Skip to main content

Néptáncművész mesterképzés

Néptáncművész

Tisztelt Érdeklődő! 
Az MTE e-mail címei technikai átállás miatt nem fogadnak leveleket 2023. december 20. és 2024. január 2. között. 
Amennyiben az ebben az időszakban küldött levelére nem kap választ 2024. január 5-ig, úgy kérjük, levelét küldje újra az adott e-mail címre. 
Együttműködését köszönjük! 

 

Érdeklődni a felveteli@mte.eu email címen lehet. 

 

A mesterszakra azok jelentkezhetnek akik:
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti néptánc-színházi táncművész szakon, illetve a 2005. évi LXXXIX. törvény vagy a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerint táncművész alapképzési szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá
a jelentkezés évében (és előreláthatólag a mestertanulmányok idején) aktív táncos tevékenységet folytatnak, melyet regisztrált előadó-művészeti
szervezettől származó együttes-vezetői igazolással támasztanak alá.

A néptáncművész mesterszak felvételi vizsgája gyakorlati jellegű szakmai vizsga, melynek részei: a magyar néptánc területén szerzett sokirányú és alapos
jártasságot igazoló táncsorozat és lépéskombinációk bemutatása; művészi igényű, szólisztikus feladatot is tartalmazó néptánc-koreográfia részletének
bemutatása; szakmai elbeszélgetés.

A táncsorozat és lépéskombinációk bemutatása vizsgarész alól a néptánc-színházi tánc főiskolai szak, illetve a táncművész szak (néptánc
szakirány/specializáció) felsőoktatási alapképzési szak képesítő vizsgájának jeles (5) szintű teljesítése esetén a jelentkező felmenthető.
A vizsga néptánc-koreográfia részletének bemutatása tekintetében a felvételi vizsgát megelőző két szezonban készített, a jelentkezőt jól azonosíthatóan
bemutató előadás, verseny stb. videó/DVD felvétele is elfogadható.

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon  2024. Február 15. 
(A dokumentumok – szükség esetén – postai úton is beküldhetők.  Erről tájékoztatás a felvi.hu oldalon. )

Intézményi felvételi külön vizsga eljárási díja : 10.000 Ft / szakirány

A külön eljárási díj befizetésének határideje 2024. április 15.
A közlemény rovatban kérjük mindenféleképpen tüntesse fel a jelentkező nevét, és azt, hogy melyik szakirányra jelentkezik.

Bankszámlaszám: 10300002-13267508-00024901

IBAN szám:  HU64 10300002-13267508-00024901

SWIFT kód:  MKKB HU HB

A felvételi eljárás során befizetett külön eljárási díj összegéről a jelentkező befizetést igazoló számviteli bizonylatot kap. A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát, a választott szakirány megnevezését (pl.: TM néptáncművész), valamint a számlázási adatait (név és cím, cég esetén adószám) a szamlazas@mte.eu e-mail címre kell eljuttatni a befizetést követő 3 naptári napon belül.

A befizetést igazoló számviteli bizonylat kiállítását követően, annak utólagos módosítására nincs lehetőség.

A befizetett külön eljárási díj visszafizetésére az adatbekérő lapon felsorolt esetekben van lehetőség, a visszafizetési kérelem megalapozottságát igazolni kell. A visszatérítést kizárólag átutalással teljesíti az Egyetem, melyet a jelentkező az ITT található adatbekérő lap segítségével tud visszaigényelni.

Abban az esetben, ha a jelentkező érvényes, hitelesített jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolja magát és visszavonja jelentkezési kérelmét, a külön eljárási díj visszafizetésére nincs mód!

Megszakítás