Skip to main content
EgyetemHírekKiemeltUncategorized @hu

Dr. Lanszki Anita a drezdai Palucca Főiskolán járt

By 2023.08.25.No Comments

Dr. Lanszki Anita, a Magyar Táncművészeti Egyetem docense, a Pedagógia és Pszichológia Tanszék, valamint a Tánctudományi Kutatóközpont vezetőjeként a két szervzeti egység képviseletében egy hetet töltött augusztus 8-tól 15-éig a drezdai Palucca Főiskolán, ahol a tanárképzés elméleti óráin részt vett, illetve tanulmányozta az intézmény BA- és MA-képzéseinek felépítését és kimeneti követelményeit, különös tekintettel a szakdolgozati és záróvizsga követelményekre.

Drezdában minden felsőfokú képzés nyelve angol és a képzési programok nemzetköziek, ez azt jelenti, hogy a világ minden tájáról érkeznek hallgatók. Eltérően az MTE-től, a Palucca Főiskola tanárszakára évfolyamonként csak 15-16 hallgatót vesznek fel klasszikus balett és moderntánc szakirányra együtt.
A kurzusok tematikái hasonlóak a Magyar Táncművészeti Egyeteméhez, elsősorban elméleti, főleg pedagógiai, azon belül szakmódszertani és didaktikai, pszichológiai fókuszúak.

Dr. Lanszki Anita az elméleti órák közül Michael Rissmann, Jason Beechey rektorral együtt a Palucca főiskola tanárképzésért felelős munkatársának kurzusára látogatott elsőként. A didaktika kurzus gyakorlatorientált, az elméleti alapok megtanulása után a tánc termi praxist veszik alapul. Emellett Anja Cenento óráján is részt vett a tanszékvezetőasszony, továbbá Ms. Lewis úgynevezett Voice Coaching órájára is ellátogatott, ahol a hallgatók elsajátíthatták a helyes tanári artikuláció, hangképzés és nonverbális kommunikáció alapjait.

A Palucca és az MTE szakdolgozatai között több eltérés is megfigyelhető. A Palucca Főiskolában a tanulmányokat gyakorlati és írott munka zár, amelyeket a záróvizsgán kell megvédeni. Saját kutatás helyett az összes olyan művészi inspirációt és művészetelméleti, pedagógiai, pszichológiai ismeretet illesztenek a szakdolgozatukba, amely tanulmányaik alatt hatott rájuk.

Dr. Lanszki Anita beszámolójából kiderült, a drezdai főiskola könyvtára hasonló jegyeket hordoz, mint a Magyar Táncművészeti Egyetem könyvtára, mégis fellelhetőek különbségek. A Palucca Főiskola könyvtára kizárólag egyetemi könyvtárként működik, a tankönyvek menedzselésének kérdése pedig a Paluccában működő középiskola feladata. A könyvtáros személyzet minden erejével azon dolgozik, hogy a szakdolgozók rendelkezésére álljon, a rengeteg könyvet tematikusan rendszerezze, továbbá a selejtezést és technikai jelentéseket is folyamatosan adminisztrálja. Érdekesség, hogy a szakdolgozatok még a védés évében felkerülnek a levéltár Augias-rendszerébe, ahol kereshetővé válnak a hallgatók számára. Érdeklődés esetén pedig a levéltáros betekintést enged a szakdolgozatba. Emellett a könyvtár különlegessége, hogy a Főiskola levéltára őrzi Palucca halotti maszkját, híres utazóbőröndjét és ruhatárának egy részét is.

Az MTE oktatója szerint lehetővé válhat akár egy együttműködés is kutatási és elméleti oktatási területen, elárulta, Jason Beechey rektor úr kifejezte nyitottságát és támogatását a két intézmény közti kutatási együttműködéssel kapcsolatban és remélhetőleg oktatói mobilitás is meg tud majd valósulni a jövőben.

Megszakítás