Felsőfokú előkészítő szakmai képzések

Klasszikus balett szakirány

Néptánc szakirány 

Klasszikus balett szakirány

Felvételi dátuma: 2024. január 13. ( szombat )

A jelentkezési határidő: 2024. január 8 ( hétfő )

Kérjük a jelentkezési lapot kitöltve, a gonczi.renata@mte.eu email címre küldjék vissza.

Tájékoztató: 2023-24_Balett_felveteli

A vizsganap kezdetéről és további vizsgával kapcsolatos tudnivalókról a jelentkezési lapon, kapcsolattartásra megadott e-mail címén  minden jelentkező tájékoztatást kap.

Kérjük a jelentkezési lapot kitöltve, a gonczi.renata@mte.eu email címre küldjék vissza.

Az intézményi felvételi vizsga eljárási díja : 4.000 Ft

Az eljárási díj befizetésének határideje a jelentkezési határidő, vagyis

2024.01.12. A közlemény rovatban kérjük mindenféleképpen tüntesse fel a jelentkező nevét, és azt, hogy mire jelentkezik (pl.: előkészítő szakmai képzés KB).

Bankszámlaszám: 10300002-13267508-00024901

IBAN szám:  HU64 10300002-13267508-00024901

SWIFT kód:  MKKB HU HB

A felvételi eljárás során befizetett eljárási díj összegéről a jelentkező befizetést igazoló számviteli bizonylatot kap. A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát, a választott szakirány megnevezését (pl.: Előkészítő szakmai képzés, klasszikus balett), valamint a számlázási adatait (név és cím, cég esetén adószám) a szamlazas@mte.eu e-mail címre kell eljuttatni a befizetést követő 3 naptári napon belül.

A befizetést igazoló számviteli bizonylat kiállítását követően, annak utólagos módosítására nincs lehetőség.

A befizetett eljárási díj visszafizetésére az adatbekérő lapon felsorolt esetekben van lehetőség, a visszafizetési kérelem indokoltságát az Egyetem megvizsgálja. A visszatérítést kizárólag átutalással teljesíti az Egyetem, melyet a jelentkező az ITT található adatbekérő lap segítségével tud visszaigényelni.

Abban az esetben, ha a jelentkező érvényes jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolja magát és visszavonja jelentkezési kérelmét, az eljárási díj visszafizetésére nincs mód!

Nézze meg tájékoztató kisfilmünket!

Írásos tájékoztatónkat  itt találja meg.

A jelentkezési lapot itt töltheti le.

Néptánc szakirány

Felvételi dátuma: 2024. január 13. ( szombat )

A jelentkezési határidő: 2024. január 08. ( hétfő)

Kérjük a jelentkezési lapot kitöltve, a gonczi.renata@mte.eu email címre küldjék vissza.

Tájékoztató:

A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM FELVÉTELT HIRDET

A 2024/2025-ÖS TANÉVRE FELSŐFOKÚ TÁNCMŰVÉSZ KÉPZÉS

ELŐKÉSZÍTŐJÉRE

néptáncművész szakirányon

 

A néptáncművész előkészítő képzés a hivatásos

táncművész pályára készít fel és heti 6 nap szakmai

gyakorlati képzést foglal magába. A képzés során

a növendékek/hallgatók a néptánc és a klasszikus balett mellett

tanulnak alapvető modern technikákat, színészi

játékot, valamint fellépnek különböző célú és profilú

előadásokban.

A képzés teljes időtartama öt év, melynek első két

éve előképző, melyet – sikeres felvételi vizsga esetén

– három év felsőoktatási alapképzés (ún. „bachelor”

képzés) követ, ami BA-oklevéllel zárul.

A növendékek a szakmai képzéssel párhuzamosan az

egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziumában végzik nyolc

osztályos gimnáziumi tanulmányaikat. Igény esetén a

növendékek számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

(A gimnázium és a kollégium is a Columbus utcai

campus-on helyezkedik el.)

 

JELENTKEZÉS A FELVÉTELI VIZSGÁRA

A jelentkezés írásban történik.

A jelentkezési lap letölthető: www.mte.eu

A jelentkezésnek tartalmaznia kell a tanuló

▪ nevét, születési dátumát,

▪ jelen tanévben az általános iskola mely osztályát

végzi

▪ tanulmányi eredményét (a megelőző tanévi

bizonyítvány másolata),

▪ értesítési e-mail címet!

▪ egész alakos fotót a honlapon feltüntetett minta szerint

 

A jelentkezők tájékoztatása a vizsgaszervezés során

kizárólag e-mailben történik! A jelentkezési lapon

olyan e-mail címet kell megadni, amelyet a jelentkező

törvényes képviselője aktívan használ és folyamatosan

figyelemmel kísér!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2024. JANUÁR 8. HÉTFŐ

Postacím: Magyar Táncművészeti Egyetem

Tanulmányi Osztály

1592 Budapest Zugló 1., Pf. 472.

E-mail: gonczi.renata@mte.eu

A táncszakmai felvételi eljárás díja 4000 Ft, amelyet

kérünk átutalni az alábbi számlára:

Magyar Táncművészeti Egyetem

10032000-01493263-00000000

Közl.: a jelentkező neve & néptánc felvételi díj

A vidékről érkező jelentkezők a felvételi vizsgával

kapcsolatos utazás és fővárosi tartózkodás költségeit

maguk fedezik.

 

FELVÉTELI VIZSGA: 2024. JANUÁR 13. SZOMBAT

A pontos időbeosztásról minden jelentkező személyre

szóló tájékoztatást kap.

A néptánc szakirány alkalmassági felvételi vizsga

tartalmi elemei:

▪ I. (alkalmassági) forduló: alkati adottságok (arányos

test, tartás) vizsgálata,

▪ II. (alkalmassági) forduló: fizikai képességek

(tágság, hajlékonyság, rugalmasság, ritmusérzék)

kontaktussal járó vizsgálata, balettmester közreműködésével,

▪ III. (szakmai gyakorlat) forduló: mozgásfelfogó-képesség,

koordinációs-készség, művészi hajlam

∙ klasszikus balett alapgyakorlatok,

∙ modern- és kortárstánc gyakorlatsorok,

∙ ritmus, koordinációs és néptánc gyakorlatok,

∙ improvizáció megadott irányelvek alapján,

∙ kommunikációs és társas kompetenciák felmérése

az MTE Nádasi Ferenc Gimnázium és Kollégium

pedagógusa által.

A felvételi vizsga célja a megfelelő testalkatú, táncos

adottságokkal és művészi készséggel rendelkező

tanulók kiválogatása. A bizottság nem vár el előképzettséget

vagy táncprodukciót, hanem adottságokat és

képességeket vizsgál.

Felvilágosítás a táncművész szakkal kapcsolatban

Gönczi Renáta tanulmányi előadótól kérhető

telefonon: +36 1 273 3449 vagy +36 20 383 5761 vagy e-mailben.

 

A vizsganap kezdetéről és további vizsgával kapcsolatos tudnivalókról a jelentkezési lapon, kapcsolattartásra megadott e-mail címén  minden jelentkező tájékoztatást kap.

Kérjük a jelentkezési lapot kitölve, a gonczi.renata@mte.eu email címre küldjék vissza.

Az intézményi felvételi vizsga eljárási díja : 4.000 Ft

Az eljárási díj befizetésének határideje a jelentkezési határidő, vagyis 2024.01.08. A közlemény rovatban kérjük mindenféleképpen tüntesse fel a jelentkező nevét, és azt, hogy mire jelentkezik (pl.: előkészítő szakmai képzés NT).

Bankszámlaszám: 10300002-13267508-00024901

IBAN szám:  HU64 10300002-13267508-00024901

SWIFT kód:  MKKB HU HB

A felvételi eljárás során befizetett eljárási díj összegéről a jelentkező befizetést igazoló számviteli bizonylatot kap. A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát, a választott szakirány megnevezését (pl.: Előkészítő szakmai képzés, moderntánc/színházi tánc), valamint a számlázási adatait (név és cím, cég esetén adószám) a szamlazas@mte.eu e-mail címre kell eljuttatni a befizetést követő 3 naptári napon belül.

A befizetést igazoló számviteli bizonylat kiállítását követően, annak utólagos módosítására nincs lehetőség.

A befizetett eljárási díj visszafizetésére az adatbekérő lapon felsorolt esetekben van lehetőség, a visszafizetési kérelem indokoltságát az Egyetem megvizsgálja. A visszatérítést kizárólag átutalással teljesíti az Egyetem, melyet a jelentkező az ITT található adatbekérő lap segítségével tud visszaigényelni.

Abban az esetben, ha a jelentkező érvényes jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolja magát és visszavonja jelentkezési kérelmét, az eljárási díj visszafizetésére nincs mód!

Nézze meg tájékoztató kisfilm !

Írásos tájékoztatónkat  itt találja meg.

A jelentkezési lapot néptánc jelentkezési lap töltheti le.