Dr. Lanszki Anita

Beosztás
egyetemi docens
Befoglaló intézet / tanszék
Infó
E-mail cím
Telefonszám
Fogadóórák

előzetes egyeztetés alapján

Tanulmányok

Eszterházy Károly Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola / PhD Elektronikus Tanulási Környezetek Alprogram, 2014-2018

ELTE BTK, Esztétika / MA, 1997-2003

ELTE BTK, Skandinavisztika (dán nyelv és irodalom) / MA, 1997-2002

ELTE BTK, Német nyelvtanár / BA, 1998-2002

ELTE BTK, Mozgóképkultúra és Médiaismeret szakos tanár / MA, 2013-2015

Nyelvismeret

Német, C1

Dán, C1

Angol, B2

Pályafutás

2018. júniustól - Magyar Táncművészeti Egyetem/ Egyetemi adjunktus

2012. szeptember - 2018. május - Magyar Táncművészeti Egyetem/ Egyetemi tanársegéd

2001. szeptember - 2013. augusztus - Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnázium/ Gimnáziumi tanár (német nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret)

2016. január- 2017. június - Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar/ Modern eszközök a pedagógiában és Korszerű tanári mesterség c. kurzusok) - óraadó

2016. szeptember- 2016. december - Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Elméleti Intézet/ Bevezetés a neveléstudományba c. kurzus - óraadó

Tudományos fokozat

PhD, Neveléstudomány

Betöltött munkakörök

2018. október- Egyetemi docens

2018. június - 2018. október - Egyetemi adjunktus

2012. szeptember - 2018. május - Egyetemi tanársegéd

 

 

Vezetői megbízások

2018. augusztus 16-tól - tanszékvezető, MTE, Koreográfus és Táncpedagógus-képző Intézet, Pedagógia és Pszichológia Tanszék

Oktatott tárgyak

médiaismeret

kommunikáció

kutatásmódszertan

zenés-táncos műfajok

tánc és film

szakdolgozat előkészítő szeminárium

Kutatási tevékenység

Szakértői, szerzői közreműködés

2017. január - 2017. július - Komplex Alapprogram/ Digitális alprogram/EKE          

2016-2017 - Platform-művészet/Részvételi Művészeti Program/ Parforum

2015 - „Képekben, kockákban mondjuk el...”/ EMMI, HDKE, Yad Vashem Intézet

2015 - „IKT a tudás és tanulás világában – humán teljesítménytechnológiai (Human Performance Technology) kutatások és képzésfejlesztés”/ EKE

2015 - „Digitális átállás az oktatásban”/ EKE

 

MOOC

2018. tavasz - Pannon Egyetem/ Digitális oktatási kultúra fejlesztése I.

2017. január-2017. február - Eszterházy Károly Egyetem, Virtuális Egyetem Platform/ Digitális történetmesélés – intenzív online kurzus pedagógusoknak