Skip to main content

Klasszikus balettművész mesterképzés

2021.12.06.

A szakra azok jelentkezhetnek akik:
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint balettművész szakon, illetve a 2005. évi LXXXIX. törvény, vagy a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény szerint táncművész alapképzési szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá
a jelentkezés évében (és előreláthatólag a mestertanulmányok idején) aktív balettművészi tevékenységet folytatnak, melyet regisztrált előadóművészeti szervezettől származó együttesvezetői igazolással támasztanak alá.

A klasszikus balettművész mesterszak felvételi vizsgája gyakorlati jellegű szakmai vizsga, melynek részei: a Vaganova-rendszer szerinti teljes tananyagot
felölelő balett és emelés gyakorlat; művészi igényű, szólisztikus feladatot is tartalmazó balettrészletének bemutatása; és szakmai elbeszélgetés.

A balett- és emelésgyakorlat vizsgarész alól a klasszikus balettművész főiskolai szak, illetve a táncművész szak (klasszikus balett szakirány/specializáció)
felsőoktatási alapképzési szak képesítő vizsgájának jeles (5) szintű teljesítése esetén a jelentkező felmenthető.

A vizsga balettrészletének bemutatása tekintetében a felvételi vizsgát megelőző két szezonban készített, a jelentkezőt jól azonosíthatóan bemutató előadás,
verseny stb. videó/DVD felvétele is elfogadható.

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon  2022. Február 15. 
(A dokumentumok – szükség esetén – postai úton is beküldhetők.  Erről tájékoztatás a felvi.hu oldalon. )

Intézményi felvételi vizsga eljárási díja : 4.000 Ft
Befizetéshez számlaszám: MKB Bank Nyrt10300002-13267508-00024901 Közleménybe kérem beleírni: Jelentkező neve és “Felvételi”!

Megszakítás