Alapító okirat hatályos: 2021. augusztus 01.

Letöltés

Intézményfejlesztési terv

Az Intézményfejlesztési Terv (a továbbiakban: IFT) az Egyetem stratégiai alapdokumentuma. Az IFT nem kötelezően betartandó normákat rögzít, hanem terveket, elképzeléseket, melyek az intézmény pályázati tevékenységének alapját képezik. A Magyar Táncművészeti Egyetem intézményfejlesztési tervének keretei között látja el fejlesztési feladatait, beruházást indíthat, illetve a rendelkezésére bocsátott, továbbá a tulajdonában lévő vagyonnal részt vehet beruházások megvalósításában.

A Magyar Táncművészeti Egyetem elkészítette a 2021-2024-ig érvényes, középtávú terveket tartalmazó intézményfejlesztési tervét, amelyhez a Konzisztórium 2021. március 22-i ülésén előzetes egyetértését megadta, és amelyet a Szenátus 2021. március 24-án fogadott el.

Az Intézményfejlesztési Terv letölthető itt.

 

Archívum

A Magyar Táncművészeti Egyetem 2016-2020 időszakra vonatkozó Intézményfejlesztési Terve letölthető itt.

Szabályzatok és stratégiák

Az egyetem működése és szervezete szempontjából a legfontosabb szabályozó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SzMSz). Ez az a normaanyag, ami konkrét intézmény szintjén képezi le a felsőoktatási törvény rendelkezéseit. Ebben nevesíti az intézmény minden egyes szabályozási témakörben azokat az eljárásokat, részletszabályokat, amelyek meghatározzák az intézmény gyakorlati működésének kereteit és rendjét. Az SzMSz részei: a szervezeti és működési rend, a foglalkoztatási követelményrendszer és a hallgatói követelményrendszer.

A Szervezeti és Működési szabályzat és mellékletei:

Szervezeti és működési rend,foglalkoztatási követelményrendszer

MTE Szervezeti és Működési Szabályzat
Hallgatói Követelményrendszer
HKR módosítás

2. számú melléklet
MTE Organogram

3. számú melléklet
Minőségpolitika
Minőségirányítási_Szabályzat
41_2020. sz határozat
8. számú melléklet
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat
12. számú melléklet
A Magyar Táncművészeti Egyetem „Professor Emeritus” cím adományozásának szabályzata
13. számú melléklet
Erasmus szabályzat
14. számú melléklet
Teljesítményértékelési Szabályzat

Belső szabályzatok:

A fizikai érintkezés szabályai
A Képernyő Előtti Munkavégzés Szabályzata
Adatkezelési szabályzat (Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról)
Ajándékok meghívások elfogadásának rendjére vonatkozó szabályzat
Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat
Az Egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali- és magáncélú használata
Beszerzési szabályzat
Bizonylati rend
Eszközök és források értékelési szabályzata
Etikai Kódex 2020
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
Gazdálkodási Szabályzat
Házirend a pedagógusképzéshez
Házirend a szakmai képzéshez
Információátadási szabályzat
Informatikai szabályzat
Iratkezelési szabályzat
Katasztrófavédelmi szabályzat
Kegyeleti szabályzat
Kiküldetési szabályzat
Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat
Kötelezettségvállalás Rendjére Vonatkozó Szabályzat
Követeléskezelési szabályzat
Közbeszerzési szabályzat
Kutatásetikai szabályzat
Leltárkészítési és leltározási szabályzat
MTE Campusán működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzat
MTE és NFGK A közérdekű adatok nyilvánosságának rendje szabályzat
MTE és NFGK közalkalmazotti szabályzata
MTE használatában lévő elektromos gépjárművek hivatali és magáncélú használata
MTE honlapjának működtetésének rendjéről szóló szabályzat
MTE Irattári és levéltári helyiségek használatáról szóló szabályzat
MTE Szabályzat a tankönyvellátás rendjéről_2021
Mobiltelefonok használatának rendjéről szóló szabályzat
Munkavédelmi szabályzat
Önköltségszámítás Rendjére Vonatkozó Szabályzat
Parkolási Szabályzat
Pénz-és Értékkezelési Szabályzat
Reprezentáció kiadások szabályzata
Stipendium Hungaricum Szabályzat
Számlarend
Számviteli politika
Teljesítményértékelési Szabályzat
Tudományos Diákköri Szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat
Vagyongazdálkodási szabályzat
Vagyonnyilatkozat-Tételi Szabályzat

Ellenőrzéssel kapcsolatos szabályzatok:

A szervezeti integritást sértő események kezelésének rendje
Belső ellenőrzési kézikönyv 2019
Belső kontrollrendszer szabályzata
Integrált kockázatkezelési szabályzat

 

Stratégiák

Esélyegyenlőségi Stratégia

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, semmilyen módon hátrányos megkülönböztetés ne érhesse. A Magyar Táncművészeti Egyetem az egyenlő bánásmód érvényesítése céljából elkészítette Esélyegyenlőségi Stratégiáját.

A Stratégia célja, hogy kiküszöbölje a diszkrimináció megnyilvánulásának bármely formáját. Amennyiben valamely munkavállalót, vagy hallgatót hátrányos megkülönböztetés ér, panasszal élhet, melyet az Esélyegyenlőségi Bizottság kivizsgál.

Közérdekű adatok

 1. I.    Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1.    Kapcsolat, szervezet, vezetők

 1. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Hivatalos név (teljes név)  Magyar Táncművészeti Egyetem
2. Székhely  1145 Budapest, Columbus utca 87-89.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)  1592 Budapest Zugló 1., Pf. 472.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  +36-1-273-3430
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  
6. Központi elektronikus levélcím  titkarsag@mte.eu
7. A honlap URL-je  http://mte.eu/
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
10. Az ügyfélfogadás rendje  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
 1. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) A Magyar Táncművészeti Egyetem Organogram

III.    Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Intézményvezetés
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) A szervezeti egységek vezetői és elérhetőségei.

1.2.    A felügyelt költségvetési szervek

 1. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.

1.3.    Gazdálkodó szervezetek

 1. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.

1.4.    Közalapítványok

 1. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.

1.5.    Lapok

 1. Közzétételi egység: Lapok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve  Táncművészet

Tánctudományi közlemények

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Táncművészet:

Magyar Táncművészeti Egyetem

1145 Budapest, Columbus utca 87-89. A épület I. em. 12/b.

Telefon: +36-1-273-3434

E-mail: titkarsag@mte.eu

Honlap: http://tancmuveszet.hu/

 

Tánctudományi Közlemények:

Felelős kiadó: Bolvári-Takács Gábor

Szerkesztőség: Magyar Táncművészeti Egyetem Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánctudományi Kutatóközpont, 1145 Budapest, Columbus u. 87-89. E épület.

Telefon: +36-1-273-3430

E-mail: ttk@mte.eu

Honlap: http://mte.eu/

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Táncművészet: 

Péli Nagy Kata

 

Tánctudományi Közlemények:

Tóvay Nagy Péter

1.6.    Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 1. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Innovációs és Technológiai Minisztérium

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Telefonszám: +36 1 795 1700

Telefaxszám:  +36 1 795 0697

E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

Honlap: https://www.kormany.hu/

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Innovációs és Technológiai Minisztérium  Ügyfélszolgálati Információs Iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.

Telefonszám: +36 1 795 6766; +36 1 795 3832; +36 1 896 0513

E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

Ügyfélfogadásának rendje: https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/elerhetosegek

1.7.    Költségvetési szervek

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.

 

 

 1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 2. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályzat

 

§  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.),

§  a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény,

§  a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény,

§  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet,

§  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet,

§  a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,

§  a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet,

§  a felsőoktatásban szereplő képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételiről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet,

§  a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet,

§  a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet,

§  az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,

§  a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet,

§  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

§  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásááról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,

§  a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

§  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

§  a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény.

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
 1. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.

III.    Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése A Magyar Táncművészeti Egyetem Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánctudományi Kutatóközpont könyvtár, levéltár és kutatóközpont szolgáltatásai
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása A Könyvtár nyilvánosan működő, hármas funkciót betöltő intézményi könyvtár. Elsősorban az egyetem képzési kínálatához igazodva felsőoktatási könyvtári, középiskolai, valamint táncművészeti szakkönyvtári feladatokat lát el.

 

A Levéltár állami szaklevéltárként működő intézményi levéltár. Elsősorban az egyetem és jogelődjeinek történetéről, egykori hallgatóiról és növendékeiről, tanárairól és mestereiről biztosít olyan elsődleges információkat, amelyek más forrásokból nem ismerhetőek meg. Folyamatosan bővülő állományát a levéltár megőrzi, gondozza és szakszerűen feltárja, meghatározott feltételek szerint a kutatók rendelkezésére bocsájtja. A Magyar Táncművészeti Egyetem közfeladatot ellátó intézményként köziratot is keletkeztet, ezért az általa fenntartott szaklevéltár közlevéltárnak minősül.

 

A Tánctudományi Kutatóközpont helyet biztosít a tudományos és levéltári kutatáshoz, egyszersmind tudományos titkárságként működik. Végzi az intézményi szervezésű tudományos programok (konferenciák, szimpóziumok stb.) adminisztrációját és technikai koordinációját, az egyetemi tankönyvek, tudományos kiadványok ügyintézését.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás A Könyvtár, Levéltár és Kutatóközpont nyitva tartására vonatkozó információk elérhetőek ezen az oldalon: http://mte.eu/konyvtar/informaciok/elerhetoseg-kapcsolat/

 

A Könyvtár, Levéltár és Kutatóközpont szolgáltatásai igénybevételének rendjéről bővebb információk ezen az oldalon érhetőek el:

http://mte.eu/konyvtar/szolgaltatasok/

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke  http://mte.eu/konyvtar/szolgaltatasok/teritesi-dijak/
 1. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályzat

 

Könyvtári dokumentumok nyilvántartása (hagyományos, papíralapú leltárkönyv)

Könyvtárhasználók, illetve kölcsönzések nyilvántartása (Papíralapú regisztrációs lap és beiratkozási nyilatkozat, kölcsönzői tasak.)

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái  A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályzat
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja  A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályzat
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei  A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályzat
 1. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Évkönyvek:

A Magyar Táncművészeti Főiskola évkönyve 2015/2016

A Magyar Táncművészeti Főiskola/Egyetem évkönyve 2016/2017

A Magyar Táncművészeti Egyetem évkönyve 2017/2018

A Magyar Táncművészeti Egyetem évkönyve 2018/2019

A Magyar Táncművészeti Egyetem évkönyve 2019/2020

 

 

Kiadványsorozatok:

Táncművészet és tudomány

A magyar táncművészet nagyjai

Intézménytörténeti összefoglalások

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Évkönyvek: az adott tanév szakmai és közoktatási eseményeinek, eredményeinek, rendezvényeinek, dolgozói, és tanulói névsorainak, testületeinek, a hivatalosan elhangzott beszédeknek (évnyitó, évzáró, épületavató, stb.), a növendékek/hallgatók fellépéseinek felsorolása, összegzés.

 

A Táncművészet és tudomány mint a Magyar Táncművészeti Egyetem kiadványsorozata 2009-ben indult. Elsősorban a kétévenkénti tudományos konferenciák előadásait, valamint forráspublikációkat ad közre, de megjelentet más, tánctudományivonatkozású munkákat is.

 

A magyar táncművészet nagyjai című kiadványsorozat 1993-ban indult, első két darabja a hazai tánctörténet két kimagasló személyiségének állított emléket, születési, illetve halálozási évfordulójuk alkalmából. Ezt követően, közel két évtizedes szünet után, 2012-ben a sorozat folytatódott.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Az évkönyvek Schanda Beáta művészeti menedzser, szerkesztő e-mail címén igényelhetők: schanda.beata@mte.eu.

 

A kiadványsorozatok kiadványai elérhetőek erről az oldalról:

http://mte.eu/tudomany/publikacios-eredmenyek/tudomanyos-es-szakmai-kiadvanyok/

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye  Az évkönyvek ingyenesek.
 1. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje  Szervezeti és Működési Szabályzat

Konzisztóriumi ügyrend

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai  Szervezeti és Működési Szabályzat

Konzisztóriumi ügyrend

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) 1145 Budapest, Columbus utca 87-89.
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Szenátusi jegyzőkönyvek

Konzisztóriumi határozatok

Társadalmi Tanácsadó Testület

Tudományos Tanács

Művészeti Tanács

Rektori Tanács

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága  Szervezeti és Működési Szabályzat

Konzisztórium

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje  A Szenátus ülései a Magyar Táncművészeti Egyetem alkalmazottai és hallgatói számára nyilvánosak.

A Konzisztórium ülései nem nyilvánosak.

8. A testületi szerv üléseinek napirendje Szervezeti és Működési Szabályzat
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Szenátusi jegyzőkönyvek

Konzisztóriumi határozatok

Társadalmi Tanácsadó Testület

Tudományos Tanács

Művészeti Tanács

Rektori Tanács

VII.    Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Szenátusi jegyzőkönyvek

Konzisztóriumi határozatok

Társadalmi Tanácsadó Testület

Tudományos Tanács

Művészeti Tanács

Rektori Tanács

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Szenátusi jegyzőkönyvek

Konzisztóriumi határozatok

Társadalmi Tanácsadó Testület

Tudományos Tanács

Művészeti Tanács

Rektori Tanács

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Szenátusi jegyzőkönyvek

Konzisztóriumi határozatok

Társadalmi Tanácsadó Testület

Tudományos Tanács

Művészeti Tanács

Rektori Tanács

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.

VIII.    Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk http://mte.eu/szervezet/intezmeny/palyazatok/

http://mte.eu/szervezet/dokumentumok/palyazati-kiirasok/

 1. Közzétételi egység: Hirdetmények
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Honlap > Hírek

http://mte.eu/category/hirek/

 1. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A közérdekű adat megismerése iránt szóban (személyes megjelenés útján vagy telefonon), írásban (postai úton), vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be a Magyar Táncművészeti Egyetemhez.

 

 Bővebb információ: A közérdekű adatok nyilvánosságának rendjéről szóló szabályzat

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Kancellári Kabinet
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Kancellári Kabinet

1145 Budapest, Columbus utca 87-89.

Postacím: 1592 Budapest Zugló 1., Pf. 472.

Telefonszám: +36-1-273-3430

E-mail: titkarsag@mte.eu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Adatvédelmi tisztviselő:

Rendeki-Kovács Ügyvédi Iroda (székhelye: 1023 Budapest, Mecset utca 10. B lh. II. em. 2.), dr. Kovács Gergely ügyvéd

E-mail: gergely.kovacs@outlook.com

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  Kultstat, FIR, KIR, KIRA
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
 1. Közzétételi egység: Közzétételi listák
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § szerinti közzétételi lista elérhető ezen az oldalon:

http://mte.eu/gimnazium-es-kollegium/dokumentumok/

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.

 

 

 1. Gazdálkodási adatok

3.1.    A működés törvényessége, ellenőrzések

 1. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása – A Miniszterelnökség „Klímaberendezés telepítése, régi gépek bontása” tárgyú, 1 183 000 Ft értékű, 2019.04.25. napján kötött szerződéssel kapcsolatos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 4. § (3) bekezdése és a 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján lefolytatott ellenőrzés.

– A Miniszterelnökség „Rendszertámogatás biztosítása tűzfal wifi” tárgyú, 9 600 000 Ft értékű, 4/8/2019. napján kötött szerződéssel kapcsolatos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 4. § (3) bekezdése és a 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján lefolytatott ellenőrzés.

– Az Emberi Erőforrások Minisztériuma „állami felsőoktatási intézményeknél a hivatali gépjárműhasználat, a vezetői munkába járás és a béren kívüli juttatások intézményi szabályozottsága és gyakorlata” című ellenőrzése.

 1. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.

III.    Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
 1. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
 1. Közzétételi egység: Működési statisztika
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

3.2.    Költségvetések, beszámolók

 1. I.    Közzétételi egység: Éves költségvetések
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései http://mte.eu/szervezet/dokumentumok/gazdalkodasi-dokumentumok/
 1. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói http://mte.eu/szervezet/dokumentumok/gazdalkodasi-dokumentumok/

III.    Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói  http://mte.eu/szervezet/dokumentumok/gazdalkodasi-dokumentumok/

 

 

3.3.    Működés

 1. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok – 2020. II. negyedév
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok – 2020. II. negyedév
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok – 2020. II. negyedév
 1. Közzétételi egység: Támogatások
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

III.    Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 

 http://mte.eu/szervezet/dokumentumok/gazdalkodasi-dokumentumok/

 1. Közzétételi egység: Koncessziók
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
 1. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei A közzétételi egység a Magyar Táncművészeti Egyetemre vonatkozóan nem értelmezhető.
 1. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR-2010-0019- „Atáncművészet és a tudomány szolgálatában. A Magyar Táncművészeti Főiskola könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése” Határidő: 2011. december 31.

http://mte.eu/konyvtar/egyebek/tamop-palyazat-konyvtarfejlesztesi-projekt/

2019-ben hivatalosan is lezárva.

EFOP

Magyar Táncművészeti Egyetem szakmai eredményeivel kapcsolatos beszámolója elérhető itt.

VII.    Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről 2019. évi közbeszerzési terv

2020. évi közbeszerzési terv2021. évi közbeszerzési terv

Adatvédelem

A Magyar Táncművészeti Egyetem adatvédelmi tisztviselője:

Rendeki-Kovács Ügyvédi Iroda (dr. Kovács Gergely)

elérhetősége: 1145 Budapest, Columbus utca 87-89.

e-mail: dpo@mte.eu

A Magyar Táncművészeti Egyetem és az MTE Nádasi Ferenc Gimnázium és Kollégium szabályzata a személyes adatok védelméről elérhető ezen a linken: MTE Adatvédelmi szabályzata

A Magyar Táncművészeti Egyetem campusán működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata elérhető ezen a linken: MTE Campusán működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Dolgozók részére

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Hallgatók részére

PRIVACY NOTICE for university students

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tanulók részére

Adatkezelési tájékoztató Koronavírus Kérdőív_200310

Könyvtár, Levéltár és Tánctudományi Kutatóközpont kibővített, egységes adatkezelési tájékoztatója

Archív szabályzatok

Belső szabályzatok:

Hatályon kívül helyezett szabályzatok:

2022. január 18.

Beszerzési szabályzat
Eszközök és források értékelési szabályzata
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
Kiküldetési szabályzat
Kötelezettségvállalás Rendjére Vonatkozó Szabályzat
Leltárkészítési és leltározási szabályzat
Pénz-és Értékkezelési Szabályzat
Számlarend
Számviteli politika

2021. október 27.

Alapító okirat hatályos: 2021. február 01.
Alapító okirat hatályos: 2020 augusztus 01

2021. július 30.:
MTE Organogram
MTE Szervezeti és Működési Szabályzat

2021. május 19.:
Minőségfejlesztési program

2021. május 4.:
Belső kontroll szabályzat
Követeléskezelési szabályzat

2021. április 13.:
Számviteli Politika

2021. április 12.:
Belső kontroll szabályzat
Leltárkészítési és leltározási szabályzat

2020. október 06.:
Beszerzési szabályzat
Közbeszerzési szabályzat
Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat

2020. július 20.:
Az Egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali- és magáncélú használata

2020. július 14.:
Kötelezettségvállalás Rendjére Vonatkozó Szabályzat
Reprezentáció kiadások szabályzata

2020. július 09.:
MTE szervezeti és működési szabályzat
MTE Organogram

2020. június 05.:
Információbiztonsági Szabályzat
Informatikai szabályzat archív

2020. március 03.:
Iratkezelési szabályzat

2020. február 12.:
Etikai Kódex 2019

2020. február 12.:
Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata

2019. augusztus 28.:
Közbeszerzési szabályzat
MTE elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

2019. június 26.:
Belső kontrollrendszer szabályzata

2019. május 8.:
Kiküldetési Szabályzat 2016

2019. március 27.:
Etikai Kódex 2017

2019. január 31.:
Adatvédelmi szabályzat

2018. december 10.:
Eszközök és források értékelési szabályzata
Kiküldetési szabályzat
Pénz-és Értékkezelési Szabályzat

2018. október 28.
Önköltségszámítási szabályzat
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat

2018. október 26.:
Beszerzési Szabályzat
Gépjármű-Üzemeltetési Szabályzat
Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat
Számlarend
Számviteli politika

2018. szeptember 25.:
Gazdálkodási Szabályzat

2018. október 25.
Közbeszerzési szabályzat

2017. április 26.:
Hallgatói Követelményrendszer

Gazdálkodási dokumentumok

A nettó ötmillió forintot meghaladó szerződések adatai 2017 – 2018

Az alábbi mellékletben megtekinthetőek az intézményünk ötmillió forintot meghaladó szerződései:
Megtekintés

A nettó ötmillió forintot meghaladó szerződések adatai 2019 – 2020

Az alábbi mellékletben megtekinthetőek az intézményünk ötmillió forintot meghaladó szerződései:
Megtekintés

A Magyar Táncművészeti Egyetem 2021. évi nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerződései május 15-i fordulónappal bezárólag

Az alábbi mellékletben megtekinthetőek az intézményünk ötmillió forintot meghaladó szerződései:
Megtekintés

Oktatási-kutatási egységek és oktatók

Táncművészképző Intézet

Klasszikus Balett Tanszék

Tanszékvezető
Brieber Éva

Tanszéki fogadóóra: előzetes telefonos egyeztetés alapján
Columbus utca, Szakmai épület II. emelet

A Klasszikus balett Tanszék legfontosabb célja, szakmai feladata, hogy olyan sokoldalúan képzett táncművészeket képezzen, akik a táncművészet értékeinek birtokában, magas fokú mesterségbeli tudásuk alapján alkalmasak a hazai és a nemzetközi táncéletben az előadóművészi tevékenységre.

A Tanszék feladata a balettművész előkészítő, a táncművész alapképzés (klasszikus balett szakirányon), valamint a klasszikus balettművész mesterképzés szakmai irányítása és felügyelete. A Tanszék tevékenységét rendkívül széles spektrumon látja el, hiszen a 9-10 éves balett növendékek pályára történő felkészítése, a főiskolai hallgatók művészi tanulmányainak és színpadi gyakorlatának szakmai irányítása, a pályájuk csúcsán lévő mesterszakon tanuló balettművészek továbbképzése igencsak eltérő feladatokat jelent.

A Tanszék kiemelt feladatának tekinti a tehetséggondozást, a hallgatók hosszú távú, sérülésmentes művészi munkára történő felkészítését, a magas szintű technikai tudás és előadó képesség kialakítását.

A tanszék a következő szakok szak-gazdája

táncművész alapszak klasszikus balett szakirány
klasszikus balettművész mesterszak

A tanszék oktatói

professor emerita
Borsa Miklósné Sebestény Katalin
dr. Popik Ervinné Boros Erzsébet

profesor emeritus
Dózsa Imre

egyetemi tanár
Fodorné Molnár Márta PhD
Macher Szilárd DLA

egyetemi docens
Túri Sándor

főiskolai docens
Kováts Tibor
Volf Katalin címzetes főiskolai tanár

egyetemi adjunktus
Oláh Zoltán
Sóthy Virág

mesteroktató
Barna Mónika címzetes egyetemi docens
Brieber Éva
Csillag Pál
Murányi Judit
Dorkó Edina
Szitt Melinda

főiskolai adjunktus
Castillo Dolores

egyetemi gyakornok
Medvecz József
Somai Valér

művésztanár
Bakó Máté
Csizmadia Tamás
Erdős Andrea
Denis Murujev
Gyarmati Zsófia
Homolya Patrícia
Krajczár Balázs
Moldován Zsuzsanna
Németh Nikolett
Pőcze Eszter
Sinthavong Zsófia
Szigeti Gábor
Pataki-Tóth Eszter
Vdovicheva Tatiana

A tanszék óraadó oktatói

Horváth Adrienne Beáta
Kazinczy Eszter címzetes egyetemi docens
Szőnyi Eleonóra nyugalmazott egyetemi tanár
Tóth Rita
Varasdy Ernőné Bérczes Mária nyugalmazott egyetemi docens
Végh Krisztina címzetes egyetemi docens

Címzetes egyetemi tanárok

Kaszás Ildikó balettművész
Hűvösvölgyi Ildikó
Mák Magda balettművész
Orosz Adél balettművész
Téri Evelyn balettművész
Uhrik Dóra balettművész

Címzetes főiskolai tanárok

Aradi Mária balettművész
Harangozó Gyula balettművész
Kiss István balettművész
Pándi Gyula balettművész
Simon Mottram balettművész
Vámos György balettművész

Oktatott tárgyak

Klasszikus balett
Klasszikus balett módszertan
Pas de deux
Repertoire
Spicc technika
Előkészítő gimnasztika
Karaktertánc
Képességfejlesztés
Színészi játék
Történelmi társastánc

Moderntánc és Színházi tánc Tanszék

Tanszékvezető: Kalmár Attila

A Magyar Táncművészeti Egyetemen 1996 óta folyik modern szakirányú pedagógus képzés, 2007 óta pedig modern szakirányú felsőfokú művészképzés is. Utóbbival párhuzamosan a klasszikus balett szakon is kialakult a didaktikusan felépített modern / kortárs táncművészeti oktatás. A megnövekedett feladatok ellátására 2011-ben megalakult az önálló modern tánc tanszék.

A tanszék feladata, hogy a nemzetközi alkotó- és előadó művészeti igényeknek és az ezekhez naprakészen igazodó képzési trendeknek megfelelő tudással gazdagítsa a felsőfokú képzésben résztvevő művész- valamint pedagógus jelölteket.

Olyan technikai és stílus irányzatokkal ismerkedhetnek itt a hallgatók, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy bárhol, bármilyen műfajban és struktúrában versenyképes szakemberekké váljanak.

Így találkoznak a táncművész képzésben

 • modern tánc szakirányon: magas (heti átlag 20) óraszámban a 20. századi modern technikákkal (Graham, Limón, Cunningham, Art Jazz), kreatív módszerekkel (improvizáció, kontakt), valamint kortárs koreográfiákkal (repertoár);
 • klasszikus balett szakirányon: (heti 1-4 órában) modern alapozó technikákkal (IV., V. évfolyam), jazz és Limón irányzatokkal (VI.-VIII. évfolyam), valamint kortárs tánc repertoárral (VII-IX. évfolyam);
 • néptánc szakirányon: (heti 4 órában) általános modern és kortárs tánctechnikai ismeretekkel;

a táncos és próbavezető, valamint pedagógus képzésben:

 • BA képzésen (a modern szakirányon félévi átlag 72, színpadi tánc szakirányon 56, a klasszikus és divattánc szakirányokon 28 órában) modern technikák (Graham, Limón, Art Jazz), kortárs módszerek (kontakt, európai modern improvizáció) és kiegészítő technikák (jóga, Pilates, kreatív gyermektánc) sorával;
 • MA képzésen előbbiek módszertani és didaktikai vonatkozásaival.

A tanszék oktatói

egyetemi tanár
Lőrinc Katalin DLA

egyetemi docens
Topolánszky Tamás
Szigeti Oktávia

főiskolai docens
Kalmár Attila
Kulcsár Noémi

egyetemi adjunktus
Nagy Grácia

művésztanár
Grecsó Zoltán

tanársegéd
Gaál Mariann

A tanszék óraadó oktatói

Asztalos Dóra
Buday Melinda
Horváth Adrienn
Lakatos János
Szarvas Krisztina
Zachár Lóránd

Címzetes főiskolai tanárok

Juronics Tamás koreográfus

Néptánc Tanszék

Tanszékvezető: Szurmayné Hortobágyi Gyöngyvér

A Néptánc Tanszék feladata valamennyi néptánc szakirányon is képzést nyújtó szak esetében a néptánc oktatás szakmai irányítása és felügyelete, a szakelméleti és szakgyakorlati tárgyak oktatásához szükséges személyi feltételek biztosítása, valamint az oktatás folyamatos tartalmi és minőségi fejlesztése a kutatótevékenység által. A Tanszék kifejezett célja a magyar néptánc alapjainak megismertetése mindazon hallgatókkal, akik más szakirányokon végzik tanulmányaikat.

A tanszék a következő szakok szak-gazdája

Táncművész alapszak néptánc szakirány
Néptáncművész mesterszak
Táncos-és próbavezető alapszak néptánc szakirány
Tánctanár mesterszak (120 kredit, 60 kredit) néptánc szakirány

A tanszék oktatói

professor emeritus

Brieber János professor emeritus

főiskolai tanár

Dr. Fügedi János
Szurmayné Hortobágyi Gyöngyvér

egyetemi docens

Dr. Kovács Henrik
Dr. Ónodi Béla
Dr. Sándor Ildikó

mesteroktató

Lévai Péter

egyetemi adjunktus

Dr. Dóka Krisztina
Juhász Zoltán
Rémi Tünde

főiskolai adjunktus

Appelshoffer János

tanársegéd

Héjja Bella

Művésztanár

Gyetvai Júlia
Sáfrán Balázs

Egyetemi gyakornok

Oláh Nóra
Dudás Dávid

egyetemi magántanár

Dr. Diószegi László
Dr. Ratkó Lujza

A tanszék óraadó oktatói

Harsányi-Sulyom László
Kővágó Zsuzsanna címzetes egyetemi docens
Nagy Tímea
Nemes Szilvia
Csurák Ildikó
Mikulics Ádám
Szilágyiné Ujlaki Marianna
Végső Miklós címzetes főiskolai docens

Címzetes egyetemi tanárok

Novák Ferenc koreográfus címzetes egyetemi tanár
Timár Sándor néptáncpedagógus, koreográfus címzetes egyetemi tanár

Címzetes főiskolai tanárok

Dr. Felföldi László néptánckutató címzetes főiskolai tanár
Zsuráfszky Zoltán koreográfus címzetes főiskolai tanár

Oktatott tárgyak

-A táncoktatás didaktikájának gyakorlata
-Alkotók-műhelyek-alkotások
-Csoportos tanítási gyakorlat
-Egybefüggő iskolai blokkgyakorlat
-Esetmegbeszélő gyakorlat módszertani szempontok szerint
-Folklórismeret
-Hungarian folkdances
-Kiegészítő tánctechnikák (Molnár technika)
-Koreográfia elemzés
-Kutatásmódszertan
-Magyar néptánc
-Mozdulatelemzés
-Népi ének – népzene
-Népi gyermekjátékok
-Néptánc
-Néptánc alapismeretek
-Néptánc elemzésre felkészítő tréning
-Néptánc módszertan
-Népzene
-Nemzetiségi táncok
-Portfólió
-Próbavezetési és koreográfiai ismeretek
-Repertoár
-Ritmusgyakorlat
-Táncfolklorisztika
-Táncgyakorlat
-Zeneelmélet-, zenetörténet
-Táncjelírás
-Színpadi ismeretek
-Szakdolgozati szeminárium
-Szokások
-Viselettörténet

Zongorakísérő Csoport

Tanszékvezető
dr. Kuruczné Teszter Nelli mesteroktató

Mesteroktató
Reich Margit címzetes egyetemi docens
Sipos Iveta

Zongorakísérő művésztanár
Bojkova-Kovács Marina
Fánczi-Tóth Marianna
Iaryskina Zlata
Kalinits Riko
Kárpinszky Katalin
Kunné Szőnyei Erzsébet
Márton Róbert
Takács Nóra Luca

A tanszék óraadó oktatói
Kovács Györgyi mestertanár
Laufer Szilvia Erzsébet
Mukeda Narihito
Noma Riho

Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet

1145 Budapest Amerikai út 96.

Intézeti titkár: Lázár Krisztina
E-mail: lazar.krisztina@mte.eu

Igazgató: Fodorné Molnár Márta PhD

A Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet felelős a kétszintű (bolognai) képzési rendszer alapján átalakult pedagógusképzés teljes vertikumáért.

A táncos és próbavezető alapképzési szak (BA) hat szakirányán (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, modern társastánc, divattánc, színházi tánc) a cél olyan szakemberek képzése, akik a gyakorlati táncos feladatok színházi vagy együttesbeli ellátása mellett elméleti ismereteik birtokában alkalmasak az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben való részvételre is. A szak elvégzése megnyitja a lehetőséget a két éves tánctanár mesterképzés elvégzése előtt azok számára, akik a táncművészet oktatását önálló hivatásként kívánják gyakorolni.

A 2013-ban indult koreográfus alapképzési szak (BA) kis létszámú évfolyamán az általános táncnyelvi felkészítés mellett az alkotói tehetség tudatos kibontakoztatásán van a fő hangsúly.

A tánctanár mesterképzési szakon (MA) folyó képzés feladata, hogy az erre a pályára elhivatottaknak biztosítsa a legmagasabb szintű, friss és naprakész módszertani tudás elsajátításának lehetőségét, emellett támogassa a tanári személyiség fejlődését és a felelős értelmiségivé válás folyamatát. Mindehhez kiváló pedagógusok és művészek nyújtanak segítséget.

Koreográfus Tanszék

Tanszékvezető: Bozsik Yvette

A Tanszék célja olyan koreográfusok, alkotóművészek képzése, akik képesek eredeti és személyes hangvételű táncművészeti alkotások megtervezésére és gyakorlati megvalósítására, alkotói elképzeléseik személyes megértetésére és elfogadtatására, valamint az előadóművészekkel való kreatív együttműködésre.

A koreográfusképzés mellett a Tanszék kiemelten foglalkozik a más szakokon (táncművész, táncpedagógus, táncos és próbavezető) tanulók koreográfiai ismereteinek bővítésével, hiszen mind a táncművészek, mint a gyakorló pedagógusok esetében elengedhetetlen, hogy színvonalas gyakorlatokat, vizsgaelőadásokat állítsanak össze saját maguk, illetve tanítványaik számára.

Ahhoz, hogy valaki sikeres koreográfussá váljon nem szükséges diploma, ám a koreográfusi mesterség alapvető törvényszerűségeinek megismerése, az alkotás során hasznosítható széles körű ismeretek elsajátítása, más alkotók kompozícióinak tudatos, elemző megismerése és megtapasztalása minden művész számára inspiráló lehet.

A tanszék a következő szakok szak-gazdája

koreográfus főiskolai szak
koreográfus alapszak
koreográfus mesterszak

A tanszék oktatói:

Bozsik Yvette egyetemi tanár
Blaskó Borbála egyetemi adjunktus
Földi Béla főiskolai adjunktus
Fülöp Tímea művésztanár
Juhász-Hörcher Noémi művésztanár
Kiss-Balbinát Judit művésztanár
Németh Ákos egyetemi adjunktus
Varga Nóra egyetemi tanársegéd
Vince Balázs egyetemi adjunktus

A tanszék óraadó oktatói:

Hűvösvölgyi Ildikó címzetes egyetemi tanár
Boros Tibor
Farkas Gábor
Fodor Zoltán
Harsányi Sulyom László
Hollai-Heiser Anna

Oktatott tárgyak

A koreográfia művészete
A koreográfia elmélete műelemzés
A koreográfia gyakorlata
Koreológia
Koreográfiai ismeretek
Koreográfiai alapismeretek
Próbavezetési ismeretek

Művészetelméleti Tanszék

Tanszékvezető: Konkolyné Dr. Kovács Ilona Krisztina

A tanszék a hallgatók elméleti képzéséért felelős a művész- és pedagógusképzésben, a BA és MA szakokon egyaránt. Feladata a hallgatók általános és szakmai műveltségének megalapozása, fejlesztése, továbbá felkészítésük a zene- és táncművek, képzőművészeti alkotások értő befogadására és elemzésére, az önálló véleményalkotásra és tájékozódásra a művészetek világában.

A tanszék szak-gazdája a MA tánctörténet tanár szaknak, amely 2014-ben először indult Magyarországon.

A tanszék tanárai a különböző művészetelméleti (tánc, zene, képzőművészet, irodalom, színház, film) ismeretek átadása mellett művelődéstörténeti valamint mozgásbiológiai, és kulturális menedzsment kurzusokat is tartanak és kutatás-módszertani jártasságot nyújtanak a hallgatóknak. A nemzetközi csoportoknál angol nyelven folyik az oktatás.

A tanszék fontos feladata a szakdolgozatok és portfoliók gondozása és irányítása, illetve a hallgatók bevonása a táncelméleti kutatásokba. A tanszéken oktató tanárok saját tudományos kutatásaik mellett részt vesznek az oktatásfejlesztésben, szakakkreditációs anyagok elkészítésében, a tankönyvírásban, illetve Tánctudományi Kutatóközpont munkájában. A tanszékhez tartozik a főiskola tudományos folyóirata a Tánctudományi Közlemények.

Az Elméleti tanszék rendszeresen szervez műhelykonferenciákat, szakmai találkozókat, szimpóziumokat.

A tanszék a következő szakok szak-gazdája

tánctörténet tanár MA képzés

A tanszék oktatói

egyetemi tanár

Dr. Bolvári-Takács Gábor
Konkolyné Dr. Kovács Ilona
Dr. Lőrinc Katalin

főiskolai tanár

Dr. Gelenczey-Miháltz Alirán
Horváthné Major Rita

egyetemi docens

Dr. Bólya Anna Mária
Dr. Nagy Péter Miklós
Dr. Retkes Attila
Schanda Beáta
Dr. Sirató Ildikó
Széll Rita

egyetemi adjunktus

Dr. Hámori Katalin
Szögi Csaba

tanársegéd

Gara Márk

egyetemi magántanár

Dr. Beke László
Dr. Károly Róbert

A tanszék óraadó oktatói

Fuchs Lívia címzetes egyetemi docens
Hegedűs Sándor címzetes egyetemi docens
Kővágó Zsuzsanna címzetes egyetemi docens
Benyovszky-Szűcs Domonkos
Radák Judit
Rákos Kata
Tenki Tamás

Címzetes egyetemi tanár

Patrizia Veroli

Oktatott tárgyak

Díszlet- és jelmeztörténet
Irodalomtörténet
Színháztörténet
Drámatörténet
Kutatásmódszertan
Táncműelemzés
Egyetemes és magyar tánctörténet
Kommunikáció
Vallástörténet
Filmtörténet
Művelődéstörténet
Zeneelmélet
Művészettörténet
Zenetörténet

Pedagógia és Pszichológia Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Lanszki Anita

A Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék alapvető feladata a táncos és próbavezető alapszak, valamint a 120 és 60 kredites tánctanár mesterszakok pedagógiai és szakmódszertani képzési tartalmainak összehangolása. A Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék az MA tánctanár szak szak-gazdájaként ellátja a neveléstudomány és a pszichológia területéhez tartozó tárgyak oktatását nagy figyelmet fordítva a kurzusok folyamatos módszertani és tartalmi megújítására.

Tanszékünk felelős a köznevelési partnerintézmények hálózatának kiépítéséért és a mesterképzésen hallgató tanárjelöltek hospitálásának megszervezéséért is. Oktatóink mentorálják a tanárszakos hallgatók blokkgyakorlatának és vizsgatanításának teljes folyamatát.

A tanszék feladatai közé tartozik mindemellett az alapképzésen tanulók idegennyelv-oktatása. Hallgatóink angol és német nyelvórákon vehetnek részt a BA-képzés teljes időtartama alatt.

Tanszékünk tanárai a neveléstudomány, pszichológia és a tánctudomány diszciplináris határterületein készítenek elő kutatásokat, illetve segítik a hallgatókat portfóliójuk, szakdolgozatuk összeállításában. Oktatóink részt vesznek továbbá akkreditációs anyagok, egyetemi jegyzetek és kurzustervek összeállításában.

A tanszék a következő szakok szak-gazdája

tánctanár mesterszak
táncos és próbavezető alapszak

A tanszék oktatói:

Professor emeritus
Dr. Németh András

Egyetemi tanár
Dr. Bernáth László

Egyetemi docens
Dr. Eck Júlia
Dr. Egey Emese
Dr. Lanszki Anita
Dr. Papp-Danka Adrienn

Egyetemi adjunktus
Vincze Andrea

Egyetemi tanársegéd
Krakkóné Szászi Beáta
Medveczné Atinay Dorottya
Szente Dorina

Mesteroktató
Gáspár Emese

A tanszék óraadó oktatói
Dr. Mády Ferenc egyetemi magántanár
Gulya Nikoletta Mária
Györke Tímea

 

Oktatott tárgyak

Táncos és próbavezető (BA)
Bevezetés a pszichológiába
Fejlődéspszichológia
Bevezetés a nevelés történetébe
Bevezetés a kutatás módszertanába
A nevelés elmélete és gyakorlata
Drámatörténet
Drámapedagógia
Bevezetés az iskola világába
Angol nyelv

Tánctanár (MA)
A nevelés elméleti és antropológiai alapjai
Művészetpedagógia
A táncoktatás didaktikájának elmélete
A megismerő folyamatok és a mozgás pszichológiája
Művészetpszichológia
Pedagógiai mérés-értékelés
Pedagógiai szociálpszichológia
Pedagógus személyiségfejlesztés és csoportépítés – tréning
A táncpedagógia speciális iskolai problémái
A tánc mint vizuális inger
Táplálkozástudomány
Tánc a terápiában
Személyiség és egészségpszichológia
A személyiségfejlesztés alapjai

Társastánc és Divattánc Tanszék

Tanszékvezető: Hájas Katalin 

A tanszék céljai és feladatai

A társastánc képzésben a tanszék célja cél, hogy az alapfokú művészetoktatás számára szakmailag, pedagógiailag és pszichológiailag felkészült társastánc-pedagógusokat képezzen. További célja emellett, hogy megalapozza a ritmus tér-térforma fogalmainak kialakítását és tudatosítását, ezzel fejlesztve a tanulók, hallgatók mozgáskészségét, önfegyelmét, kommunikációs képességét, játékbátorságát – mindezt a társastánc formanyelvén keresztül.

A szak kiemelkedő feladata, hogy elősegítse a szocializációs folyamatokat, melyeket a leendő tanítványok könnyedén interpretálnak. A társastánc-formanyelv technikailag pontos kivitelezése, mozdulatainak elemzése jelenti a pedagógusképzés fő részét. A társ fogalma, az együttműködés szabályai a különböző improvizációs feladatok segítségével létrejött Flow érzésen keresztül a zene és a mozgás együttes lüktetésével a latin-amerikai és standard táncok könnyedén, szinte észrevétlenül beépülnek a táncosok már technikailag tudatosan felépített mozgáskultúrájába, felszabadulnak, önfeledtebben és bátrabban fejezik ki érzéseiket. A végzett hallgatók versenyképes tudást kapnak, amelyet továbbadhatnak a művészeti oktatásban, valamint a hazai és nemzetközi társastánc-versenytánc mozgalomban résztvevőknek. Mindezek birtokában képzett táncosaink jóval nagyobb eséllyel indulnak a munkaerőpiacon is.

A divattánc képzésben a tanszék feladata, hogy naprakész, a trendekhez igazodó tudást adjon, megfelelve a munkaerőpiac aktuális elvárásainak. Ahhoz, hogy versenyképes táncos és próbavezető hallgatókat képezzünk, több táncstílus, technikai egység, strukturált, fuzionált, naprakész alkalmazása szükséges. Így az oktatás egyik fő célkitűzése, hogy a hallgatók megismerjék, és elsajátítsák a modern-, utcai táncok, színpadi és társastáncok rendszerébe tartozó táncstílusokat és táncformanyelveket. Mindezek együtt biztosítják a táncos képességének, készségeinek fejlesztését, ismereteinek bővítését. Fontos a különböző alkotások tudatos értelmezése, és az is, hogy legyen igény a társművészetek megismerése iránt. Mindemellett elengedhetetlen, hogy a táncos törekedjen a különböző táncstílusok technikai, testtudatos elsajátítására, valamint önmaga fejlesztésére. Az alkalmazott tudás, a motivált ismeretbefogadás és a művészi önkifejezés együtt biztosítják az utcai táncok, színpadi táncok és speciális páros táncok fuzionálási lehetőségét. Célunk, hogy a diploma megszerzése után hallgatóink hazai és nemzetközi szinten egyaránt felvegyék a versenyt.

 

A tanszék a következő szakok, illetve szakirányok szakgazdája:

táncos és próbavezető alapszak, divattánc specializáció

táncos és próbavezető alapszak, társastánc specializáció

tánctanár mesterszak, divattánc szakirány

tánctanár mesterszak, társastánc szakirány

A tanszék oktatói

egyetemi docens

Dr. Széll Rita

mesteroktató

Hájas Katalin tanszékvezető
Zsámboki Marcell címzetes egyetemi docens

egyetemi tanársegéd

Kézér Gabriella

művésztanár

Kósa Roland

óraadó oktatók

Késmárki Kálmán címzetes egyetemi docens

Baráth Károly

Bokor Attila

Dalotti Tibor címzetes egyetemi docens

Papp Csaba

Safranka-Peti Zsófia

Schaub Ingrid

Tomcsányi Katalin

Oktatóink

Az egyetem oktatói

Ács Dantas Beáta művésztanár Zongorakísérő Csoport
Appelshoffer János főiskolai adjunktus Néptánc Tanszék
Bakó Máté művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Barna Mónika főiskolai docens Klasszikus Balett Tanszék
Bernáth László egyetemi tanár Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Blaskó Borbála egyetemi adjunktus Koreográfus Tanszék
Bojkova-Kovács Marina művésztanár Zongorakísérő Csoport
Bólya Anna Mária egyetemi docens Művészetelméleti Tanszék
Bozsik Yvette egyetemi tanár Koreográfus Tanszék
Brieber Éva mesteroktató Klasszikus Balett Tanszék
Castillo Dolores főiskolai adjunktus Klasszikus Balett Tanszék
Csurák ldikó Néptánc Tanszék
Csillag Pál mesteroktató Klasszikus Balett Tanszék
Csizmadia Tamás művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
dr.Dóka Krisztina egyetemi adjunktus Néptánc Tanszék
Dorkó Edina mesteroktató Klasszikus Balett Tanszék
dr. Bolvári-Takács Gábor egyetemi tanár Művészetelméleti Tanszék
dr. Gelenczey-Mihaltz Alirán főiskolai tanár Művészetelméleti Tanszék
dr. Lőrinc Katalin egyetemi tanár Művészetelméleti Tanszék vezető
dr. Nagy Péter Miklós egyetemi docens Művészetelméleti Tanszék
dr. Németh András egyetemi tanár Pedagógia és Pszichológia Tanszék
dr. Széll Rita egyetemi docens Társastánc- és Divattánc Tanszék
dr. Egey Emese egyetemi docens Pedagógia és Pszichológia Tanszék
dr.Hámori Katalin egyetemi adjunktus Művészetelméleti Tanszék
dr.Lanszki Anita egyetemi docens Pedagógia és Pszichológia Tanszék
dr.Macher Szilárd egyetemi tanár Klasszikus Balett Tanszék
dr.Papp-Danka Adrienn egyetemi adjunktus Pedagógia és Pszichológia Tanszék
dr.Retkes Attila egyetemi adjunktus Művészetelméleti Tanszék
>dr.Sándor Ildikó egyetemi docens Néptánc Tanszék
dr.Sirató Ildikó egyetemi docens Művészetelméleti Tanszék
Eck Julia egyetemi docens Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Erdős Andrea művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Fánczi-Tóth Marianna művésztanár Zongorakísérő Csoport
Farkas Yuki művésztanár Zongorakísérő Csoport
Fodorné Molnár Márta egyetemi tanár Klasszikus Balett Tanszék
Földi Béla főiskolai adjunktus Koreográfus Tanszék
dr.Fügedi János főiskolai tanár Néptánc Tanszék
Gaál Marianna tanársegéd Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Gara Márk tanársegéd Művészetelméleti Tanszék
Gáspár Emese mesteroktató Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Gátas-Aubej Katalin főiskolai adjunktus Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Grecsó Zoltán művésztanár Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Gyarmati Zsófia művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Gyetvai Júlia művésztanár Néptánc Tanszék
Hájas Katalin mesteroktató Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Héjja Bella Emerencia tanársegéd Néptánc Tanszék
Homolya Patricia művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Horváthné Major Rita főiskolai tanár Művészetelméleti Tanszék
Hosomi Riko művésztanár Zongorakísérő Csoport
Iaryshkina Zlata művésztanár Zongorakísérő Csoport
Juhász Zoltán egyetemi adjunktus Néptánc Tanszék
Juhász-Hörcher Noémi művésztanár Koreográfus Tanszék
Kalmár Attila egyetemi adjunktus Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Kárpinszky Katalin művésztanár Zongorakísérő Csoport
Kézér Gabriella mesteroktató Társastánc és Divattánc Tanszék
Kiss Sándor művésztanár Zongorakísérő Csoport
Kiss-Balbinát Judit művésztanár Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Klement Karola művésztanár Zongorakísérő Csoport
Konkolyné dr.Kovács Ilona egyetemi docens Művészetelméleti Tanszék
Kósa Roland művésztanár Társastánc- és Divattánc Tanszék
dr.Kovács Henrik egyetemi docens Néptánc Tanszék
Kováts Tibor főiskolai docens Klasszikus Balett Tanszék
Kövessy Angéla főiskolai adjunktus Klasszikus Balett Tanszék
Krajczár Balázs művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Krakkóné Szászi Beáta tanársegéd Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Kulcsár Noémi főiskolai docens Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Kunné Szőnyei Erzsébet művésztanár Zongorakísérő Csoport
Kuruczné Teszter Nelli mesteroktató Zongorakísérő Csoport
Lévai Péter mesteroktató Néptánc Tanszék
Márton Róbert művésztanár Zongorakísérő Csoport
Matsunaga Minami művésztanár Zongorakísérő Csoport
Medvecz József egyetemi gyakornok Klasszikus Balett Tanszék
Menyhei Ádám művésztanár Zongorakísérő Csoport
Mikes Anna óraadó oktató
Moldován Zsuzsanna művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Murányi Judit mesteroktató Klasszikus Balett Tanszék
Muruev Denis művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Nagy Grácia egyetemi adjunktus Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Németh Nikolett művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Okazaki Misa művésztanár Zongorakísérő Csoport
Oláh Nóra asszisztens Néptánc Tanszék
Oláh Zoltán egyetemi adjunktus Klasszikus Balett Tanszék
dr.Ónodi Béla egyetemi docens Néptánc Tanszék
Pataki-Tóth Eszter művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Pőcze Eszter művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Reich Margit mesteroktató Zongorakísérő Csoport
Rémi Tünde egyetemi adjunktus Néptánc Tanszék
Sáfrán Balázs művésztanár Néptánc Tanszék
Schanda Beáta egyetemi docens Művészetelméleti Tanszék
Sinthavong Zsófia művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Siposa Iveta mesteroktató Zongorakísérő Csoport
Somai Valér egyetemi gyakornok Klasszikus Balett Tanszék
Sóthy Virág egyetemi adjunktus Klasszikus Balett Tanszék
Szabó Eszter tanársegéd Koreográfus Tanszék
Szigeti Gábor művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Szigeti Oktávia egyetemi adjunktus Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Szitt Melinda tanársegéd Klasszikus Balett Tanszék
Szögi Csaba egyetemi adjunktus Művészetelméleti Tanszék
Szurmayné Hortobágyi Gyöngyvér főiskolai tanár Néptánc Tanszék
Takács Nóra művésztanár Zongorakísérő Csoport
Tálos Vivien művésztanár Zongorakísérő Csoport
Topolánszky Tamás egyetemi docens Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Túri Sándor egyetemi docens Klasszikus Balett Tanszék
Vdovicheva Tatiana művésztanár Klasszikus Balett Tanszék
Végh Krisztina főiskolai docens Klasszikus Balett Tanszék
Végső Miklós főiskolai adjunktus Néptánc Tanszék
Vincze Andrea egyetemi adjunktus Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Volf Katalin főiskolai docens Klasszikus Balett Tanszék
Yajima Arisa művésztanár Zongorakísérő Csoport
Zsámboki Marcell címzetes egyetemi docens Koreográfus Tanszék

 

Az egyetem óraadó oktatói

Baráth Károly művésztanár Társastánc és Divattánc Tanszék
Barta Dóra Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Baumgartner Krisztina Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Beke László Művészetelméleti Tanszék
Bíró István
Bokor Attila óraadó oktató Társastánc és Divattánc Tanszék
Boros Tibor
Buday Melinda Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Csere Zoltán Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Dalotti Tibor címzetes egyetemi docens Társastánc és Divattánc Tanszék
Dr. Mády Ferenc Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Farkas Gábor
Ferencziné Dr. Ács Ildikó
Fodor Zoltán Koreográfus Tanszék
Fuchs Lívia Művészetelméleti Tanszék
Gergely Petronella
Györke Tímea Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Harsányi-Sulyom László Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Hegedűs Sándor Művészetelméleti Tanszék
Horváth Adrienn Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Horváth Adrienne Beáta Klasszikus Balett Tanszék
Hűvösvölgyi Ildikó
János István
Karádi Zsolt
Katonka Zoltán
Késmárki Kálmán óraadó oktató Társastánc és Divattánc Tanszék
Kővágó Zsuzsa Művészetelméleti Tanszék
Lakatos János Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Lőrinczyné Velich Rita Veronika Koreográfus Tanszék
Medveczné Atinay Dorottya Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Mikulics Ádám Néptánc Tanszék
Nagy Emese Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Nagy Tímea Néptánc Tanszék
Nemes Szilvia Néptánc Tanszék
Németh Ákos Koreográfus Tanszék
Papp Csaba óraadó oktató
Papp Judit
Pénzeli László Társastánc és Divattánc Tanszék
Petravichné dr. Matyaczkó Olga óraadó oktató Társastánc és Divattánc Tanszék
Radák Judit Művészetelméleti Tanszék
Safranka-Peti Zsófia Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Schaub Ingrid óraadó oktató Társastánc és Divattánc Tanszék
Sebestény Katalin Klasszikus Balett Tanszék
Szakály Viktória
Szarvas Krisztina Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Szemessy Kinga Művészetelméleti Tanszék
Szilágyiné Ujlaki Marianna Néptánc Tanszék
Szőnyi Eleonóra Klasszikus Balett Tanszék
Tomcsányi Katalin Társastánc és Divattánc Tanszék
Vattai Dzsenifer Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Zachár Lóránd Moderntánc és Színházi tánc Tanszék
Zoltán Áron Klasszikus Balett Tanszék

Egészségfejlesztő Központ

Dr. Oroszlán György

egyetemi magántanár

Dr. Bán Marianna

csecsemő-gyermekgyógyász

Prof. Dr. Mády Ferenc

egyetemi magántanár

Horváth Ivett

pszichológus

Túry Ferenc

Pszichológus,pszichiáter, pszichoterapeuta

Medveczné Atinay Dorottya

pszichológus

Asiama Evelyn

dietetikus

Shenker-Horváth Kinga

dietetikus

Éder Barnabás

gyógymasszőr

Török Enikő

gyógytornász

Baskiné Péterfia Annamária

ápolónő

Koósné Csüllög Katalin

elsősegélynyújtás

Vezető
Dr. Oroszlán György

Elérhetőségek

Rendelési Idők

1.)A gerinc betegségeiről 

2.)A gerinc betegségeiről 

Aktuális pszichológiai anyagok

Recept nélkül adható gyógyszerek

Feladat:

az egyetemen folyó szakmai munkához kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások biztosítása:

 • elsősegélynyújtás
 • ortopédiai szakrendelés
 • kollégiumi orvosi ellátás
 • gyógytornász szakrendelés
 • masszőr szakrendelés
 • dietetikus szakrendelés
 • pszichológiai tanácsadás
 • sportkórházi kapcsolattartás
 • drog prevenció
 • pilates stúdió működtetése

A Központ részt vesz az MTE növendékei és hallgatói előadásainak és fellépéseinek szakmai egészségügyi biztosításában, valamint a Táncművészképző Intézet felvételi vizsgáinak lebonyolításában.

A Központ részt vesz tudományos kutatások és fejlesztési programok megtervezésében és lebonyolításában.

A Központ élén a rektor által, a kancellár egyetértésével megbízott vezető áll. A vezetői megbízás feltétele a Központ által ellátott valamely szakterület művelésére jogosító szakirányú egyetemi végzettség.

A vezető felelős az Egészségfejlesztő Központ szakmai működésének megszervezéséért, valamint az ott dolgozók munkájának irányításáért, ellenőrzéséért. A vezető szakmai felügyeletet lát el a Nádasi Ferenc Gimnázium és Kollégiumban foglalkoztatott egészségügyi jellegű munkakört betöltő munkavállalók felett.

Campus

Funkcionális egységek

Barna Márton mb. Gazdasági Főigazgató

tel: 06 20 562 9375
e-mail: barna.marton@mte.eu

Schanda Beáta

művészeti menedzser, mb. osztályvezető
e-mail: contact@mte.eu

Mihaleczky Tünde

tel: 061 273 3444
e-mail: jelmez@mte.eu

Informatikai Osztály

tel: 061 273 3456
e-mail: informatika@mte.eu

Szervezeti felépítés

Történet

1950 szeptemberében nyílt meg az Állami Balett Intézet, amely 1990. július 1-jétől a Magyar Táncművészeti Főiskola, 2017. február 1-jétől a Magyar Táncművészeti Egyetem nevet viseli. Az 1983-ban főiskolává átszervezett, alapításától kezdve saját általános iskolát és (utóbb nyolcosztályos) gimnáziumot, továbbá középiskolai kollégiumot fenntartó intézmény a hazai művészeti felsőoktatásban egyedülálló modellt honosított meg. A megszerezhető végzettségi szintek folyamatosan emelkedtek: 1950-től középfokú, 1975-től felsőoktatási jellegű intézmény, 1983-tól főiskola, 2006-tól alap- és mesterképzést folytató főiskola, 2017-től alap- és mesterképzést folytató egyetem.

Előzmények

A hazai művészeti felsőoktatás alapjait a 19. század második felében vetették meg. A színművész-, zeneművész-, képzőművész- és iparművész-képzés önálló intézményei a századfordulóra megszilárdultak, mai jogutódaik a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem. Ez a fejlődési folyamat a hazai táncművészképzésben csak a második világháború után, tehát jelentős fáziskéséssel indult meg.

Magyarországon iskolarendszerű táncművészképzés a 20. század közepéig lényegében nem létezett. A balettkar utánpótlás-nevelése érdekében a Magyar Királyi Operaházban a kezdetektől, 1884-től működött balettiskola, de ennek rögzített tanterve nem volt. Változás 1937-ben, Nádasi Ferenc balettmester belépésével történt, aki évfolyamokra bontott képzést és követelményrendszert vezetett be. Az így megújított operaházi balettiskolát egészítette ki a kormányzat 1950 januárjában a Táncművészeti Iskola megnyitásával. Végül a két intézmény egyesítésével 1950 szeptemberében létrejött az Állami Balett Intézet.

A képzési szerkezet alakulása

Az új, kilenc éves képzési idejű balettművész szak növendékei számára az Intézet keretein belül általános iskolát és középfokú képzőt, majd diákotthont is létrehoztak, a képzőt 1954-ben gimnáziummá szervezték át. Ma Nádasi Ferenc Gimnázium és Kollégium néven működik. Az 1963/64. tanévben két éves, ún. „művészképző” kezdte meg működését, amely a már érettségizett növendékek felsőfokú elméleti továbbképzését szolgálta. Ez a modell adta később a főiskolává válás elvi alapját. 1971 szeptemberében középfokú néptánc tagozat létesült. 1956–63 között három éves képzési idejű balettoktató tanfolyam működött, amely 1974 szeptemberében táncpedagógus szakként újraindult, három éves esti tagozat formájában.

Az Állami Balett Intézetet 1983. szeptember 1-jei hatállyal – nevének változatlanul hagyása mellett – főiskolává szervezték át. A meglevő balettművész és táncpedagógus szakokat főiskolai szakokká alakították, és további szakokat hoztak létre koreográfusok és táncelméleti szakírók számára. Az átszervezés mindenekelőtt a kilenc éves képzési idejű balettművész szakot érintette, mert itt meg kellett oldani az életkori párhuzam kérdését. Az eredmény a hazai felsőoktatás történetében a mai napig páratlan. A balettművész szakon a felsőfokú képzés első két éve egybeesik a gimnázium utolsó két osztályával, így e szakon ma az érettségi után akár egy éven belül oklevél szerezhető. Ugyanezt a megoldást követte az 1998-ban főiskolai szintre emelt néptánc-színházi táncművész szak, amelynek hat éves képzési idejéből az utolsó négy minősült felsőfokú képzésnek. A lényegesen kibővült képzési kínálat és a főiskolai jogállás egyértelmű feltüntetése végett az Állami Balett Intézet nevét 1990. július 1-jei hatállyal Magyar Táncművészeti Főiskolára változtatták.

A táncpedagógus szakon az alapfokú művészetoktatás nagyarányú országos fellendülése következtében 1996-tól évente indultak képzések. Az addig létező balett, néptánc és társastánc szakirányok gyermektánc, moderntánc, modern társastánc, divattánc szakirányokkal bővültek, továbbá másokkal együttműködve, illetve kihelyezett tagozatokon – Budapesti Tanítóképző Főiskola, Magyar Testnevelési Egyetem, Győr, Kecskemét, Nyíregyháza, Pécs, Sárospatak, Szombathely – valósultak meg. 2002-ben valamennyi művész és pedagógus szakon áttértek a kreditrendszerre.

Az európai felsőoktatási szerkezethez való alkalmazkodást célzó ún. bolognai folyamat (alapképzés–mesterképzés–doktori képzés) a Magyar Táncművészeti Főiskolát sem hagyta érintetlenül. A művészképzésben a főiskolai balettművész és néptánc-színházi táncművész szakokat felváltotta a 180 kredites táncművész alapszak, amelyen belül a klasszikus balett specializáció 10 éves életkorban, a néptánc és a modern tánc 14 éves életkorban indul, a színházi tánc érettségi után kezdhető. (Modern tánc először 2007-ben, a színházi tánc 2018-ban indult).

A művészeti jellegű főiskolai szakok alapképzéssé történt átalakulása mellett 120 kredites, négy féléves táncművészeti mesterszakok létesültek: klasszikus balettművész, valamint néptáncművész. Ezzel lehetőség nyílt a korábbi egyetemi szintnek megfelelő végzettség megszerzésére. A főiskolai koreográfus szak pedig három éves koreográfus alapszakká alakult át.

A pedagógusképzésben a bolognai rendszer bevezetése a művészképzésnél lényegesen erőteljesebben érintette az intézményt, amennyiben a tanárszak önálló mesterképzés keretében történő indítása teljesen új feltételrendszert követelt. Az addigi táncpedagógus szakot táncos és próbavezető alapszakra, valamint a mesterképzésben végezhető tánctanári szakra bontva, összességében négyről öt éves képzési időre bővítve szabályozták újra. A 180 kredites, három éves képzési idejű, nappali és esti tagozaton végezhető táncos és próbavezető alapszak jelenlegi specializációi: klasszikus balett, néptánc, moderntánc, színházi tánc, modern társastánc, divattánc. Az alapszakra épülő 120 kredites (négy féléves), illetve a főiskolai szintű táncpedagógus diplomával már rendelkezők számára létesült 60 kredites (két féléves) tánctanár szak szakirányai: klasszikus balett, néptánc, moderntánc, modern társastánc, tánctörténet és -elmélet.

2016-ban a kormány kezdeményezte az országgyűlésnél a Magyar Táncművészeti Főiskola egyetemmé nyilvánítását. A változás annál inkább indokolt volt, mert az intézményben ekkor már lassan tíz éve folyt a korábbi egyetemi szintnek megfelelő mesterképzés. Az Országgyűlés úgy határozott, hogy a Magyar Táncművészeti Főiskola 2017. február 1-jétől Magyar Táncművészeti Egyetem megnevezéssel működik.

Az intézmény elhelyezése

Hosszú évtizedekig az intézmény központja, valamint az általa fenntartott Nádasi Ferenc Gimnázium a VI. kerület, Andrássy út 25. szám alatti, volt Dreschler-palotában működött. Hosszabb-rövidebb ideig tartó szétszórtság után 1976-ban a VII. kerületi Kazinczy utcában új balett-termek épültek. 1987-ben emelet-ráépítéssel további három terem csatlakozott a meglévő öthöz.

A Magyar Táncművészeti Egyetem jelenlegi campusának kialakítása 2001-ben kezdődött. Ekkor vehette birtokba az intézmény gimnáziuma és igazgatási egységei a XIV. kerület, Columbus utca 87–89. szám alatti oktatási-igazgatási épületet. A következő évben megnyílt a Táncművészképző Intézetnek helyet adó 12 vadonatúj balett-terem. Ezzel az Andrássy úti székhely megszűnt. 2004 őszén a Diákotthon (amely 1990-ig a Gellért rakparton, később a XIV. Pillangó utcában működött) szintén a campusra költözött (XIV. Amerikai út 100.), és ekkortól használhatta az intézmény a területén álló, eredetileg nyaralóháznak épült villát is. Ez utóbbiban kapott helyet a könyvtár és az egészségügyi részleg, kialakítása 2011-ben fejeződött be. Ugyanezen évben zárult a színházterem felújítása-bővítése is. Utolsó lépésként, 2018-ban, a Kazinczy utcai oktatási egységek a campus területén átépített új Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézetbe költöztek (XIV. Amerikai út 96.).

Az intézmény hazai és nemzetközi kapcsolatai

A Magyar Táncművészeti Egyetem szerteágazó belföldi és külföldi kapcsolatokkal rendelkezik. Jó az együttműködés a fővárosi színházakkal, a hazai hivatásos együttesekkel, színházi tánctagozatokkal, számos modern és kortárs társulattal. Partnereink a vidéki városokban működő táncművészeti szakgimnáziumok. Az Egyetem tagja a Művészeti Egyetemek Rektori Székének (MERSZ) és Magyar Táncművészek Szövetségének.

Intézményünk kapui évtizedek óta nyitva állnak a külföldi érdeklődők előtt. Az Egyetem a világ számos táncművészképző intézetével tart fenn kapcsolatot, legintenzívebben a bécsi, a drezdai, a moszkvai, az oului, a pekingi, a rotterdami, a szentpétervári, a zágrábi akadémiákkal. Balettmestereink rendszeresen oktatnak külföldön, több egyetem számára biztosítjuk a balett metodika oktatását (Zágráb, Maribor), és nálunk is sok vendégtanár megfordul más országokból. Hallgatóink szívesen látott és eredményesen szereplő vendégei a nagy nemzetközi balettversenyeknek és fesztiváloknak (Bécs, Lausanne, Lecce, Peking, Szentpétervár, Várna).

Külföldi hallgatóink minden tanévben jelentős létszámban érkeznek, elsősorban a táncművész szak klasszikus balett specializációjára, de sokan a Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézetbe is. Képzésük – az itt töltött időtől, igényeiktől és alkalmasságuktól függően – többféle formában történik, a csupán látogatási bizonyítvány megszerzésétől a BA vagy MA oklevél elnyeréséig.

Az 1986 óta minden évben megrendezett nyári nemzetközi kurzus elsősorban ugyancsak a külföldi érdeklődők igényeinek kielégítését szolgálja, bár saját növendékeink közül is sokan részt vesznek rajta. Az utánpótlás felé nyitott az egyetem 2016-ban az alsó tagozatos kisdiákok számára felkínált tánc-napközivel.

Az intézmény elnevezései és vezetői

Állami Balett Intézet (1950. augusztus 15. – 1990. június 30.)
Magyar Táncművészeti Főiskola (1990. július 1. – 2017. január 31.)
Magyar Táncművészeti Egyetem (2017. február 1-től)

Lőrinc György igazgató 1950. augusztus 15. – 1961. június 30.

Hidas Hedvig igazgató 1961. július 1. – 1972. június 30.

Kun Zsuzsa igazgató 1972. július 1. – 1979. június 30.

Dózsa Imre igazgató 1979. augusztus 15. – 1983. augusztus 31.
főigazgató 1983. szeptember 1. – 1991. június 30.

Palovecz János főigazgató 1991. július 1. – 1992. június 30.

Gál Jenő főigazgató 1992. július 1. – 1998. június 30.

Dózsa Imre főigazgató 1998. július 1. – 2006. február 28.

rektor 2006. március 1. – 2006. június 30.

Ifj. Nagy Zoltán rektor 2006. július 1. – 2008. március 23. (†)

Bolvári-Takács Gábor rektorhelyettes, rektori jogkörrel 2008. március 23. – 2009. május 15.

Jakabné Zórándi Mária rektor 2009. május 15. – 2010. november 7. (†)

Szakály György rektorhelyettes, rektori jogkörrel 2010. november 7. – 2011. június 30.
rektor 2011. július 1. – 2018. augusztus 15.

Bolvári-Takács Gábor rektor 2018. augusztus 16. – 2023. augusztus 15.

Az intézményvezetők életrajzai

Bolvári-Takács Gábor (Sárospatak, 1967. március 15.) Dr. habil., PhD, történész, jogász, kulturális menedzser. 1993-tól a Magyar Táncművészeti Főiskola ügyvivő-szakértője, 1998-tól tudományos főmunkatársa, 2007-től főiskolai tanár, 2015-től egyetemi tanár. 1993–98-ban főtitkár, 2007–09-ben és 2017–18-ban rektorhelyettes, 2008–09-ben a rektori jogkör gyakorlója. 2018-tól rektor, megbízása 2023-ig tart. Párhuzamosan 2000–08-ban a Matáv (utóbb: Magyar Telekom) Szimfonikus Zenekar, 2012–17-ben a Honvéd Együttes ügyvezető igazgatója.

Dózsa Imre (Budapest, 1941. november 9.) táncművész, balettmester, Kossuth-díjas Kiváló Művész. Az Állami Balett Intézetben végzett, Lőrinc György évfolyamában. 1959-től az Operaház tagja, magántáncosa, jelenleg örökös tagja és mesterművésze, 1983–84-ben balettigazgató. Párhuzamosan 1979-től az Állami Balett Intézet, illetve a Magyar Táncművészeti Főiskola főiskolai tanára, balettmestere, utóbb tanszékvezető, 2007-től egyetemi tanár, jelenleg emeritus professzor. 1979–83-ban igazgató, 1983–91-ben főigazgató, 1991–92-ben művészeti vezető (főigazgató-helyettes), 1998–2006-ban ismét főigazgató, 2006-ban rektor. 2018-ban rector emeritus kitüntető címet kapott.

Gál Jenő (Budapest, 1938. május 3. – Budapest, 2015. június 1.) táncművész, balettmester, Harangozó Gyula-díjas. Az Állami Balett Intézetben végzett, Nádasi Ferenc évfolyamában. 1957–85-ben az Operaház tagja. Párhuzamosan 1966-tól az Állami Balett Intézet, illetve a Magyar Táncművészeti Főiskola balettmestere, utóbb tanszékvezető, 1983-tól főiskolai tanár, majd emeritus professzor. 1992–98-ban főigazgató, 2002–05-ben főigazgató-helyettes.

Hidas Hedvig (Budapest, 1915. december 6. – Budapest, 2011. január 17.) táncművész, balettmester, koreográfus, Érdemes Művész. Az Operaház balettiskolájában tanult. 1932–39-ben az Operaház tagja, címzetes magántáncos. 1950-ben a Táncművészeti Iskola, 1950–80-ban az Állami Balett Intézet balettmestere, 1969-től főiskolai tanár, 1961–72-ben igazgató. Párhuzamosan 1959–73-ban az Fővárosi Operettszínház tánckarának vezetője.

Jakabné Zórándi Mária (Budapest, 1956. szeptember 12. – Budapest, 2010. november 7.) DLA, néptáncművész, táncpedagógus, balettmester, Harangozó Gyula-díjas. Az Állami Balett Intézetben végzett, Timár Sándor és Györgyfalvay Katalin évfolyamában. 1975–82-ban a Magyar Állami Népi Együttes, 1982–84-ben a Budapest Táncegyüttes tagja, szólistája. Párhuzamosan 1975-től az Állami Balett Intézet, illetve a Magyar Táncművészeti Főiskola oktatója, utóbb tanszékvezető, 2000-től főiskolai tanár, 2008-tól egyetemi tanár, 2009–10-ben (haláláig) rektor.

Kun Zsuzsa (Budapest, 1934. december 9. – Budapest, 2018. december 24.) táncművész, balettmester, Kossuth-díjas Kiváló Művész. Az Operaház balettiskolájában tanult, Nádasi Ferenc tanítványaként. 1943-tól az Operaház növendéke, 1949-től tagja, 1952-től magántáncosa, később örökös tagja és mesterművésze. Párhuzamosan 1972-től az Állami Balett Intézet, illetve a Magyar Táncművészeti Főiskola főiskolai tanára, balettmester, majd emerita professzor, 1972–79-ben igazgató. 2018-ban rector emeritus kitüntető címet kapott.

Lőrinc György (Nagyvárad, 1917. március 17. – Budapest, 1996. július 21.) táncművész, balettmester, koreográfus. 1950-ben a Táncművészeti Iskola, 1950–61-ben az Állami Balett Intézet alapító igazgatója, 1950–82-ben balettmestere, 1975-től főiskolai tanár. 1961–77-ben az Operaház balettigazgatója.

Nagy Zoltán, ifj. (Budapest, 1966. február 18. – Budapest, 2008. március 23.) táncművész, balettmester, Kossuth-díjas Kiváló Művész. Az Állami Balett Intézetben végzett, Sebestény Katalin évfolyamában. 1985–től az Operaház tagja, magántáncosa. Párhuzamosan 2005-től a Magyar Táncművészeti Főiskola balettmestere, 2006-tól főiskolai tanár, 2006–08-ban (haláláig) rektor.

Palovecz János (Nagykáta, 1939. augusztus 20.) pedagógus, felsőoktatási szakember. 1963–70-ben az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főkönyvtárosa, szerkesztője. 1970–81-ben a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont (utóbb Oktatáskutató Intézet) csoportvezetője, tudományos titkára, igazgatóhelyettese. 1981–88-ban a Művelődési Minisztérium osztályvezetője. 1988–96-ban az Állami Balett Intézet, illetve a Magyar Táncművészeti Főiskola főiskolai tanára, intézetigazgató, 1988–91-ben főigazgató-helyettes, 1991–92-ben főigazgató. Párhuzamosan 1988–96-ban a Színház- és Filmművészeti Főiskola egyetemi docense.

Szakály György (Nyíregyháza, 1955. december 15.) táncművész, balettmester, Kossuth-díjas Kiváló Művész. Az Állami Balett Intézetben végzett, Gál Jenő évfolyamában. 1977-től az Operaház tagja, magántáncosa, 1992–95-ben balettigazgatója, jelenleg örökös tagja és mesterművésze. Párhuzamosan 1993–95-ben és 2003-tól a Magyar Táncművészeti Főiskola balettmestere, utóbb intézetigazgató, 2008-tól egyetemi tanár, 2008–11-ben és 2018-tól rektorhelyettes (művészeti vezető), 2010–11-ben a rektori jogkör gyakorlója, 2011–18-ben rektor.