Táncművész alapképzés

Klasszikus balett szakirány

Néptánc szakirány

Klasszikus balett szakirány

Táncművész klasszikus balett

A táncművész alapképzési szak klasszikus balett szakirány első évfolyamára jelentkezhetnek:

az Nftv. 101. § (3) bekezdése alapján a középiskolában folytatott tanulmányok alatt, az érettségi vizsgát megelőzően azok, akik

 1.     a MTE előkészítő képzésében utolsó előkészítő évfolyamot végzik,
 2.     a jelentkezéskor a köznevelésben legalább 10. évfolyamon folytatják tanulmányaikat és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak,

vagy érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében megszerzik és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak, ha a képzés indulásának évében nem töltik be a 20. életévüket.

A táncművész alapképzési szak klasszikus balett szakirány felvételi vizsgája szakmai gyakorlati vizsga. A klasszikus balett gyakorlati felvételi vizsga követelményei a Vaganova-metodika VI. évfolyam anyagának felelnek meg. Az irányított egyéni/csoportos gyakorlatok pontos tartalmi követelményeit az www.mte.eu honlapon a Felvételi2023 menüpontban teszi közzé az MTE.

A felvételi vizsga bizottsága a felvételizőt az irányított egyéni/csoportos gyakorlat során bemutatott gyakorlata alapján értékeli.

A klasszikus balett tréning során kötelező viselet:

lányok: harisnya, balettdressz (ujjatlan vagy rövid ujjú), gyakorló- és spicc cipő, konty.

fiúk: teljes balettdressz, vagy hosszú lábtrikó és testhez simuló trikó, gyakorlócipő.

 

Felvételi vizsga: 2023. Május 6.

 

Intézményi felvételi vizsga külön eljárási díja : 4.000 Ft

A külön eljárási díj befizetésének határideje 2023.04.28. A közlemény rovatban kérjük mindenféleképpen tüntesse fel a jelentkező nevét, és azt, hogy melyik szakirányra jelentkezik.

Bankszámlaszám: 10300002-13267508-00024901

IBAN szám:  HU64 10300002-13267508-00024901

SWIFT kód:  MKKB HU HB

A felvételi eljárás során befizetett külön eljárási díj összegéről a jelentkező befizetést igazoló számviteli bizonylatot kap. A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát, a választott szakirány megnevezését (pl.: TM klasszikus balett, magyar), valamint a számlázási adatait (név és cím, cég esetén adószám) a szamlazas@mte.eu e-mail címre kell eljuttatni a befizetést követő 3 naptári napon belül.

A befizetést igazoló számviteli bizonylat kiállítását követően, annak utólagos módosítására nincs lehetőség.

A befizetett külön eljárási díj visszafizetésére az adatbekérő lapon felsorolt esetekben van lehetőség, a visszafizetési kérelem megalapozottságát igazolni kell. A visszatérítést kizárólag átutalással teljesíti az Egyetem, melyet a jelentkező az ITT található adatbekérő lap segítségével tud visszaigényelni.

Abban az esetben, ha a jelentkező érvényes, hitelesített jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolja magát és visszavonja jelentkezési kérelmét, a külön eljárási díj visszafizetésére nincs mód!

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon  2023. február 15.
(A dokumentumok – szükség esetén – postai úton is beküldhetők.  Erről tájékoztatás a felvi.hu oldalon. )

Néptánc szakirány

Néptánc specializáció

Alkalmassági vizsgálat (megfelelt, nem felelt meg)

 •         testalkat (táncművész esztétikai elvárásainak való megfelelés: karcsú, arányos test, kidolgozott izomzat, szép tartás).
 •         fizikai adottságok (ízületek mozgásterjedelme, tágság, hajlékonyság, rugalmasság felmérése),
 •         ritmusérzék (megadott ritmussor visszatapsolása)
 •         muzikalitás (két versszakos népdal éneklése)

 

Gyakorlati vizsga

 1.   Klasszikus balett: a Vaganova módszer 1-3 évfolyamos tananyag alapos ismerete.
 2.   Moderntánc alapokban jártasság:
 •         limon
 •         graham
 •         európai modern
 •         jazz
 •         kontakt technikák
 1.   A vizsgáztató bizottság tagja által bemutatott gyakorlatok, gyakorlatsorok,

kombinációk lehető leghitelesebb megismétlése, valamint rögtönzés az alábbi táncanyagokból, melyet  vizsgabizottság határoz meg.

A klasszikus balett és moderntánc vizsgán megjelenés tréningruhában, lehetőség szerint balettcipőben. 

Néptánc:

 •         Sárközi ugrós, lassú és friss csárdás
 •         Rimóci lassú és friss csárdás, sarkantyús
 •         Rábaközi dus, lassú és friss csárdás, szili karéj
 •         Széki táncrend
 •         Szilágysági (fenthangsúlyos) csárdás, ugrálós, zsibai
 •         Szatmári verbunk, lassú és friss csárdás
 •         Nyugati palóc verbunk és lassú és friss csárdás
 •         Mezőségi (visai) lassú csárdás és szapora
 •         Székelyföldi alapok
 •         Méhkeréki aprózó
 •         eszköz használat készség szinten (üveg, bot)

 

A néptánc vizsgán megjelenés próbaruhában és karaktercipőben. A fiúknak csizma és félcipő vagy bakancs. 

Felvételi vizsga: 2023. Május 13. 

 

Intézményi felvételi vizsga külön eljárási díja : 4.000 Ft

A külön eljárási díj befizetésének határideje 2023.05.05. A közlemény rovatban kérjük mindenféleképpen tüntesse fel a jelentkező nevét, és azt, hogy melyik szakirányra jelentkezik.

Bankszámlaszám: 10300002-13267508-00024901

IBAN szám:  HU64 10300002-13267508-00024901

SWIFT kód:  MKKB HU HB

A felvételi eljárás során befizetett külön eljárási díj összegéről a jelentkező befizetést igazoló számviteli bizonylatot kap. A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát, a választott szakirány megnevezését (pl.: TM néptánc), valamint a számlázási adatait (név és cím, cég esetén adószám) a szamlazas@mte.eu e-mail címre kell eljuttatni a befizetést követő 3 naptári napon belül.

A befizetést igazoló számviteli bizonylat kiállítását követően, annak utólagos módosítására nincs lehetőség.

A befizetett külön eljárási díj visszafizetésére az adatbekérő lapon felsorolt esetekben van lehetőség, a visszafizetési kérelem megalapozottságát igazolni kell. A visszatérítést kizárólag átutalással teljesíti az Egyetem, melyet a jelentkező az ITT található adatbekérő lap segítségével tud visszaigényelni.

Abban az esetben, ha a jelentkező érvényes, hitelesített jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolja magát és visszavonja jelentkezési kérelmét, a külön eljárási díj visszafizetésére nincs mód!

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon  2023. február 15.
(A dokumentumok – szükség esetén – postai úton is beküldhetők.  Erről tájékoztatás a felvi.hu oldalon. )