A Magyar Táncművészeti Egyetem szabályzatai

Az egyetem működése és szervezete szempontjából a legfontosabb szabályozó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SzMSz). Ez az a normaanyag, ami konkrét intézmény szintjén képezi le a felsőoktatási törvény rendelkezéseit. Ebben nevesíti az intézmény minden egyes szabályozási témakörben azokat az eljárásokat, részletszabályokat, amelyek meghatározzák az intézmény gyakorlati működésének kereteit és rendjét. Az SzMSz részei: a szervezeti és működési rend, a foglalkoztatási követelményrendszer és a hallgatói követelményrendszer.

A Szervezeti és Működési szabályzat és mellékletei:

Szervezeti és működési rend,
foglalkoztatási követelményrendszer
Szervezeti és Működési Szabályzat
1. számú melléklet  
2. számú melléklet Organogram
3. számú melléklet Minőségfejlesztési program
4. számú melléklet Hallgatói Követelményrendszer
8. számú melléklet Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat
11. számú melléklet  
12. számú melléklet A Magyar Táncművészeti Egyetem „Professor Emeritus” cím adományozásának szabályzata
13. számú melléklet Erasmus szabályzat

 

 

 
Belső szabályzatok:

 

Adatkezelési szabályzat (Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról)

A fizikai érintkezés szabályai

Ajándékok meghívások elfogadásának rendjére vonatkozó szabályzat

 

Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat

Az Egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali- és magáncélú használata

Beszerzési szabályzat

Bizonylati rend

Eszközök és források értékelési szabályzata

Etikai Kódex 2019

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata

Házirend a pedagógusképzéshez

Házirend a szakmai képzéshez

Információátadási szabályzat

Információbiztonsági Szabályzat

Informatikai szabályzat

Iratkezelési szabályzat

Katasztrófavédelmi szabályzat

Kegyeleti szabályzat

Képernyő Előtti Munkavégzés Szabályzata

Kiküldetési szabályzat

Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

Kötelezettségvállalás Rendjére Vonatkozó Szabályzat

Követeléskezelési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat

Leltárkészítési és leltározási szabályzat

Magyar Táncművészeti Egyetem elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

Munkavédelmi szabályzat

Önköltségszámítás Rendjére Vonatkozó Szabályzat

Pénz-és Értékkezelési Szabályzat

Reprezentáció kiadások szabályzata

Számlarend

Számviteli politika

Teljesítményértékelési Szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat

Vagyongazdálkodási szabályzat

Vagyonnyilatkozat-Tételi Szabályzat

Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata

 

 

Belső ellenőrzéssel kapcsolatos szabályzatok:

A szervezeti integritást sértő események kezelésének rendje

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső kontrollrendszer szabályzata

Integrált kockázatkezelési szabályzat

 

Egészségügyi és Rehabilitációs Csoport intézeti protokoll:
Elektroterápiás kezelés
Manuális terápia
Gyógymasszázs
Gyógyszerelés recept nélkül kiadható készítményekkel az MTE Egészségügyi és Rehabilitációs csoportjában
Gyógytornász által végzett kezelések

 

Stratégiák

Esélyegyenlőségi Stratégia

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, semmilyen módon hátrányos megkülönböztetés ne érhesse. A Magyar Táncművészeti Egyetem az egyenlő bánásmód érvényesítése céljából elkészítette Esélyegyenlőségi Stratégiáját.

A Stratégia célja, hogy kiküszöbölje a diszkrimináció megnyilvánulásának bármely formáját. Amennyiben valamely munkavállalót, vagy hallgatót hátrányos megkülönböztetés ér, panasszal élhet, melyet az Esélyegyenlőségi Bizottság kivizsgál.

Fenntartható Fejlődés Stratégia

A Fenntartható Fejlődés Stratégia a egyetem gazdaságos és környezetkímélő működésének alapdokumentuma. A Stratégia tartalmazza azokat az irányelveket, amelyeknek a jövőben meg kell határozniuk a hallgatók, illetve az intézményvezetés környezettudatos magatartását. A Egyetem működésében a sajátos képzési célok és struktúra miatt a fenntarthatóság értékrendje az intézmény infrastrukturális működésében és a közvetített művészi üzenet szellemiségében nyilvánulhat meg.

 

Tájékoztatók 2019

Tájékoztató elektronikus információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1 sz. mellékletének III. táblázata (a gazdálkodási adatok 2. pontja) alapján

2019. március 6.:

Kancellári tájékoztató fennálló beszerzési tilalmakról

2019. március 12.:

Kancellári tájékoztató a gépjármű menetlevelek vezetéséről

 

Hatályon kívül helyezett szabályzatok:

2019. október 16.:

Közbeszerzési szabályzat

Adatkezelési szabályzat (Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról)

Magyar Táncművészeti Egyetem elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

2018. szeptember 25.:

Gazdálkodási Szabályzat

2018. október 25. 

Közbeszerzési szabályzat

2018. október 26.:

Beszerzési Szabályzat

Gépjármű-Üzemeltetési Szabályzat

Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat

Számlarend

Számviteli politika

2018.11.28

Önköltségszámítási szabályzat

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat

2018. december 10.:

Eszközök és források értékelési szabályzata

Kiküldetési szabályzat

Pénz-és Értékkezelési Szabályzat

2019. január 31.:

Adatvédelmi szabályzat

2019. március 27.:

Etikai Kódex 2017

2019. május 8.:

Kiküldetési Szabályzat 2016

2019. június 26.

Belső kontrollrendszer szabályzata

Hatályon kívül helyezett SzMSz-ek:

 

 

----