A Magyar Táncművészeti Egyetem képzéseit a Táncművészképző Intézet és a Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet keretei között szervezi. A korábbi főiskolai oktatási szisztéma a bolognai folyamat hatására átalakult, és ma már többciklusú (BA/MA) képzés működik a táncművészeti felsőoktatásban is.

Felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzések

  • Felsőfokú tanulmányokra előkészítő szakmai képzés (előkészítő jogviszony)

Alapszakok

Mesterszakok

Továbbképzések

Tanfolyam