Skip to main content

Néptáncművész mesterképzés

Néptáncművész

2021.12.06.

A mesterszakra azok jelentkezhetnek akik:
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti néptánc-színházi táncművész szakon, illetve a 2005. évi LXXXIX. törvény vagy a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerint táncművész alapképzési szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá
a jelentkezés évében (és előreláthatólag a mestertanulmányok idején) aktív táncos tevékenységet folytatnak, melyet regisztrált előadó-művészeti
szervezettől származó együttes-vezetői igazolással támasztanak alá.

A néptáncművész mesterszak felvételi vizsgája gyakorlati jellegű szakmai vizsga, melynek részei: a magyar néptánc területén szerzett sokirányú és alapos
jártasságot igazoló táncsorozat és lépéskombinációk bemutatása; művészi igényű, szólisztikus feladatot is tartalmazó néptánc-koreográfia részletének
bemutatása; szakmai elbeszélgetés.

A táncsorozat és lépéskombinációk bemutatása vizsgarész alól a néptánc-színházi tánc főiskolai szak, illetve a táncművész szak (néptánc
szakirány/specializáció) felsőoktatási alapképzési szak képesítő vizsgájának jeles (5) szintű teljesítése esetén a jelentkező felmenthető.
A vizsga néptánc-koreográfia részletének bemutatása tekintetében a felvételi vizsgát megelőző két szezonban készített, a jelentkezőt jól azonosíthatóan
bemutató előadás, verseny stb. videó/DVD felvétele is elfogadható.

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon  2022. Február 15. 
(A dokumentumok – szükség esetén – postai úton is beküldhetők.  Erről tájékoztatás a felvi.hu oldalon. )

Intézményi felvételi vizsga eljárási díja : 4.000 Ft
Befizetéshez számlaszám: MKB Bank Nyrt10300002-13267508-00024901 Közleménybe kérem beleírni: Jelentkező neve és “Felvételi”!

Megszakítás