Skip to main content

Klasszikus balettművész mesterképzés

Érdeklődni a felveteli@mte.eu email címen lehet. 

A szakra azok jelentkezhetnek akik:
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint balettművész szakon, illetve a 2005. évi LXXXIX. törvény, vagy a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény szerint táncművész alapképzési szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá
a jelentkezés évében (és előreláthatólag a mestertanulmányok idején) aktív balettművészi tevékenységet folytatnak, melyet regisztrált előadóművészeti szervezettől származó együttesvezetői igazolással támasztanak alá.

A klasszikus balettművész mesterszak felvételi vizsgája gyakorlati jellegű szakmai vizsga, melynek részei: a Vaganova-rendszer szerinti teljes tananyagot
felölelő balett és emelés gyakorlat; művészi igényű, szólisztikus feladatot is tartalmazó balettrészletének bemutatása; és szakmai elbeszélgetés.

A balett- és emelésgyakorlat vizsgarész alól a klasszikus balettművész főiskolai szak, illetve a táncművész szak (klasszikus balett szakirány/specializáció)
felsőoktatási alapképzési szak képesítő vizsgájának jeles (5) szintű teljesítése esetén a jelentkező felmenthető.

A vizsga balettrészletének bemutatása tekintetében a felvételi vizsgát megelőző két szezonban készített, a jelentkezőt jól azonosíthatóan bemutató előadás,
verseny stb. videó/DVD felvétele is elfogadható.

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon  2024. Február 15. 
(A dokumentumok – szükség esetén – postai úton is beküldhetők.  Erről tájékoztatás a felvi.hu oldalon. )

Intézményi felvételi vizsga külön eljárási díja : 10.000 Ft / szakirány

A külön eljárási díj befizetésének határideje 2024. április 15.

A közlemény rovatban kérjük mindenféleképpen tüntesse fel a jelentkező nevét, és azt, hogy melyik szakirányra jelentkezik.

Bankszámlaszám: 10300002-13267508-00024901

IBAN szám:  HU64 10300002-13267508-00024901

SWIFT kód:  MKKB HU HB

A felvételi eljárás során befizetett külön eljárási díj összegéről a jelentkező befizetést igazoló számviteli bizonylatot kap. A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát, a választott szakirány megnevezését (pl.: TM klasszikus balettművész), valamint a számlázási adatait (név és cím, cég esetén adószám) a szamlazas@mte.eu e-mail címre kell eljuttatni a befizetést követő 3 naptári napon belül.

A befizetést igazoló számviteli bizonylat kiállítását követően, annak utólagos módosítására nincs lehetőség.

A befizetett külön eljárási díj visszafizetésére az adatbekérő lapon felsorolt esetekben van lehetőség, a visszafizetési kérelem megalapozottságát igazolni kell. A visszatérítést kizárólag átutalással teljesíti az Egyetem, melyet a jelentkező az ITT található adatbekérő lap segítségével tud visszaigényelni.

Abban az esetben, ha a jelentkező érvényes, hitelesített jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolja magát és visszavonja jelentkezési kérelmét, a külön eljárási díj visszafizetésére nincs mód!

Megszakítás