Skip to main content

A táncművész szak moderntánc szakirányának előkészítő képzése az egyetemi alapképzést (táncművész BA) készíti elő jól felépített rendszerben, a már klasszikusnak mondható, de megkerülhetetlen modern tánctechnikák, a napjainkra jellemző kortárs technikák, valamint a klasszikus balett elmélyült megalapozásával. Ideális esetben a 8. osztályba járó gyermekeket várjuk a három évente megszervezett felvételin, akik a sikeres vizsgát követően az egyetem művészképzőjének kétéves előkészítőjén tanulhatnak tovább. (Előképzettséget a felvételi során nem várunk el, de természetesen magabiztosabban vehetik a felvételi akadályait azok, aki az alapfokú művészeti iskolákban moderntánc képzésen vettek részt.)

Az MTE magasan képzett hazai és nemzetközi tapasztalatokkal egyaránt rendelkező oktatói folyamatosan a legkorszerűbb elvárásokhoz igazítják a képzést. A tanszék kiváló oktatói neves hazai és külföldi együtteseknél töltött sikeres művészi pályafutást követően adják át a megszerzett tudásukat amjövő nemzedékeinek.

Az előkészítő évfolyamokon heti hat napon modern tánctechnikákat – Graham, Limón, Cunningham, art jazz –, kortárs technikákat – kontakt-technika, release technika, flying low –, partneringet, klasszikus balettet, improvizációt és képességfejlesztő tárgyakat tanulnak a növendékek, akik az első évtől kezdve színpadi fellépéseken vesznek részt az egyetem saját előadásain és szakmai partnereinél. A két évfolyamot sikeresen teljesítő növendékek felvételt nyernek a moderntánc szakirány egyetemi alapképzésére (táncművész BA), melynek végén táncművész diplomát kapnak.

Megszakítás