Tudományos és szakmai kiadványok

(az egyetem kiadásában)

 

TÁNCMŰVÉSZET ÉS TUDOMÁNY

A Magyar Táncművészeti Egyetem kiadványsorozata 2009-ben indult. Elsősorban a kétévenkénti tudományos konferenciák előadásait, valamint forráspublikációkat ad közre, de megjelentet más, tánctudományi vonatkozású munkákat is.

Táncművészet és tudomány. ISSN 2060-7091

Sorozatszerkesztő: Bolvári-Takács Gábor. Konzultatív szerkesztőbizottság: Fodor Antal, Fügedi János, Gelenczey-Miháltz Alirán (IV. kötetig), Lőrinc Katalin, Macher Szilárd, Major Rita (V. kötettől), Mizerák Katalin (V. kötettől), Németh András, Szakály György (V. kötettől), Zsámboki Marcell (IV. kötetig). Formátum: B/5.

A sorozatban megjelent kötetek:

I. Hagyomány és újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Tudományos konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2007. november 9–10. Szerkesztette: Németh András, Major Rita, Mizerák Katalin, Tóvay Nagy Péter. Szöveggondozó szerkesztő: Perger Gábor. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2009. 271 o. ISBN 978-963-9414-21-1. (A kötet a www.mte.eu honlap Tudomány/Tudományos fórumok/Tudományos konferenciák menüpontban megtekinthető és letölthető.)

II. Én, Maja Pliszeckaja. Fordította: Pólya Katalin. A fordítást lektorálta, a jegyzeteket és az utószót írta: Bolvári-Takács Gábor. A fordítást szakmailag lektorálta és az előszót írta: Szakály György. A rajzokat Vlagyimir Shmejszter készítette. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2009. 444 o. ISBN 978-963-9414-23-5.

III. Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. II. Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2009. november 6–7. Szerkesztette: Bolvári-Takács Gábor, Fügedi János, Major Rita, Mizerák Katalin, Németh András. Szöveggondozó szerkesztő: Perger Gábor. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2011. 193 o. ISBN 978-963-85144-2-4. A kötet összeállítása az OTKA K8672 számú kutatási pályázat támogatásával történt. A kötet a TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0019 számú projekt keretében jelent meg. (A kötet a www.mte.eu honlap Tudomány/Tudományos fórumok/Tudományos konferenciák menüpontban megtekinthető és letölthető.)

IV. A hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. században. Tudományos szimpózium a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2010. június 1112. Szerkesztette: Bolvári-Takács Gábor, Fügedi János, Mizerák Katalin, Németh András. Szöveggondozó szerkesztő: Perger Gábor. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2012. 192 o. ISBN 978-963-85144-5-5. A kötet összeállítását és megjelenését a K81672 és NK77922 számú OTKA-pályázatok támogatták. A szimpózium az OTKA 68484 számú kutatáshoz kapcsolódott. (A kötet a www.mte.eu honlap Tudomány/Tudományos fórumok/Tudományos konferenciák menüpontban megtekinthető és letölthető.)

V. Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. III. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2011. november 1112. Szerkesztette: Bolvári-Takács Gábor, Fügedi János, Mizerák Katalin, Németh András. Szöveggondozó szerkesztő: Perger Gábor. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2013. 248 o. ISBN 978-963-85144-6-2. A kötet összeállítása az OTKA K81672 számú kutatás keretében és az NK77922 számú kutatás támogatásával történt. (A kötet a www.mte.eu honlap Tudomány/Tudományos fórumok/Tudományos konferenciák menüpontban megtekinthető és letölthető.)

VI. Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez I. Szerkesztette: Tóvay Nagy Péter. Válogatta és közzéteszi: Bolvári-Takács Gábor, Fuchs Lívia, Gara Márk, Major Rita, Tóvay Nagy Péter. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2013. 216 o. ISBN 978-963-85144-8-6. A kötet az OTKA K81672 számú kutatás keretében jelent meg. (A kötet megtekinthető és letölthető itt.)

VII. Alkotás – befogadás – kritika a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. IV. Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2013. november 89. Szerkesztette: Bolvári-Takács Gábor, Fügedi János, Mizerák Katalin, Németh András. Szöveggondozó szerkesztő: Perger Gábor. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2014. 196 o. ISBN 978-963-89842-4-1. A kötet az OTKA K81672 számú kutatás keretében jelent meg. (A kötet a www.mte.eu honlap Tudomány/Tudományos fórumok/Tudományos konferenciák menüpontban megtekinthető és letölthető.)

VIII. Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez II. Szerkesztette: Tóvay Nagy Péter. Válogatta és közzéteszi: Bolvári-Takács Gábor, Fuchs Lívia, Gara Márk, Tóvay Nagy Péter. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2014. 232 o. ISBN 978-963-89842-1-0. A kötet az OTKA K81672 számú kutatás keretében jelent meg. (A kötet megtekinthető és letölthető itt.)

IX. Tánc és társadalom. V. Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2015. november 13−14. Szerkesztette: Bolvári-Takács Gábor, Németh András, Perger Gábor. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2016. ISBN 978-615-80297-5-9. A kötet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKHIF K115676 számú kutatása keretében jelent meg. (A kötet a www.mte.eu honlap Tudomány/Tudományos fórumok/Tudományos konferenciák menüpontban megtekinthető és letölthető.)

 

A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZET NAGYJAI

A kiadványsorozat 1993-ban indult, első két darabja a hazai tánctörténet két kimagasló személyiségének állított emléket, születési, illetve halálozási évfordulójuk alkalmából. Ezt követően, közel két évtizedes szünet után, 2012-ben a sorozat folytatódott.

A magyar táncművészet nagyjai. ISSN 1217-9159

Sorozatszerkesztő: Bolvári-Takács Gábor. Formátum: változó.

A sorozatban megjelent kötetek:

1. Nádasi Ferenc 18931966. Emlékezések a mester születésének 100 éves évfordulójára. Szerkesztette: Nádasi Myrtill. Írták: Körtvélyes Géza, Nádasi Myrtill, Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 1993. 52 o.

2. Harangozó Gyula emlékkönyv. Szerkesztette: Szúdy Eszter. Írták: Harangozó Gyula, Körtvélyes Géza, Szúdy Eszter. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 1994. 104 o. ISBN 963-85144-1-8

3. Nádasi Myrtill: Piruettek és ábrándok. Felnőttem a függöny mögött. K.u.K. Kiadó, Budapest, 2012. 232 o. ISBN 978-963-9887-82-4

4. Zórándi Mária: A bartóki út. Pályaképek a színpadi néptáncművészet 20. századi történetéből. Szerkesztette és az előszót írta: Felföldi László. A szerkesztésben közreműködött és az utószót írta: Bolvári-Takács Gábor. Képszerkesztő: Halász Tamás. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2014. 168 o. ISBN 978-963-89842-3-4. A kötet az OTKA K81672 számú kutatás keretében jelent meg.

5. „A tánc csillagai lettek...” Az Állami Balett Intézet első végzős évfolyama. Írta és szerkesztette: Gyarmati Zsófia – Macher Szilárd. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2015. 132 o. ISBN 978-615-80297-1-1. A kötet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH K115676 számú kutatása keretében jelent meg.

6. Jálics Kinga: Férfitánc. Portré Zsuráfszky Zoltánról. Honvéd Együttes, Budapest, 2016. 140 o. ISBN 978-963-12-5954-4. A kötet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH K115676 számú kutatása keretében jelent meg.

 

INTÉZMÉNYTÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÁSOK

Mozaikok a Magyar Táncművészeti Főiskola első ötven évéről. Összeállította: Fodor Antal. Szerzők: Bolvári-Takács Gábor, Dózsa Imre, Éhn Éva, Fodor Antal, Gelencsér Ágnes, Harangozó Gyula, Horváthné Bánky Dóra, Jakabné Zórándi Mária, Körtvélyes Géza, Lőrinc Katalin, Major Rita, Neumann Ilona, Pokorni Zoltán, Schanda Beáta, Valcz Gyuláné. Planétás Kiadó, Budapest, 2001. 132 o. ISBN 963-9014-90-7

Magyar Táncművészeti Főiskola Tizenöt év története 20002015. A szöveget összeállította: Schanda Beáta. A képeket válogatta: Csillag Pál. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2016. 52 o. ISBN 978-615-80297-3-5 (A kötet megtekinthető és letölthető itt.)

Bolvári-Takács Gábor: Táncos tanévek. Szemelvénygyűjtemény a Magyar Táncművészeti Egyetem történetéhez 1950–2017. A szövegeket válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta, a kötetet szerkesztette: Bolvári-Takács Gábor. Lektorálta és az előszót írta: Szakály György. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, 2017. 532 o. ISBN 978-615-80297-7-3