Skip to main content
EgyetemHírekKiemelt

70 éve végzett az Állami Balett Intézet első évfolyama

By 2024.06.30.No Comments

A Magyar Táncművészeti Egyetem 2025-ben ünnepli fennállásának 75. évfordulóját. Jogelődjét, az Állami Balett Intézetet 1950-ben alapították. Az első végzős évfolyamot 1954-ben bocsátotta útjára az iskola. A jelenlegi gazdag képzési kínálat mellett már szinte érdekesség, hogy ekkoriban csak balettképzés folyt az intézmény falai között, így éppen 70 évvel ezelőtt 12 balettművész kezdte el akkor a pályáját – ma már tudjuk, nagyon sikeres pályáját. Nádasi Ferenc tanítványai csak négy évet töltöttek az ÁBI falai között, hiszen korábban mindannyian a mesterhez jártak az operai iskolába, vagy magántanítványaiként az Andrássy úton, az Operaházzal szemben működő iskolájába.

Az első évfolyam tagjai, akik közül többen is iskolánk tanárai is voltak: Ángyási Erzsébet, Boros Erzsébet, Menyhárt Jacqueline, Miklóssy Margit, Orosz Adél, Szumrák Vera, Wellisch Annamária, Koren Tamás, Pethő LászIó, Róna Viktor, Szépvölgyi Imre és Tóth János.

Nagy örömünkre még velünk van Orosz Adél, Szumrák Vera, Boros Erzsébet és Ángyási Erzsébet, akiket ezúton is köszöntünk szeretettel és további jó egészséget kívánunk nekik!

Az első évfolyam vizsgakoncertje, ami Egyetemünk első diplomaelőadása is volt egyben 1954. június 28-án, este 7 órakor volt az Operaházban.

A 70. éves évforduló alkalmából álljon itt a Táncművészet című szaklap első kritikája a később nagyon sikeres balettművész, balettmester, balettigazgató és koreográfus pályát befutó, sokszorosan díjazott évfolyam műsoráról.

BALETTVIZSGA AZ OPERAHÁZBAN
Táncművészet, 1954. augusztus, 254-257. oldal

A szívig hatoló, felemelő élmények közé tartozik fiatal művészeink első bemutatkozásait látni. Ami- kor az iskola és élet határán tudásuk és tehetségük még nem bontakozott ki teljesen, még csupa ígéret. Mi lesz belőlük – ez most már mindenekelőtt az ifjú művészek tehetségétől, szorgalmától, akaratától függ s nem kis mértékben attól az új közösségtől is, amelybe belekerülnek.

Ilyen élmény volt az Állami Balett Intézet első végzős növendékeinek vizsgaelőadása. A Balett Intézet létezése minőségi fejlődést jelent, új korszakot a magyar balettművészetben, annak ellenére, hogy operaházi balettkarunk eddig is ki- váló balett-táncosokat produkált.

Az intézet és a rendszeres tanítás érdeme az operai balettvizsga magas színvonala, amely nemcsak egy- egy kiugró növendéknél mutatkozott, hanem – a képességekből adódó kis különbségekkel – általánosan. Ez az egyenletesség a fegyelmezett, gondos munka és az egyéni foglalkozás szép eredménye. Az intézet tanári kara és igazgatója, Lőrinc György kiváló, úttörő munkát végzett az Állami Balett Intézet programjának, tananyagának kidolgozásával és a színvonalas szakmai és pedagógiai munka kialakításával.

A végzős osztály vezetője Nádasi Ferenc. Az ő nagy tudásának, tapasztalatának, lelkes nevelőmunkájának érdeme a megmutatkozott nagy eredmény. Igen szép munkát végeztek tanártársai: Bartos Irén, Mák Magda, Szalay Karola.

A vizsgaelőadás összeállítása változatos, színvonalas, élménytadó volt. 11 fiatal vizsgázott: 7 lány, 4 fiú. Életkoruk 15-18 év között. Mindegyik az egyéniségének legjobban megfelelő, adottságait legjobban kidomborító szerepben mutatkozott be.

A magas színvonal és a növendékek kiváló összmunkájának egyik csillogóan szép bizonyítéka volt a Hattyúk tava második felvonásában a négy kishattyú tánca. Jó volt megismerni ennek eredeti, Lev Ivanov készítette koreográfiáját (amely Ponomarjov szovjet balettmester közvetítésével jutott hozzánk,). A tánc pontos betanítása, szépségeinek kiemelése Mák Magda és a fiatal táncosok (Ángyási E. Boros E., Miklósi M, és Fischer E.) érdeme.

Megragadó bájjal táncolta Odette szerepét (II. felv.) Menyhárt Júlia. Bájos, tartózkodó komolysága mögött belső tűz égett. Biztos technikájú, ügyes. Még csiszolnia kell járása, futása szépségén. Talán fáradtság okozta, hogy a Diótörő hópehely-táncában már nem nyújtott ugyanilyen szépet. Könnyedsége hiányzott, ugrásai nehézkesek voltak. További komoly munkáján, kitartó szorgalmán múlik, hogy beteljesíti-e a vizsgán nyújtott ígéretet.

A herceget Szépvölgyi Imre táncolta. Tudjuk róla, hogy 1950-ben kezdett el táncolni. Nagy szorgalmának, akaraterejének köszönheti azt, hogy technikailag kitűnően megállta a helyét. Alakítása ki- fejezésben még bátortalan. Ha tovább is az eddigi kitartó szorgalommal fog dolgozni, kitűnő táncos lesz belőle. Különösen egyszerű magatartása tetszett. Nagyon szép volt Odette, a herceg és Rothbart jelenete ebben a felvonásban. Koren Tamás becsületesen, ügyesen oldotta meg Rothbart szerepét.

Orosz Adél A hattyúk tavában

Nádasi Ferenc koreográfiájával került színre a Sylvia I. felvonása. Sylviát Szumrák Vera táncolta. Mozgása vérbeli táncosnőre vallott, de kifejezésben még sokat kell fejlődnie. Még nagyon fiatal. Temperamentum és izzó líraiság szunnyad egyéniségében.

Partnere (Amintas) Pethő László tehetséges, de szerepét (és a Bahcsiszeráji szökőkút Waclawját is) technikailag és kifejezésben egyaránt egyenlőtlenül oldotta meg. Tehetsége mellett ripacskodásra valló hajlamot, ügyessége mellett néha kapkodó bizonytalanságot mutatott. Tehetségének kibontakozása azon múlik, hogy le tudja-e győzni hibáit és elérni azt, hogy egyszerűbb, nyugodtabb, biztosabb legyen.

Boros Erzsébet a Giselle-ben

Ángyási Erzsébet Júliát alakította őszinte átéléssel, rendkívül kifejező mozgással. Érzékeny, törékeny egyénisége szépen bontakozott ki ebben a szerepben. Jól táncolta a Diótörő hópehelytáncának szólóját is. (Rómeót megnyerően alakította Sipeki Levente, VI. évfolyamú növendék.)

Biztosan, finoman táncolta a Bahcsiszeráji szökőkút I. felvonásában Mária szerepét Boros Erzsébet. Bátran, tehetségesen, fejlett technikával alakította Odília szerepét Miklósi Margit. Ha művészi munkájában egyéniségének elmélyítésére törekszik, él- vonalbeli táncosnővé fejlődhet.

Kissé felszínesen és bizonytalanul oldotta meg a Diótörő Mária hercegnőjének szerepét Wellisch Annamária. Tehetséges, de ez csak akkor fog érvényesülni, ha nagyon komolyan dolgozik tovább és az egyéniségében megnyilvánuló bizonyos felszínesség helyett elmélyültebb művészi munkára törekszik. (Partnere, Popper László nem végzős. Tehetségesen alakította szerepét.)

Szumrák Vera A csodálatos mandarinban

A vizsgaelőadás egyik leglelkesítőbb produkciója Orosz Adél és Róna Viktor Jeanne-ja és Philippe- je volt a Párizs lángjai IV. felvonásában. Egészséges temperamentummal, egyszerű nyílt magatartással, jóízű vidámsággal, erőteljes, biztos technikával táncoltak. Igaz ugyan, hogy Orosz Adél az iskolában mutatott formáján alul maradt, s vigyáznia kell, hogy temperamentuma sohase ragadja a közönséges, vulgáris ábrázolás felé; mindig egészséges vidámsága, őszintesége uralkodjék művészetén…

Róna Viktor kulturált, meggyőző erejű táncos. Tehetsége az intelligens művész tudatosságával párosul, megjelenése a színpadon megnyerő. Tehetsége és akarata, amelynek bizonyítékát adta, igen szép fejlődést ígér. Kedves elevenséggel táncolta Orosz és Róna a Keszkenő csárdását is.

Nagyon tehetségesen, átütő erővel adta elő Szolovjev- Szedov Bulyba Tarasz című balettjéből a Gopakot Tóth János. Ugyanő kitűnően táncolta a Sylviában a Faun szerepét is. Rendkívül ruganyos, hajlékony, magával ragadó táncos. Nagy tehetsége komoly ígéret, s hogy kiteljesedik-e vagy megtörik, az igen sokban Tóth János emberi, jellembeli fejlődésén múlik. Tehetsége nagy ajándék, s most már elsősorban a saját felelőssége (új vezetője mellett), hogy hogyan gazdálkodik vele. Reméljük, hogy még sok szép és egyre szebb produkciókat látunk tőle.

Ángyási Erzsébet s Gajanéban.

Az iskola elbocsátotta, az Operaház szerződtette a Balett Intézet első végzett fiatal művészeit. Sokat várunk tőlük! Elsősorban azt, hogy becsületes, törekvő munkával illeszkednek bele az operaházi balettkar már sok sikert elért művészközösségébe.

– o –

Megszakítás