Skip to main content
Hírek

Álláspályázat: kollégiumi nevelőtanár

By 2021.08.13.május 11th, 2022No Comments

Magyar Táncművészeti Egyetem
Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma

pályázatot hirdet

határozatlan idejű, teljes munkaidős

kollégiumi nevelőtanár

munkakör betöltésére.

Feladatok:

Általános és középiskolás korú tanulók délutáni tanulásának, szabadidős tevékenységének szervezése. Nevelési feladatok ellátása, a kollégiumban tartózkodó tanulók felügyelete.

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint
a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító tanár, pedagógia szakos tanár, tanulási és pályatanácsadó tanár, tehetségfejlesztő tanár, kollégiumi nevelőtanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, játék- és szabadidő-szervező tanár,
 • Nevelési-oktatási – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetemi végzettség,
 • Korábbi kollégiumi nevelőtanárként-, vagy gyermekotthoni nevelőként szerzett tapasztalat, fizika-/matematika-/angol nyelvszakos tanári diploma,
 • Angol nyelv társalgási szintű ismerete,
 • Művészeti tevékenység folytatása.

Elvárt kompetenciák:

 • Magas szintű együttműködési készség,
 • Empátia,
 • Kreativítás,
 • A korosztály neveléséhez szükséges ismeretek,
 • Jó szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy igénylőlap másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Petrák Bence nyújt, a 06301551257 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Petrák Bence részére a petrak.bence@mte.eu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Magyar Táncművészeti Egyetem fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást az elbírálás határideje előtt visszavonja, a pályáztatási folyamatot megszakítsa, illetve a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztási eljárás lefolytatása (az állásinterjúra történő behívás, az elbírálás, a visszaértesítés) az Egyetem humánerőforrás-gazdálkodási lehetőségeit figyelembe véve, folyamatosan történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Táncművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az adatkezelés tekintetében jogi kötelezettséget megállapító egyéb jogszabályok szerint kezeli.

Megszakítás