Skip to main content

A Magyar Táncművészeti Egyetem 

Stresszkezelés és kiégésprevenció az előadóművészetben  

szakirányú továbbképzési szakot indít

a 2024/2025-ös akadémiai évben 

 

A képzés célja, hogy az előadóművészet területén jártas és az előadóművészeti területen tanító szakemberek elméleti és tapasztalati tudást szerezzenek a stresszkezelés és kiégés prevenció témáiban. A képzés eredményeként az előadóművészek és pedagógusok képesek lesznek felismerni a kiégés tüneteit és lehetséges kezelési módjait. A tréninggyakorlatokra épülő képzés során saját élményre tesznek szert különböző stresszkezelési technikákban, ezáltal képessé válnak az előadóművészek életében jelentkező fokozott stresszhelyzetek személyes, csoportos helyzetekben történő kezelésére a mentális egészség megőrzése, a személyes egészségről való öngondoskodás érdekében.   

Ennek érdekében a kiégés és prevenciójával kapcsolatos elméleti tudás mellett olyan technikákat is elsajátítanak a résztvevők, melyek alkalmasak a kiégés megelőzésére és kezelésére: autogén tréning, mindfulness technikák, imaginatív- és pszichodramatikus technikák, asszertív kommunikáció, művészetpedagógiai módszerek.  

A képzés olyan tréning foglalkozásokra épül, melyek során a technikák saját élmény keretében sajátíthatóak el.  

Képzési idő: 2 félév (60 kredit) 

Munkarend: levelező 

A képzésre azok jelentkezhetnek, akik az alábbi végzettségek valamelyikével rendelkeznek:  

 1. Művészet képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség; vagy
 2. pedagógusképzés képzési területen szerzett végzettség és szakképzettség
 3. az alábbi egyetemi szintű szakok valamelyikén szerzett végzettség és szakképzettség: mentálhigiénés szakember, szociális munkás, mediátor
 4. hitéleti képzési területen szerzett oklevél

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Stresszkezelési és kiégésprevenciós előadóművészeti szakember 

A képzés díja: 270.000 Ft/félév 

Felvételi: motivációs beszélgetés június második felében 

A képzés helye: Magyar Táncművészeti Egyetem, 1145 Budapest, Amerikai út 96., D épület  

A képzés ideje: az órák szeptember 3. hetében indulnak és szerdánként lesznek. 

Szakfelelős: Dr. Gaál-Wéber Ildikó egyetemi adjunktus, operaénekes, pszichológus 

További információ: 

Salát Magdolna tanulmányi igazgató 

E-mail: salat.magdolna@mte.eu 

Jelentkezés: 

 • Határideje: 2024. június 15. 
 • Jelentkezési felület az ALÁBBI oldalon. 
 • A jelentkezés díja: 9.000 Ft, melyet az alábbiak szerint lehet teljesíteni:
  • A külön eljárási díj befizetésének határideje 2024. június 15.
   A közlemény rovatban kérjük mindenféleképpen tüntesse fel a jelentkező nevét, és azt, hogy melyik képzésre jelentkezik. 
  • Bankszámlaszám: 10300002-13267508-00024901 
  • IBAN szám:  HU64 10300002-13267508-00024901 
  • SWIFT kód:  MKKB HU HB 
  • A felvételi eljárás során befizetett külön eljárási díj összegéről a jelentkező befizetést igazoló számviteli bizonylatot kap. A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát, a választott szakirány megnevezését (pl.: stresszkezelés szakirányú képzés), valamint a számlázási adatait (név és cím, cég esetén adószám) a szamlazas@mte.eu e-mail címre kell eljuttatni a befizetést követő 3 naptári napon belül. 
  • A befizetést igazoló számviteli bizonylat kiállítását követően, annak utólagos módosítására nincs lehetőség. 
  • A befizetett külön eljárási díj visszafizetésére az adatbekérő lapon felsorolt esetekben van lehetőség, a visszafizetési kérelem megalapozottságát igazolni kell. A visszatérítést kizárólag átutalással teljesíti az Egyetem, melyet a jelentkező az ITT található adatbekérő lap segítségével tud visszaigényelni. 
  • Abban az esetben, ha a jelentkező érvényes, hitelesített jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolja magát és visszavonja jelentkezési kérelmét, a külön eljárási díj visszafizetésére nincs mód! 

 

 

 

Megszakítás