Skip to main content

A Magyar Táncművészeti Főiskola Elméleti Tanszéke, Pedagógiai és Pszichológiai Tanszéke, valamint Tánctudományi Kutatóközpontja 2011. november 11-12-én Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban címmel rendezte meg a főiskola III. Nemzetközi Tánctudományi Konferenciáját, amelyen nyolc szekcióban 43 előadás hangzott el. Ezek többségét tartalmazza Táncművészet és tudomány sorozatunk ötödik kötete, bemutatva a főiskola oktatóinak, illetve a tánctudomány/táncpedagógia és határterületei művelőinek elméleti és gyakorlati irányultságú érdeklődési körét és kutatási eredményeit.

A konferenciakötet letölthető itt.

Megszakítás