Skip to main content
Hírek

Tájékoztatás nyelvi követelmények teljesítése alól mentesítettek oklevelének kiadásáról

By 2020.10.02.október 16th, 2020No Comments

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 6.§ alapján “aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.”

Az MTE 2020. április – szeptember között 565 db oklevelet állított ki a jogszabály alapján oklevelükért jelentkező korábbi hallgatók részére.

A MTE az oklevél kiállítását megelőzően a kiállítás további feltételeit megvizsgálja és az oklevelet kizárólag akkor állítja ki, ha volt hallgató a tanulmányi kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett és 2020. augusztus 31. napjáig sikeres záróvizsgát tett.

Az irattárban fellelhető dokumentumok alapján nem jelentkezett az MTE-n okleveléért számos hallgató, aki a 2006/2007. tanév I. félévét megelőzően kezdte meg tanulmányait a Magyar Táncművészeti Főiskolán.

Részükre kiállítandó oklevelekkel kapcsolatban az alábbi rendelkezések irányadók:

 1. Az oklevél kiállítást az arra jogosult volt hallgató kezdeményezheti, az alábbi kérdőív kérelem kitöltésével:

Kérelem

 1. Az oklevél kiállítására vonatkozó kérelmet valamennyi volt hallgató folyamatosan nyújthatja be. Az oklevél kiállítható a kérelemben foglalt adatokkal, ha a kiállítás egyéb feltételei is biztosítottak.
 2. Az oklevél kiállításának ideje a kérelem benyújtásától számított 30 nap, amely alapos indokkal szükség esetén meghosszabbítható. Alapos indoknak minősül, ha az oklevél kiállítása a MTE kívüli ok miatt akadályozott. Az oklevél kiállítási idejének meghosszabbításáról a volt hallgató a kérelemben megadott elérhetőségein kap tájékoztatást.

A MTE az oklevél átadás-átvételére vonatkozó rendelkezéseket az alábbiak szerint állapítja meg.

 1. Az oklevél személyesenvagy meghatalmazott képviselő útján vehető át. A személyes átvétel esetén a benyújtott kérelem szerinti, személyazonosításra alkalmas okmány (személyigazolvány, útlevél, vezetői engedély) bemutatása kötelező. A meghatalmazott útján történő átvétel esetén a meghatalmazás egy eredeti példányát az MTE Tanulmányi Osztálya részére át kell adni. A meghatalmazott képviselő személyazonosságát az átvételkor ellenőrizni kell, amely során az átadó személyazonosításra alkalmas okmány bemutatását kéri. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oklevél átvételéhez személyazonosításra alkalmas okmányt hozzanak magukkal!
 2. Az oklevél átadására-átvételére kizárólag előre egyeztetett időpontban van lehetőség. Kérjük az egyeztetett időpont feltétlen betartását! Az időpont módosítására az átvétel napját megelőző munkanap 12:00 óráig van lehetőség.
 3. Az oklevél átadására-átvételére minden esetben a MTE „D” épülethez kötődő, valamely erre a célra kijelölt és megfelelően kialakított helyszínen, amelyről az időpont egyeztetés során tájékoztatást kap a hallgató/volt hallgató.
 4. Az oklevél átadása-átvétele során az alábbi járványügyi intézkedések betartása kötelező:
  1. az átadás-átvétel időpontját az Egyetem munkatársai úgy szervezik meg, hogy lehetőség szerint az oklevelet átvevő volt hallgatók egymással ne találkozzanak; amennyiben az átvevő hallgatók magas számára vagy egyéb körülményekre tekintettel ez nem lehetséges, úgy – a b) pontban foglaltak alkalmazása mellett – az oklevelet átvevő volt hallgatók egymástól kötelesek legalább két méter és az átvétel helyétől és az oklevél átvevőjétől legalább öt méter távolságot tartani
  2. az Egyetem épületébe belépni kizárólag szájmaszkban és gumikesztyűben lehetséges;
  3. az Egyetem épületében egy időben legfeljebb egy volt hallgató tartózkodhat;
  4. az Egyetem épületébe történő belépéskor a kihelyezett fertőtlenítőszer használata kötelező, amellyel a belépő személy köteles a kezét fertőtleníteni;
  5. ;az oklevél átadója és átvevője az átadás-átvétel során közvetlenül nem érintkezhet, közöttük legalább két méter távolságnak, vagy a megfelelő kommunikációt lehetővé tevő üvegfalnak kell lenni;
  6. a meghatalmazott útján történő átvétel esetén a meghatalmazás egy eredeti példányát az átvevő képviselő – az átadó által történt ellenőrzést követően – köteles leadni, amelyet az e célból kijelölt dobozban helyez el;
  7. a járványügyi intézkedések és a fegyelmezett magatartás maradéktalan betartása minden folyamatban részt vevő elemi érdeke; az ismertetett intézkedések be nem tartása esetén az ügyintéző felszólítja a volt hallgatót a megfelelő magatartás tanúsítására, majd ismételten történő felszólítást követően felszólítja az Egyetem épületéből való távozásra.

Tájékoztatom Önöket, hogy az oklevél kiállításának számos egyéb követelménye és feltétele van, amelyek megléte nem minden esetben a MTE munkatársainak jóhiszeműségén múlnak, s ezeket tovább nehezítik a veszélyhelyzetre tekintettel meghozott járványügyi intézkedések, amelyek fenntartása indokolt és szükséges. A MTE munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy az oklevelek kiállításra kerüljenek. Mindazonáltal tájékoztatom Önöket, hogy a kialakult veszélyhelyzet és az egyéb az oklevél kiállítását befolyásoló tényezők alakulásától, változásától függően az oklevél kiállításának jelen tájékoztató szerinti menete változhat, időben elhúzódhat.

Az esetleges változásokról, kapcsolódó információkról az MTE ismert kommunikációs csatornáin (www.mte.eu honlapon, facebookon) folyamatos tájékoztatást adok. közleményt teszünk közzé.

Köszönöm türelmüket és megértésüket!

Budapest, 2020. október 1.

Dr. Bolvári-Takács Gábor

egyetemi tanár, rektor

Megszakítás