Skip to main content
Digitális oktatásGimnázium, kollégiumHírekKönyvtár

Tájékoztatás az oklevelek kiállításának és átadásának rendjéről

By 2020.04.20.január 30th, 2022No Comments

Tisztelt jelenlegi és volt hallgatóink!

A Magyar Táncművészeti Egyetem (továbbiakban: MTE) az alábbi tájékoztatást nyújtja azon jelenlegi és volt hallgatói (Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatói) részére, akik a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 6.§ alapján az előírt nyelvvizsga követelmények teljesítése alól mentesülnek.

Kérem, az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassák el és kérem a benne foglaltak maradéktalan betartását.

Tájékoztatom Önöket, hogy a hivatkozott kormányrendelet 6.§-a alapján “aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.”

A MTE az oklevél kiállítását megelőzően a kiállítás további feltételeit megvizsgálja és az oklevelet kizárólag akkor állítja ki, ha a hallgató, illetve a volt hallgató a tanulmányi kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett és legkésőbb 2020. augusztus 31. napjáig sikeres záróvizsgát tesz.

Az MTE az oklevelek kiállításának menetét az Oktatási Hivatal ajánlásának figyelembe vételével az alábbiakban határozza meg.

Az oklevelek kiállítására három körben kerül sor, az alábbiak szerint:

 1. Az oklevelek kiállítására első körben 2020. április 20. napjától kerül sor.

Az oklevelet azon volt hallgatóknak állítja ki az MTE, akik a folyamatban lévő felsőoktatási felvételi eljárásban jelentkeztek az MTE táncpedagógus mesterszak valamely szakirányára és az eredményes felvételihez az oklevél másolatát be kell nyújtaniuk.

 1. Az oklevelek kiállítására második körben 2020. április 27 napjától kerül sor.

Az oklevelet azon volt hallgatóknak állítja ki az MTE, akik a 2006/2007. tanév I. félévét követően kezdték meg tanulmányaikat a Magyar Táncművészeti Főiskolán.

 1. Az oklevelek kiállítására harmadik körben június 20. napjától kerül sor.

Az oklevelet azon volt hallgatóknak állítja ki az MTE, akik a 2006/2007. tanév I. félévét megelőzően kezdték meg tanulmányaikat a Magyar Táncművészeti Főiskolán.

Ettől eltérően minden egyéb jogosulthoz képes prioritásként kezeljük a 2019/2020. tanév végzős BA és MA hallgatóit, az eredményes záróvizsgákat követően.

Az oklevél kiállítás besorolásánál döntő szempont a képzés megkezdésének ideje és nem a tanulmányok befejezésének ideje vagy a sikeres záróvizsga napja.

Az oklevelek kiállítására vonatkozó közös rendelkezések:

 1. Az oklevél kiállítást az arra jogosult volt hallgató kezdeményezheti, az alábbi kérdőív kérelem kitöltésével:
 2. Kérelem
 3. Az oklevél kiállítására vonatkozó kérelmet valamennyi volt hallgató 2020. április 27. napjától nyújthatja be, de az oklevél kiállítására főszabály szerint csak a fent megjelölt időponttól kezdve kerül sor, kivéve, ha a benyújtott kérelmek alacsony száma miatt az oklevél kiállítható és a kiállítás egyéb feltételei is biztosítottak. Amennyiben a második körbe tartozó oklevelek kiállítása 2020. június 20. napját megelőzően nem lehetséges, úgy az oklevél kiállítására 2020. június 20. napjától kezdődően kerül sor.
 4. Az oklevél kiállításának ideje a kérelem benyújtásától számított 30 nap, amely alapos indokkal szükség esetén meghosszabbítható. Alapos indoknak minősül, ha az oklevél kiállítása a MTE kívüli ok miatt akadályozott. Az oklevél kiállítási idejének meghosszabbításáról a volt hallgatót tájékoztatni kell.

A MTE az oklevél átadás-átvételére vonatkozó rendelkezéseket az alábbiak szerint állapítja meg.

 1. Az oklevél személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján vehető át. A személyes átvétel esetén a benyújtott kérelem szerinti, személyazonosításra alkalmas okmány (személyigazolvány, útlevél, vezetői engedély) bemutatása kötelező. A meghatalmazott útján történő átvétel esetén a meghatalmazás egy eredeti példányát az Egyetem részére át kell adni. A meghatalmazott képviselő személyazonosságát az átvételkor ellenőrizni kell, amely során az átadó személyazonosításra alkalmas okmány bemutatását kéri. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oklevél átvételéhez személyazonosításra alkalmas okmányt hozzanak magukkal!
 2. Az oklevél átadására-átvételére kizárólag előre egyeztetett időpontban van lehetőség. Kérjük az egyeztetett időpont feltétlen betartását! Az időpont módosítására az átvétel napját megelőző munkanap 12:00 óráig van lehetőség.
 3. Az oklevél átadására-átvételére minden esetben a MTE „D” épülethez kötődő, valamely erre a célra kijelölt és megfelelően kialakított helyszínen, amelyről az időpont egyeztetés során tájékoztatást kap a hallgató/volt hallgató.
 4. Az oklevél átadása-átvétele során az alábbi járványügyi intézkedések betartása kötelező:
  1. az átadás-átvétel időpontját az Egyetem munkatársai úgy szervezik meg, hogy lehetőség szerint az oklevelet átvevő volt hallgatók egymással ne találkozzanak; amennyiben az átvevő hallgatók magas számára vagy egyéb körülményekre tekintettel ez nem lehetséges, úgy – a b) pontban foglaltak alkalmazása mellett – az oklevelet átvevő volt hallgatók egymástól kötelesek legalább két méter és az átvétel helyétől és az oklevél átvevőjétől legalább öt méter távolságot tartani
  2. az Egyetem épületébe belépni kizárólag szájmaszkban és gumikesztyűben lehetséges;
  3. az Egyetem épületében egy időben legfeljebb egy volt hallgató tartózkodhat;
  4. az Egyetem épületébe történő belépéskor a kihelyezett fertőtlenítőszer használata kötelező, amellyel a belépő személy köteles a kezét fertőtleníteni;
  5. ;az oklevél átadója és átvevője az átadás-átvétel során közvetlenül nem érintkezhet, közöttük legalább két méter távolságnak, vagy a megfelelő kommunikációt lehetővé tevő üvegfalnak kell lenni;
  6. a meghatalmazott útján történő átvétel esetén a meghatalmazás egy eredeti példányát az átvevő képviselő – az átadó által történt ellenőrzést követően – köteles leadni, amelyet az e célból kijelölt dobozban helyez el;
  7. a járványügyi intézkedések és a fegyelmezett magatartás maradéktalan betartása minden folyamatban részt vevő elemi érdeke; az ismertetett intézkedések be nem tartása esetén az ügyintéző felszólítja a volt hallgatót a megfelelő magatartás tanúsítására, majd ismételten történő felszólítást követően felszólítja az Egyetem épületéből való távozásra.

Tájékoztatom Önöket, hogy az oklevél kiállításának számos egyéb követelménye és feltétele van, amelyek megléte nem minden esetben a MTE munkatársainak jóhiszeműségén múlnak, s ezeket tovább nehezítik a veszélyhelyzetre tekintettel meghozott járványügyi intézkedések, amelyek fenntartása indokolt és szükséges. A MTE munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy az oklevelek kiállításra kerüljenek. Mindazonáltal tájékoztatom Önöket, hogy a kialakult veszélyhelyzet és az egyéb az oklevél kiállítását befolyásoló tényezők alakulásától, változásától függően az oklevél kiállításának jelen tájékoztató szerinti menete változhat, időben elhúzódhat.

Az esetleges változásokról, kapcsolódó információkról az MTE ismert kommunikációs csatornáin (www.mte.eu honlapon, facebookon) folyamatos tájékoztatást adok. közleményt teszünk közzé.

Köszönöm türelmüket és megértésüket!

Budapest, 2020. április 20.

Dr. Bolvári-Takács Gábor

egyetemi tanár, rektor

Megszakítás