Skip to main content

2020.09.30.

tanári [2 félév [tánctanár [társastánc]]] (Esti)

A 2 féléves tánctanár mesterképzési szak társastánc szakirányra azok jelentkezhetnek, akik a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. szerinti táncpedagógus szak társastánc szakirányán végeztek.

Kérjük a jelentkezőket, hogy a tanári mesterképzésekről szóló fejezetet is alaposan tanulmányozzák át!

A 2 féléves tánctanár mesterképzési szak társastánc szakirány felvételi vizsgája alkalmassági vizsga: szakmai jellegű motivációs elbeszélgetés, amelyet a járványveszélyre tekintettel motivációs levél helyettesít. A vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot (átutalás közleményébe a felvételiző nevét fel kell tüntetni) a tanulmanyi@mte.eu címre a motivációs levelet a tanctanar.mtt@mte.eu címre, legkésőbb 2020. december 9-ig kell megküldeni. 

Az alkalmassági vizsga célja a jelentkező táncpedagógusi pályára való rátermettségének felmérése. Ez elsősorban annak a vizsgálata, hogy a jelentkező általános műveltsége, tájékozottsága hogyan kapcsolódik össze a modern társastáncról eddig megszerzett tudásával.

A motivációs levélben a jelentkezőnek az alábbi témaköröket kell részletesen kifejtenie.

1. Foglalja össze néhány mondatban eddigi/jelenlegi pedagógiai tevékenységének lényegesebb tényezőit:

– milyen intézményekben/egyesületben, egyéb formális/informális közösségben,

– formális oktatásban milyen tantárgyi keretben,

–  milyen korosztályokkal végez/végzett táncpedagógiai tevékenységet!

  1. Jellemezze táncpedagógusi tevékenységének a hatékonyságát, sikerességét, esetleges buktatóit, kurdarcait is, olyan szempontok alapján, melyeket Ön lényegesnek ítél!
  2. Mi lenne az, amin oktatási tevékenységében változtatna / optimalizálna, hogyha ezt megtehetné (struktúra, finanszírozás, munkaszervezés, egyéb, személyes tapasztalaton alapuló tényezők)?
  3. Hogyan kívánná fejleszteni saját táncpedagógusi kompetenciáit: mi az, amiben személyes fejlődést szeretne elérni?

A motivációs levél formai követelménye: legfeljebb 2 A/4-es oldal, 2,5-es margó, másfeles sortáv, 12-es Times New Roman betűvel (5-8000 leütés, szóköz nélkül).

Megszakítás